Menu

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 

 

„Bóg ….. Pan życia, powierzył ludziom wzniosłą posługę świętości życia, którą człowiek powinien wypełniać w sposób godny” (KKK poz.2271)

 

Taką posługą m.in. może być duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą, którą będziemy mogli podjąć w naszej parafii

                          4 kwietnia w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  podczas Mszy św. o godz. 17:00

 

KAŻDY CHRZEŚCIJANIN MOŻE ZŁOŻYĆ DAR MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ I PRZEZ DUCHOWĄ ADOPCJĘ OCALIĆ OD ŚMIERCI NIENARODZONE DZIECKO

 

Nad nieznanym, a wybranym przez Boga dzieckiem otworzy parasol ochronny modlitwy, wyrzeczeń, postu i ofiary i przez 9 miesięcy modlić się będzie o uratowanie go od śmierci.

Dziecko ma prawo do wychowania w naturalnej rodzinie, otoczone macierzyńską i ojcowską miłością i troską; ma po prostu prawo do miłości – żeby usłyszało, dostrzegło, odczuło, że jest dla kogoś najważniejsze na świecie.

 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

„Bóg ..... Pan życia, powierzył ludziom wzniosłą posługę świętości życia, którą człowiek powinien wypełniać w sposób godny” (KKK poz.2271) Taką posługą m.in. może być duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą.

KAŻDY CHRZEŚCIJANIN MOŻE ZŁOŻYĆ DAR MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ I PRZEZ DUCHOWĄ ADOPCJĘ OCALIĆ OD ŚMIERCI NIENARODZONE DZIECKO

Nad nieznanym, a wybranym przez Boga dzieckiem otworzy parasol ochronny modlitwy, wyrzeczeń, postu i ofiary i przez 9 miesięcy modlić się będzie o uratowanie go od śmierci. Dziecko ma prawo do wychowania w naturalnej rodzinie, otoczone macierzyńską i ojcowską miłością i troską; ma po prostu prawo do miłości – żeby usłyszało, dostrzegło, odczuło, że jest dla kogoś najważniejsze na świecie. Takie warunki stwarza duchowa adopcja, która w przeciwieństwie do adopcji prawnej dziecka po urodzeniu, nie jest aktem usynowienia przez obcą osobę i nie oznacza odejścia dziecka od naturalnej rodziny. Poprzez całkowite zawierzenie Bogu nieznanego nam dziecka zagrożonego zagładą wypraszamy mu dar ocalenia od śmierci oraz prawe i sprawiedliwe życie po urodzeniu. Duchowa adopcja, wypływająca z idei miłości miłosiernej dla istoty najmniejszej i najbardziej bezbronnej, jest bezpośrednim powierzeniem Bogu – Stwórcy adoptowanego dziecka w modlitwie, w błaganiu o zmianę myślenia rodziców, w prośbach, aby wypełnieni miłością nie zamykali się na nowe życie.

 JAK ZRODZIŁA SIĘ DUCHOWA ADOPCJA?

 Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zainicjowała Błękitna Armia Matki Bożej Fatimskiej. W styczniu 1987 r. została przeniesiona do Polski. Pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zostały przeprowadzone w kościele OO. Paulinów w Warszawie pw. Ducha Świętego 02 lutego 1987 roku.

ISTOTA DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej z 20 tajemnic Różańca (Ojcze nasz + 10 Zdrowaś Mario) oraz modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Można także dołączyć dowolnie wybrane praktyki np. częsta Spowiedź i Komunia św., Adorację Najświętszego Sakramentu, post o chlebie i wodzie, walkę z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, nowenny, litanie, koronki. Wybór praktyk należy ograniczyć do jednej lub dwóch.

 CZY MOŻNA PODEJMOWAC DUCHOWĄ ADOPCJĘ BEZ DODATKOWYCH PRAKTYK?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

KTO MOŻE PODEJMOWAĆ DUCHOWĄ ADOPCJĘ DZIECKA POCZĘTEGO?

Duchową adopcję może podejmować każdy chrześcijanin – osoba świecka i konsekrowana, mężczyźni i kobiety w każdym wieku. Mogą je podejmować także dzieci, ale pod opieką rodziców.

ILE RAZY MOŻNA PODEJMOWAĆ DUCHOWĄ ADOPCJĘ?

Można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań adopcyjnych.

CZY MOŻNA NARAZ ADOPTOWAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNO DZIECKO?

Duchowa adopcja, za każdym razem, dotyczy tylko jednego dziecka w łonie matki zagrożonego zagładą i wypełniana jest modlitwą i praktykami przez 9 miesięcy, to jest przez okres zagrożenia dziecka zabiciem.

 CZY WIEMY, JAK MA NA IMIĘ DZIECKO, KTÓRE MAMY ADOPTOWAĆ DUCHOWO, JAKIEJ JEST NARODOWOŚCI, JAKIEGO JEST WYZNANIA ITP.?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg, który je wybiera do duchowej adopcji.

CZY GRZECHEM JEST, JEŚLI DANEGO DNIA ZAPOMNI SIĘ ODMÓWIĆ MODLITWĘ ADOPCYJN? Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie złożonego przyrzeczenia.

 CZY PRZERYWA SIĘ DUCHOWĄ ADOPCJĘ W PRZYPADKU, GDY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS ZANIEDBAŁO SIĘ MODLITWĘ ADOPCYJNĄ?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W przypadku krótkiej przerwy, należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni. Wybór z opracowania pt. „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest propozycją otwartą

W ŚWIĘTO ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zachęcamy do włączenia się w działalność apostolską na rzecz obrony życia poczętego i zapraszamy w dniu 04 kwietnia 2016 r. na uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podczas Mszy św. o godz.17.00 w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie.

 

 

 

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

środa,
20 marca 2019

(79. dzień roku)

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
1938000

nowy