Menu

Boże Ciało

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

Rada Rodziców zaprasza

uczniów wraz z rodzicami oraz Dyrekcją i nauczycieli

19 czerwca br. o godz. 8:00

na Mszę św. dziękczynną za rok szkolny 2018/2019,

podczas której będziemy prosić o potrzbn łaski na czas wakacyjnego odpoczynku.

Rocznica I Komunii Świętej w naszej parafii

Bogu niech będą dzięki 

16 czerwca 2019 r. podczas Mszy św. o godz. 11:00 

uczniowe klas czwartych dziękowali Jezusowi za ten wyjątkowy rok przyjaźni z Nim. 

Była to wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania i dziękczynienia.

 

Przygotowania do uroczystości

W czwartek 20 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Bożego Ciała.

Gościć będziemy z kazaniem i błogosławieństwem Neoprezbitera o. Fabiana Witkowskiego.

 

Po Mszy św. o godz. 11:00, która zostanie odprawiona w kościele św. Elżbiety wyruszy procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy .

Prosimy o przygotowanie ołtarzy: FZŚ i Akcję Katolicką. Do asysty podczas procesji zapraszamy członków OSP Miłakowo, a dzieci komunijne i chętne dziewczynki do sypania kwiatków-próba w środę o 16:00 przy małym kościele.

W tym dniu Msze św. w Książniku o godz. 8:00, a w Ząbrowcu o 9:30. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

20 czerwca br. - Uroczystość Bożego Ciała

Objawienia św. Julianny z Cornillion

Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest św. Julianna z Cornillion (1193-1258). Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Zażyczył sobie także aby był to czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku, która odbyła się jak wszyscy dobrze wiemy w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii ofiarując swoje mistyczne Ciało i Krew.

Pierwsza procesja Eucharystyczna

Biskup Liege Robert po dokładniejszym zbadaniu objawień św. Julianny postanowił spełnić życzenie Jezusa. W 1246 roku odbyła się pierwsza procesja Teoforyczna (Eucharystyczna - przyp. redakcja). Jednakże w tym samym roku umiera biskup Robert a wyższe duchowieństwo i teolodzy Liege potępili ten typ okazywania Chrystusowi czci i niemal nie oskarżyli Julianny o herezje oraz przenieśli ją karnie na inną placówkę na prowincji.

Cud Eucharystyczny

Podczas jednej z Mszy która została odprawiona przez pewnego kapłana w Bolsenie, z trąconego ręką przez niego kielicha wylało się kilka kropel na korporał. Przerażony kapłan ujrzał iż wino przemieniło się w Krew Chrystusa. Zawiadomił o tym przebywającego w pobliżu papieża Urbana IV który wziął korporał i umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Korzystając z obecności św. Tomasza z Akwinu na dworze papieskim polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych na tą uroczystość. Stąd się też wzięła pieśń którą znamy do dzisiaj: "Przed tak Wielkim Sakramentem...".

Boże Ciało na ziemiach Polskich

W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj który notabene przybył z Niemiec, a chodzi dokładniej o tradycję czterech ołtarzy przy których są czytane cztery ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól. Po zakończonej oktawie brano ziemię i kładziono na polach prosząc Boga o dobre plony a wianki wieszano na ścianach domostw. Wianki te miały ciekawe zastosowanie. Otóż gdy zmarł jakiś domownik wianki te kładziono mu pod głowę. Zmielone także zioła z tychże wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby przywrócić je do zdrowia.

Wielki Dar

 

Jak widać Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa ma dużo szerszą tradycję niż nam się może zdawać. Jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Jest to podziękowanie Jezusowi za dar Eucharystii, za to że dał nam się cały! A my? Jak często nie doceniamy tego Wielkiego Daru, jakże często zaniedbujemy Mszę świętą? Jak często gdy mamy do wyboru pójście do kościoła na Eucharystię i jakieś inne zajęcie wybieramy to drugie? My ministranci jako słudzy Ołtarza i Chrystusa Eucharystycznego musimy się starać wypełniać tę posługę z należytą sumiennością i gorliwością. Bo kto inny jak nie my, ma zadbać o to aby wszystkie czynności Liturgiczne odbyły się z odpowiednią im czcią? Kochajmy Eucharystię tak jak i nasz wielki patron - św. Tarsycjusz, który nie zawahał się oddać życia za Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dlatego prośmy właśnie podczas tej Uroczystości, Pana Jezusa o dobrych i gorliwych ministrantów oraz kapłanów, polecając całe nasze Duszpasterstwo.

Niechaj zstąpi Duch Twój

09 czerwca br. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Natomiast 10 czerwca br. będziemy obchodzić

Święto NMP – Matki Kościoła.

 

WAŻNE !

W dniu dzisiejszym kończymy okres Wielkanocy,

w czasie którego każdy katolik powinien

przystąpić do Sakramentu Pokuty.

 

      

Tradycja Kościoła mówi o 12 owocach Ducha Świętego.

 Ile z nich funkcjonuje w Tobie?

W przeciwieństwie do darów, których Bóg udziela w różnym stopniu różnym osobom, owoce są wynikiem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym i są te same dla wszystkich. Każdy z nas słyszał zapewne i uczył się o darach Ducha Świętego, których liczymy siedem, czy też o charyzmatach, którymi obdarza On, kogo chce, jako darami darmo danymi i zobowiązującymi nas do służby nimi wobec całej wspólnoty Kościoła. Mało kto jednak pamięta lub wie, że są jeszcze owoce działania Ducha Świętego. 

12 owoców działania Ducha Świętego

 • 1. Miłość To imię samego Boga (1 J 4,8). Całe dzieło stworzenia, a później dokonane przez Jezusa dzieło naszego zbawienia podyktowane było z miłości. Zatem nowe przykazanie, które Chrystus nam pozostawił nie mogło dotyczyć niczego innego, jak tylko miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (J 13,34).
 • 2. Radość Nie ma nic wspólnego z powszechną dziś wesołkowatością, którą zazwyczaj człowiek przykrywa nędzę swojego poranionego serca. Radość wypływa wprost z miłości (J 15,9-11), ze świadomości, że Pan mnie kocha i jest przy mnie nawet pośród cierpień i trudności. W tym tkwi m.in. nowość chrześcijańskiej radości. Wbrew temu, co mówi świat, możemy być radośni i nieść ją innym nawet wtedy, gdy cierpimy. Bo ona nie ma nic wspólnego z posiadaniem. Gdzie odnaleźć taką radość? W szczerej spowiedzi, w uczynkach miłości wobec bliźniego, w tym, że potrafię się autentycznie ucieszyć słysząc o dobru i szczęściu, które spotkało drugiego.
 • 3. Pokój Owocem Ducha Świętego jest przede wszystkim pokój w sercu, który pozwala stawiać czoła przeciwnościom. Pokój Boży to dar Zmartwychwstałego (J 20,19), nieodzownie towarzyszy on miłości i radości, wykracza poza wszelkie nasze rozumienie pokoju. Pokój Boży w moim sercu jest jednocześnie zadaniem dla mnie. “Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).
 • 4. Cierpliwośćw Piśmie Świętym to ufne trwanie w nadziei, to oczekiwanie na wyzwalające działanie Boga w moim życiu, pozwalające przetrwać najgorsze kryzysy i cierpienia. O miłości św. Paweł w swoim hymnie pisze, że jest cierpliwa (1 Kor 13,4). Cierpliwość podyktowana miłością otwiera drogę do przebaczenia zarówno sobie jak i bliźniemu.
 • 5. UprzejmośćMa ona wymiar jednoczący, budujący mosty między ludźmi. Jest oznaką nie tylko naszej kultury osobistej, lecz także szacunku i otwartości. To dla nas chrześcijan również konsekwencja dostrzegania w drugim człowieku Chrystusa. Ona skutecznie toruje drogę do pojednania i zażegnania sporów. Bywa kluczem do serca bliźniego, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy w konflikcie. Wyrażają ją uśmiech oraz trzy niby proste słowa: proszę, przepraszam, dziękuję.
 • 7. WspaniałomyślnośćWielkoduszność to postawa, która stale szuka dobra dla drugiego człowieka. Nakierowana jest na dobro bliźniego. Cechuje się w tym swego rodzaju spontanicznością, nie planuje wielkich działań, jest pierwszym odruchem wobec napotkanej siostry lub brata.
 • 8. Łaskawość O miłości św. Paweł napisał, że jest łaskawa (1 Kor 13,4). Oznacza ona skłonność do czynienia dobra nie tylko wobec tych, których kochamy, lecz przede wszystkim wobec osób, które przez swoje postępowanie na to nie zasługują lub po prostu ich nie znamy.
 • 9. Wierność Jest podstawą zaufania. To trwanie przy podjętych świadomie i dobrowolnie zobowiązaniach pomimo przeciwności. Jest naśladowaniem wierności samego Boga wobec człowieka, który nie pozostawił go pod władzą śmierci, lecz posłał swojego Syna, aby dokonał dzieła zbawienia.Wierność jest cechą, która wyraża miłość, kieruje się prawdą i przeciwstawia kłamstwu i oszustwu.
 • 10. Skromność Rodzi się z umiarkowania. Człowiek skromny cechuje się wewnętrzną równowagą płynącą z prostoty i uporządkowania. Chrześcijanin w skromności ma świadomość, że wszystko co potrafi i posiada jest darem Bożym, stąd nie będzie przeceniał ani nie doceniał swoich umiejętności, a za ich pochwałę ze strony drugiego serdecznie podziękuje także Bogu. Skromność cechuje niepretensjonalność, spokój, właściwe traktowanie drugiego człowieka, ubiór i mowa.
 • 11. Wstrzemięźliwość Oznacza opanowanie, umiarkowanie lub powstrzymywanie się od czegoś. Owoc ten pozwala rozsądnie korzystać z powierzonych sobie dóbr i zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dozwolonych przyjemności, a czasem rezygnację z nich dla innych celów podyktowanych z miłości. Wyrażać się może w bardzo wielu aspektach naszego życia, np. rezygnacja z alkoholu, palenia papierosów czy objadania się. Można być wstrzemięźliwym w oglądaniu telewizji, graniu na komputerze, przesiadywaniu na Facebooku. 
 • 12. Czystość Dotyczy całego człowieka, a wypływa z faktu, że ciała nasze są świątyniami Ducha Świętego (1 Kor 6,19-20). Zatem cały człowiek ma służyć budowaniu królestwa Bożego już tu na ziemi. “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Czystość moralna, czystość serca jest wolnością od zła, grzechu i podstępu. To dostrzeganie Boga w całym Jego stworzeniu. To życie w relacji z Chrystusem przez modlitwę, sakramenty oraz praktykowane miłosierdzie.

ZAPRASZAMY :)

9 czerwca br. zapraszamy na

II Ogólnopolski Festiwal Chórów.

Rozpocznie się on Mszą św. o godz. 11:00

w kościele św. Elżbiety,

a bezpośrednio po niej zapraszamy do wysłuchania festiwalu.  

Matko Boża Fatimska - Módl się za nami

W czwartek -13 czerwca br. przypada

Dzień Fatimski.

Odmawiać będziemy różaniec

I część - przed Mszą św. poranną,

II część po Mszy św.  porannej, a także

przed Mszą św. wieczorną o godz. 17:30.

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00

"Barka"

Zapraszamy

w przyszłą sobotę 15.06.br

o godz. 18:00

na Mszę św. ze świadectwem

Wspólnoty AA „Barka” 

Serdeczne Bóg zapłać

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim członkom POAK, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie "Wyprzedaży garażowej",

ale w sposób szczególny chylimy czoła przed wszystkimi ofiarodawcami dziękując im za oddane fanty na tą akcję.

Bóg zapłać                

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Królowo Rodzin - módl się za nami

Drogie dzieci należące do Róży bł. Hiacynty i Franciszka serdecznie dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za odpowiedź na prośbę Matki Bożej: "Codziennie odmawiajcie różaniec".

Życzę w wytrwania w gorliwości i nieskończonych łask jakimi obdarza Jezus przez serce Maryi.

Jezu cichy i pokornego serca-uczyń serca nasze według serca Twego

Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy do udziału

w Nabożeństwach ku czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa,

które będą odprawiane w naszym kościele

codziennie po wieczornej Mszach św.

Życzymy, życzymy...

Setne urodziny Zofii Załęskiej byłej kucharki w klasztorze w Miłakowie

27 maja 2019 roku w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie obchodzono szczególne wydarzenie, świętowano setne urodziny pani Zofii Załęskiej. Uroczysta Msza Święta w intencji Jubilatki licznie zgromadziła parafian i kapłanów: o. Arkadiusz Czaja – gwardian klasztoru, o. Honorat Rzepka – proboszcz i o. Manswet Rzepka. Pani Zofia była wieloletnią kucharką w klasztorze franciszkanów w Miłakowie. O. Arkadiusz wraz z o. Manswetem i parafianami: Heleną Dąbrowską, Krystyną Szydłowską i Józefem Pełka odwiedzili Jubilatkę w jej domu, gdzie oprócz życzeń i kwiatów oraz wielu słodkich upominków odśpiewano dla Jubilatki pieśń „Życzymy…” i udzielając Bożego błogosławieństwa. o. Gwardian podkreślił w życzeniach, że pani Zofia zawsze jest w pamięci i w sercu franciszkanów, jako wyraz wdzięczności za wielki wkład, jaki włożyła w życie zakonne i parafialne w Miłakowie. Codziennie jest otaczana modlitwą wraz z jej rodziną i dobroczyńcami klasztoru. Bogu niech będą dzięki. Niech Pan Jezus Zmartwychwstały otacza Jubilatkę na dalsze życie swoją opieką i błogosławieństwem.      Franciszkanie

Pani Gietrzwałdzka-módl się za nami

Chóru „Oremus” z Miłakowa z pielgrzymką

do Sanktuarium Matki Bożej  Gietrzwałdzkiej

W dzień urodzin Świętego Jana Pawła II, 18 maja 2019 roku, Chór „Oremus” z Miłakowa pod kierunkiem dyrygent Honoraty Siergun wraz z innymi parafianami oraz z o. Manswetem Rzepką udali się z pielgrzymką autokarową do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Pielgrzymka była wyrazem wdzięczności Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej za wieloletnią działalność chóru, a także prośbą o duchowe przygotowanie się do kolejnego wydarzenia, jakim jest zbliżający się Ogólnopolski Festiwal Chórów, który odbędzie się 9 czerwca br. w Miłakowie w przepięknym XIV. wiecznym kościele pw. Świętej Elżbiety i Świętego Wojciecha. Parafialny Chór „Oremus” pod batutą Honoraty Siergun, uczestniczy w wielu wydarzeniach religijnych, jak i patriotycznych w Polsce, co wpływa na wzrastającą renomę chóru, a ich profesjonalizm jest dostrzegany przez znawców muzyki chóralnej. Po przybyciu do Sanktuarium pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, w oprawie pieśni przygotowanych przez chór „Oremus”. Po nabożeństwie w same południe wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium. O godz. 15.00 włączyli się w modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Pełni Bożej radości i głębokich duchowych przeżyć wrócili do Miłakowa.           Franciszkanie

2 czerwca obchodzić będziemy „Święto Dziękczynienia”

2 czerwca obchodzić będziemy

„Święto Dziękczynienia”

w związku z tym po każdej Mszy św.

przeprowadzona zostanie zbiórka

na rzecz świątyni Opatrzności Bożej.

II Ogólnopolski Festiwal Chórów

Już niedługo 9 czerwca br. w Miłakowie odbędzie się

II Ogólnopolski Festiwal Chórów 

Rozpocznie się on Mszą św. o godz. 11:00 w kościele św. Elżbiety,

a bezpośrednio po niej zapraszamy do wysłuchania uczestników festiwalu. 

I Turniej warcabowy

We wtorek 21 maja br. w sali parafialnej odbył się

I Franciszkański Turniej Warcabowy

o puchar Proboszcza Parafii i Gwardiana Klasztoru Franciszkanów w Miłakowie.

W turnieju uczestniczyło 21 zawodników, a zwycięzcą tej rundy został p. Roman Kazimierczak z Morąga.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i już dziś zapraszamy na rewanż, który nastąpi

4 czerwca 2019 r.

Już wkrótce

W przyszłą niedzielę - 2 czerwca br. zapraszamy całe rodziny Mszę św. o godz. 11:00, a bezpośrednio po niej na Parafialny Dzień Dziecka. Przewidujemy wiele atrakcji i dużo dobrej zabawy. Będzie też okazja skorzystać z wyprzedaży garażowej, a tym samym wesprzeć osoby chore z naszej parafii. Jeszcze można donosić fanty – rzeczy, które są nam już niepotrzebne, ale są w dobrym stanie i mogłyby posłużyć komuś można przynieść na furtę i zostawić w koszu na  „Wyprzedaż garażową”. Całkowity dochód z wyprzedaży będzie wsparciem leczenia chorych z naszej parafii.

                2 czerwca obchodzić będziemy „Dzień Wdzięczności” w związku z tym po każdej Mszy św. przeprowadzona zostanie zbiórka na rzecz świątyni Opatrzności Bożej, a po Mszy o 11:00 zapraszamy Różę dziecięcą „Bł. Hiacynty i Franciszka” do salki na zmianę tajemnic.

Zaproszenie

Tylko Jezus Jest

Prawdziwym

lekarzem duszy i ciała.

Mogę, chcę pomóc!

Akcja Katolicka zaprasza do współtworzenia „Wyprzedaży garażowej”, która odbędzie się 2 czerwca br. na ogrodach klasztornych.

Rzeczy, które są nam już niepotrzebne, ale są w dobrym stanie i mogłyby posłużyć komuś można przynieść na furtę i zostawić w koszu.

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy – można zaprosić wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas zostawiając karteczkę z nr tel. w zakrystii.

Całkowity dochód z wyprzedaży będzie wsparciem leczenia chorych z naszej parafii.

I Komunia Święta

Sakrament Bierzmowania 2019

Powrót

Parafialna pielgrzymka do Medjugorie

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Medjugorie

W dniu 25 kwietnia 2019 roku z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z Miłakowa wyruszyła już kolejna autokarowa pielgrzymka szlakiem sanktuariów maryjnych. Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w kościele franciszkańsko-parafialnym, w intencji pielgrzymów i ich rodzin oraz parafian. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Arkadiusz Czaja – gwardian klasztoru, a także opiekun duchowy pielgrzymów. Każdego dnia pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej. Drugiego dnia pielgrzymki pątnicy modlili się w kaplicy wykutej w skale, w stolicy Węgier Budapeszcie. W niedzielę nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Henryka Hosera. W Medjugorie pątnicy przebywali cztery dni od 27 do 30 kwietnia. W tym to czasie zwiedzili także Mostar, który jest najpiękniejszym miastem w Hercegowinie oraz uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym w drodze na wzgórze Objawień, a dzień później w nabożeństwie Drogi Krzyżowej prowadzącej na Górę Krizevac. Kolejnym miejscem pielgrzymowania było miasto Dubrownik, które nazywane jest „Perłą Adriatyku”, gdzie znajduje się Sanktuarium Świętego Błażeja, w którym to pątnicy uczestniczyli we Mszy Świętej, a na koniec udzielono wszystkim błogosławieństwa gardła, gdyż Święty Błażej jest patronem od chorób gardła. W Dubrowniku zwiedzili stare miasto oraz nawiedzili kościół Świętej Eufemii. W programie pielgrzymki było także zwiedzanie zabytków Splitu i Trogirtu. W kolejnych dniach pielgrzymi zwiedzili Charwacki Park Narodowy w Plitwicach, z piękną scenerią lasów, wodospadów, jezior i wyjątkowej roślinności. Nastepnego dnia udali się do Sanktuarium Matki Bożej w Marija Bistrica, do duchowego serca Chorwacji, a póżniej do stolicy Chorwacji Zagrzebia, gdzie zwiedzili stare miasto wraz z katedrą Świętego Stefana. Ostatnim miastem, jakie znalazło się na szlaku pielgrzymkowym to Ołomuniec w Czechach, gdzie pielgrzymi nawiedzili katedrę Świętego Wawrzyńca i kolumnę Trójcy Przenajswiętszej. Pielgrzymka zakończyła się 5 maja 2019 roku, ku zadowoleniu i radości wszystkich. Bogu niech będą dzięki za ten piękny, duchowy czas pielgrzymowania szlakiem sanktuariów.

Relacja: Gwardian o. Arkadiusz Czaja OFM


Maryjo Królowo Polski-jestem, pamiętam, czuwam!

Maj to miesiąc w sposób szczególny poświęcony Maryi - Matce Bożej i naszej Królowej.

Zapraszamy codziennie o godz. 17:30 na nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny. Zadbajmy także o kapliczki i krzyże przydrożne, aby tradycja gromadzenia się na wspólnej modlitwie była kontynuowana.

3 maja br. przypada święto Matki Bożej Królowej Polski - Msze św. jak w każdą niedzielę 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

Św. Jan Paweł II w homilii na krakowskich Błoniach w 1979 roku powiedział:

Sakrament bierzmowania w życiu każdego chrześcijanina, zazwyczaj młodego, bo młodzież przyjmuje ten sakrament (…) ma przyczynić się do tego, aby był on na miarę swojego życia i powołania również „świadkiem Chrystusa”. Jest to sakrament szczególnego przyrównania do apostołów: sakrament, który każdego ochrzczonego wprowadza w apostolstwo Kościoła (szczególnie w tak zwane apostolstwo świeckich). Jest to sakrament, który powinien rodzić w nas szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Ewangelię, za sprawę Chrystusa w duszach ludzkich, za zbawienie świata. Sakrament bierzmowania przyjmujemy jeden jedyny raz w życiu (podobnie jak chrzest) – a całe życie, które otwiera się w perspektywie tego sakramentu, nabiera charakteru wielkiej i zasadniczej próby. Jest to próba wiary i próba charakteru.

I Komunia w naszej parafii

Przypominamy

O poście Eucharystycznym ( na godzinę przed Mszą św. NIC nie jemy)

Prezenty koniecznie po uroczystości!

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiejdla wszystkich chętnych w dn. 8 czerwca 2019 r.

Zapisy i wpłata (20 zł/ os.) najpóźniej do 24 maja u katechetki Agnieszki Bułak

 

 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna

Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze

 i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie (razy 3)

W tym tygodniu będziemy obchodzić Triduum Paschalne

Triduum Paschalne - wszystkie obrzędy w kościele parafialnym;

              Wielki Czwartek

O godz.. 16:00 Spotkanie o. Proboszcza z Akolitami

O godz. 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

Po Mszy św. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00.

 

                Wielki Piątek

Od godz. 8.00 do 17.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy.

O 18.00 Liturgia Męki Pańskiej.

Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00.

W tym dniu obowiązuje post ścisły.

Ofiary zbierane przy Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Ziemi Świętej.

 

                Wielka Sobota

Poświęcenie pokarmów w Miłakowie od godz. 9.00 do 13.00, co pół godziny.

W tym dniu można przynieść Skarbonki Miłosierdzia i złożyć do kosza Caritas

Poświęcenie pokarmów na wioskach :

Różnowo 10:00,      Lesiska 10:15,       Ząbrowiec 10:30,       Gudniki 10:45,

Warkałki 11:00,      Warkały 11:30,         Stare Bolity 11:45,     Książnik 12:15,                                                               

Bieniasze 12:30,        Pityny 12:45,          Głodówko 13:15,      Stolno 13:30

Adoracja przy grobie Pańskim od godz. 8.00 do 15.30.

Od godz. 15.30 sprzątanie i przygotowanie kościoła do Wigilii Paschalnej.

O godz. 18.00 Wigilia Paschalna.

Następnie Adoracja przy Grobie Pańskim do 22.00

 

                Niedziela Zmartwychwstania

Rezurekcja w Miłakowie o godz. 6.00 w kościele św. Elżbiety.

Msze św. o godz. 9.00; 11.00 i 18.00 w kościele parafialnym.

Rezurekcja w Książniku i w Ząbrowcu o godz. 6.00.

 

                Poniedziałek Wielkanocny

Msze św. w Miłakowie; 7.30; 9.00; 11.00 i 18.00.

w Książniku o godz. 9.00, a w Ząbrowcu o godz. 11.00.

                Zapraszamy strażaków, mężczyzn i młodzież do pełnienia warty przy Grobie Pańskim. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do Prezesa Straży w Miłakowie

Adoracja w Ciemnicy  - Wielki Piątek

 8:00-9:00 Róża NMP Niepokalanego Poczęcia

 9:00-10:00 Róże św. Antoniego

10:00-11:00 Róża św. Elżbiety i NMP Królowej Polski

11:00-12:00 Róża św. Anny

12:00-13:00 Róża NMP Nieustającej Pomocy

13:00-14:00 Róża św. Marii Magdaleny

14:00-15:00 Róża św. Agaty

15:00 – 17:00 Cicha Adoracja

Adoracja przy GrobieWielka Sobota

8:00-9:00 Róża św. Anny i NMP Niepokalanego Poczęcia

9:00-10:00  Róża św. Antoniego, Agaty

10:00-11:00 Róża św. Faustyny

11:00-12:00 Róża św. Róża Marii Magdaleny

12:00-13:00 Róża Królowej Polski

13:00-14:00 Róża Nieustającej Pomocy

                              14:00-15:00 Róża św. Elżbiety i Róża, św. Cecylii 

15:30 -sprzątanie kościołów

Akcja charytatywna-PALMA

Już za tydzień 14 kwietnia br. na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy przeżywać będziemy Niedzielę Palmową

Tradycyjnie w tą właśnie niedzielę przynosimy do kościoła palmy jako wyraz naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Zanim jednak kupimy palmę w jakimkolwiek sklepie – pomyślmy czy nie byłoby dobrze wesprzeć Panią Grażynę? Bo skoro i tak musimy kupić nową palmę to co stoi na przeszkodzie, aby nabyć ją przed kościołem? Palmy zostaną wykonane przez uczniów Szklonego Koła Caritas oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zadbamy, by były ekologiczne, świeże i . piękne, a przede wszystkim, by ich nie zabrakło dla wszystkich chętnych.

Zachęcamy, aby potraktować tą akcję jako jałmużnę wielkopostną i składając dowolną ofiarę za palmę wesprzeć Panią Grażynę w walce o  powrót do zdrowia.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

W środę (10 kwietnia) w IX rocznicę katastrofy smoleńskiej będzie sprawowana Msza Święta o godz. 18:00, a po niej zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze przy Pomniku Smoleńskim na naszym cmentarzu.

Któryś za nas cierpiał rany ...

W tym roku Droga Krzyżowa ulicami Miłakowa przejdzie

w piątek -12 kwietnia br. po Mszy św. wieczornej.

 

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej modlitwy i świadectwa wiary.

św. Florianie - Módl się za nami

W niedzielę 5 maja br. będziemy obchodzić w naszej Parafii i Gminie uroczystości związane ze Świętym Florianem. Po Mszy Świętej o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie figury Patrona Strażaków, która będzie umieszczona przy remizie.

I z tej racji za tydzień, 14 kwietnia, strażacy będą zbierać przed kościołem datki na budowę cokołu i zakup figury. Figura Świętego Floriana będzie wspólnym dziełem Parafian, Strażaków i Franciszkanów, jako wyraz naszej wdzięczności za troskę Świętego Patrona nad naszym życiem oraz mieniem. Pani Prezes Renata Nowikiewicz wraz ze Strażakami oraz z Franciszkanamijuż dziś dziękują wszystkim za wszelką pomoc w realizacji tego dzieła.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszej parafii odbyła się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.  

Czternaście osób złożyło przyrzeczenie codziennej modlitwy - dziesiątką różańca przez dziewięć miesięcy za dziecko, którego życie jest zagrożone.

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

30.03.2019

sobota

18:00

Rozpoczęcie rekolekcji

31.03.2019

IV Niedziela

Wielkiego Postu

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Nauki rekolekcyjne w Miłakowie

 

 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

 

01.04.2019

poniedziałek

8:00

9:30

11:00

Msza św. z nauką w Miłakowie

Szkoła-Droga Krzyżowa dla kl. I-IV

Szkoła-Droga Krzyżowa dla V–VIII i III gim.

02.04.2019

wtorek

8:00

9:30

11:00

16:00

18:00

Msza św. z nauką w Miłakowie

Szkoła-Nabożeństwo Słowa Bożego IV-VI

Szkoła-Nabożeństwo Słowa Bożego VII-VIII i III gim.

Msza św. z nauką w Książniku

Msza św. z nauką w Miłakowie

03.04.2019

środa

8:00

9:30

11:00

16:00

18:00

Msza św. z nauką w Miłakowie

Szkoła-Msza św. IV-VI

Szkoła-Msza św. VII-VIII i III gim

Msza św. z nauką w Ząbrowcu

Msza św. z nauką w Miłakowie

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”-

Była to już siódma edycja ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda, który Akcja Katolicka przeprowadza na terenie Diecezji Gdańskiej, Warszawskiej, Warszawsko-Praskiej i Archidiecezji Warmińskiej. Akcja Katolicka obierając patrona tego konkursu pragnęła przypomnieć posługę Sł. Boż. Kard. Augusta Hlonda podkreślając, że jego praca duszpasterska była przesiąknięta wiarą i modlitwą, natomiast posługa w Kościele ściśle łączyła się z miłością do Ojczyzny. Przestrzegał rodaków przed szowinizmem i antysemityzmem. Przewidywał dla Polski „świetlaną przyszłość”, jeśli odrzucając wady i grzechy narodowe, pozostanie katolicka i stanie się królestwem Chrystusowej prawdy i miłości.

Tegorocznym  tematem konkursu były Dzieje Apostolskie. Natomiast główną jego ideą jest dotarcie, już w etapie wstępnym, do jak największej ilości uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, aby zachęcenie ich do lektury Pisma Świętego. Drugim etapem konkursu są eliminacje szkolne, które wyłoniły 3 osoby z największą ilością punktów. W ten sposób już po raz kolejny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w dn. 08 marca br. przybyło na finał łącznie 88 uczniów z 28 szkół na finał w naszej archidiecezji.

 

Konkurs ten swym Patronatem objęli:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński

Senator RP – Pani Bogusława Orzechowska

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty                   

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

Pan Krzysztof Szulborski – Burmistrz Miłakowa

o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Na rozpoczęcie konkursu głos zabrali goście honorowi konkursu: V-ce Wojewoda p. Sławomir Sadowski, który nakreślił realia historyczne czasu posługi Sł. Boż. Kard. Augusta Hlonda i jego ogromnego wkładu w organizację i tworzenie struktur polskości w latach powojennych.  Natomiast V-ce Kurator Oświaty – Pan Wojciech Cybulski pogratulował i podziękował uczestnikom oraz opiekunom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie podkreślając potrzebę przekazywania wartości na których opiera się nasza kultura i nasze dziedzictwo narodowe. Słowa powitania skierowała także do uczestników Pani Wiesława Izabela Kaszkin. Po części oficjalnej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test przygotowany na podstawie Dziejów Apostolskich, który pozwolił wyłonić laureatów konkursu.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała Archidiecezjalna Komisja Konkursowa w składzie:

ks. dr Piotr Dernowski - Biblista i wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ks. dr Zenon Ogórek – Proboszcz parafii Boguchwały,

ks. prał. Stanisław Borowiecki – Proboszcz parafii w Lubominie,  

o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz parafii w Miłakowie,

ks. Mariusz Makowski – Proboszcz parafii Bieniewo,

Członkowie Zarządu DIAK:

Wojciech Ruciński – Prezes, Edward Ośko, Teresa Kałudzińska i Renata Naworska

oraz Radni Rady Miłakowa: Józef Pełka, Henryk Zalewa i Ewa Stec, a także: Przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Zacharewicz i wolontariuszka -Aleksandra Miazga.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu niespodzianką dla uczestników było spotkanie z Misjonarzem o. Hounake Eric Kossi Werbistą z Pieniężna, który opowiedział o pracy misyjnej w Togo -kraju swego pochodzenia. 

A oto laureaci konkursu:

W kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI:

I miejsce zajął Kamil Dymidziuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie przygotowany przez p. Małgorzatę Piekarską

II miejsce zajęła Maja Podchul z Katolickiej Szkoły Podstawowej Świętej Rodziny w Olsztynie, którą przygotowała p. Katarzyna Kubacz

III miejsce zajął Piotr Mazurowski reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 w Kętrzynie także przygotowany przez p. Małgorzatę Piekarską.

Komisja konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia, które otrzymali:

·         Nathan Lewkowicz także ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie – opiekun p. Małgorzata Piekarska

·         Sebastian Grabowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie – opiekun p. Tadeusz Bułak

·         Maja Zyśk reprezentująca Szkołę Podstawową nr 6 w Olsztynie – opiekun p. Małgorzata Stypułkowska

 

Natomiast w kategorii klas VII-VIII SP i III gimnazjalnych:

I miejsce zajęła Agnieszka Pietrusik reprezentująca Gimnazjum nr 2 w Braniewie, przygotowana przez p. Agatę Iluk-Kaszę

II miejsce zajął Krzysztof Karolkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu – opiekun p. Anetta Morenc

III miejsce zajęła Paulina Wojtanowska ze Szkoły Filialnej w Pieszkowie przygotowana przez p. Marię Borodzicz.

Komisja przyznała także w tej kategorii trzy wyróżnienia, które otrzymali:

·         Karolina Dobrydnio ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku- opiekun p. Elżbieta Dąbrowska-Łuciuk

·         Łukasz Bacewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie-opiekun p. Piotr Bacewicz

·         Krzysztof Brodzik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy-opiekun p. Katarzyna Matalińska

 

Nagrody rzeczowe, puchary i książki dla uczestników ufundował Pan Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Andrzej Wiczkowski - Starosta Powiatu Ostródzkiego oraz Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej i Fundacja „Słowo”. Wśród wielu obowiązków znaleźli dla nas czas i zaszczycili nas swoją obecnością także: Senator RP –Pani Bogusława Orzechowska, która wręczyła upominek p. Małgorzacie Piekarskiej za piękne przygotowanie uczniów do konkursu oraz Radny Rady Powiatu Ostródzkiego Pan Zbigniew Zabłocki, który ufundował nagrodę specjalną dla laureata w kategorii kl. IV-VI. Natomiast Burmistrza Miłakowa – Pan Krzysztof Szulborski nagrodą specjalną wyróżnił laureata w kategorii kl. VII-VIII i III gim. Dziękujemy za przybycie także Sekretarzowi Gminy– Pani Justynie Zabiełło, Dyrektorowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Pani Danucie Jurczak, Kierownikowi Posterunku Policji w Miłakowie sierż. sztab.  Krzysztofowi Zabłockiemu oraz o. dr Arkadiuszowi Czaja - Gwardianowi Klasztoru Franciszkanów w Miłakowie.

 

Na zakończenie konkursu Prezes Akcji Katolickiej –p. Wojciech Ruciński podziękował za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu. Serdeczne słowa podziękowania popłynęły do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie oraz nauczycieli szkoły: p. Doroty Wołoszczuk i p. Anny Jagosz. W sposób szczególny, także wyraził wdzięczność członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie: p. Marii Miazga, p. Emilii Rzepka, p. Krystynie Szydłowskiej, p. Agnieszce Miazga, p. Agnieszce i Tadeuszowi Bułak, p. Józefowi Pełka, p. Zbigniewowi Zabłockiemu, p. Urszuli Piotrowskiej i Stanisławie Kwiatek. Wyrazy wdzięczności usłyszeli także wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas oraz Kierownik świetlicy szkolnej p. Alina Karczewska wraz z współpracownikami: p. Małgorzatą Dobrzyńską, p. Beatą Martyniak, p. Dorotą Paprocką oraz p. Lidią Arciszewską, dzięki którym każdy uczestnik mógł zdrowo i smacznie się posilić.

 

Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo, którego udzielił o. Honorata Rzepki OFM. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.

 

Relacja: Agnieszka Bułak – koordynator konkursu

 

Zdjęcia: Joanna Bułak

Dar Juniora dla Seniora

Zachęcamy do udziału  w dorocznej akcji Caritas

 „Dar Juniora dla Seniora”

 

Skarbonki jałmużny wielkopostnej to doskonała sposobność wsparcia osób starszych, samotnych z naszej parafii, a jednocześnie okazja do wzmacniania swojej woli i ćwiczenia się w duchu pokuty.

Skarbonki na czas Wielkiego postu można zabrać do domu z ołtarza bocznego- św. Józefa

 

Podsumowanie akcji – w Wielką Sobotę

WIEKI POST

W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. w Miłakowie będą sprawowane o godz. 8.00, 10.00 i 18.00. W Książniku o godz. 9.30, a w Ząbrowcu o godz. 11.00.W czasie każdej Mszy św. posypanie głów popiołem.

W tym dniu obowiązuje post ścisły. Jest to post jakościowy – nie jemy mięsa oraz ilościowy – jemy tylko trzy razy dziennie w tym raz do syta.

 

W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 7.30 i 17.30 będzie odprawiana Droga Krzyżowa, a

a w niedzielę o godz. 17.15 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, z błogosławieństwem oraz uczczeniem relikwii Krzyża Świętego.

Zapraszamy do licznego udziału całe rodziny.

Światowy Dzień Chorego w Miłakowie

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest w dniu wspomnienia liturgicznego Matki Bożej z Lourdes - 11 lutego. Ustanowiony został przez Świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku - w 75. rocznicę objawień fatimskich. W ten szczególny dzień sprawuje się uroczystą Mszę Świętą w intencji wszystkich chorych, a każdy kto jest w stanie łaski uświęcającej może przyjąć Sakrament Namaszczania Chorych. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie i zwrócenie uwagi na ich potrzeby oraz dostrzeżenie tych, którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca jak rodziny czy wolontariusze, towarzyszą chorym, cierpiącym i starszym. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8). Troska o osoby chore i starsze, jest obowiązkiem oraz wyrazem miłosierdzia. Przejawem troski jest comiesięczna posługa duszpasterska, kiedy to odwiedza się starszych i chorych Parafian z Komunią Świętą. W tym roku już po raz trzeci chorzy z Parafii w Miłakowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni po Eucharystii przez franciszkanów na poczęstunek do sali klasztornej. Od dwóch lat w ten wyjątkowy dzień na spotkanie z chorymi przybywają szczególni goście - artyści. W ubiegłym roku goszczono światowej sławy iluzjonistę Oriano, a w tym roku spotkanie ubogaciła swoim śpiewem i grą na organach Honorata Siergun - dyrygent chóru „Oremus”, a zarazem organistka we franciszkańsko-parafialnym kościele w Miłakowie. Artystka zaprosiła wszystkich do wspólnego śpiewu znanych i lubianych biesiadnych piosenek. Wszyscy rozśpiewali się, niektórzy nawet poderwali się do tańca. Wiele było radości na twarzach osób chorych i ich opiekunów. Był to szczególny czas, w którym wszyscy mogli choć na chwilę zapomnieć o troskach i cieszyć się ze wspólnego spotkania. Na zakończenie biesiady o. Arkadiusz Czaja - przełożony klasztoru podziękował wszystkim za troskę nad osobami chorymi i starszymi, a także za przybycie na Mszę Święta oraz na spotkanie przy „kawie i ciastku”. Podziękowania popłynęły także do parafian za pomoc w organizacji dnia chorego, a Pani Siergun za wspaniale poprowadzoną zabawę.

Bożenna

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny-Akcji Katolickiej

08 marca 2019 r. w  Zespole Szkolno — Przedszkolnym im. Jana Pawła II  w Miłakowie odbędzie się finał

ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO  KARD. AUGUSTA HLONDA„Dzieje Apostolskie” 

KONKURSOWI PATRONUJĄ: 

Jego EkscelencjaArcybiskup dr Józef Górzyński 

Bogusława Orzechowska – Senator RP

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Krzysztof Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty                    

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

Pan Krzysztof Szulborski – Burmistrz Miłakowa

o. dr Honorat Rzepka ofm – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Informujemy że

w Parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie przy ul. Kościelnej 3 

w dniach 8-9 marca br. odbędzie się

Kurs Przedmałżeński – (koszt 50 zł/os.)

-szczegóły na plakacie w gablocie przed kościołem.

Już po raz trzeci

Ludzie o wielkim i szlachetnym sercu - kolejny

Franciszkański Bal Charytatywny w Miłakowie

 

Wydarzeniem ostatnich dni, które odbiło się szerokim echem w Polsce był Trzeci Charytatywny Bal Karnawałowy, jaki odbył się 2 marca 2019 roku w urokliwym miasteczku na pograniczu Warmii i Mazur w Miłakowie. Bal został uznany jako jeden z największych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Impreza została zorganizowana przez franciszkanów z klasztoru z Miłakowa, przy współpracy parafian. W imprezie uczestniczyło bardzo dużo osób, wśród nich artyści światowej sławy i wiele innych znanych osób. Uczestnicy przybyli również z odległych miejsc, takich jak Warszawa, Trójmiasto i Koszalina. Karnety na bal charytatywny rozeszły się w rekordowym czasie, w trzech dniach od chwili ogłoszenia. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele franciszkańsko-parafialnym, której przewodniczył i homilie wygłosił o. Jan Marek Dostatni z klasztoru z Barczewa. W Eucharystii uczestniczyli taże o. Arkadiusz Czaja – gwardian klasztoru i o. Manswet Rzepka, przy udziale licznie zgromadzonych ludzi, wśród nich także zaproszonych parlamentarzystów, samorządowców i artystów. W czasie Mszy Świętej modlono się za osoby chore, rodziny oraz za uczestników balu i artystów. Po Eucharystii w Miłakowskim Domu Kultury rozpoczęła się cześć karnawałowa, która trwała aż do świtu. Wszystkich przybyłych na bal przywitał o. Arkadiusz, rozpoczynając imprezę modlitwą, udzielając błogosławieństwa. Do tańca przygrywał znany i profesjonalny zespół muzyczny „Dan Trio” z Trójmiasta. Gwiazdą balu charytatywnego był światowej sławy piosenkarz Don Wasyl Junior i Gwiazdy Cygańskie. Ich piękny śpiew i temperament oraz taniec poderwał do zabawy wszystkich uczestników imprezy, a każda ich piosenka kończyła się gromkimi oklaskami. Gdy koncert zbliżał się do końca, uczestnicy balu przy wielkim aplauzie nie pozwololi Artystom na zakończenie występu – wielokrotnie prosząc oklaskami o ponowny występ. Don Wasyl Junior kilka razy wracał na scenę, ku wielkiej radości zgromadzonych. Z planowanego godzinnego występu zrobiły się ponad dwie godziny. Po zakończeniu występu na scenie, Artyści uczestniczyli w balu. Również na balu wystąpili najsławniejsi artyści sztuki iluzji. Najpierw

zaprezentowali się artyści „Duo Paulo”. Są oni laureatami międzynarodowych prestiżowych konkursów prestidigitatorskich. Pokazali sztuczkę z przebijaniem skrzyni, do której wcześniej weszła asystentka oraz trik z fatamorganą- zamiana osób, a na zakończenie w jednym momencie na całej scenie pojawiły się przepiękne kwiaty. Później wystąpił światowej sławy iluzjonista „Oriano”, laureat wielu konkursów międzynarodowych. Oriano wyczarowywał gołąbki, które na zakończenie pokazu nagle na oczach wszystkich zaskoczonych zniknęły z sceny, co wprawiło w osłupienie widzów i w wielki zachwyt. Oprócz tego iluzjonista pokazał triki z karatami i obręczami. Po pokazach artyści również dołączyli się do wspólnej zabawy z uczestnikami. W czasie balu zorganizowano aukcję na rzecz pomocy w leczeniu chorych dzieci i osób starszych. W tym roku było najwięcej przekazanych darów. Ofiarodawcami na aukcję byli między innymi Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, Premier RP Mateusz Morawiecki, Wicemarszałek Senatu Zofia Maria Koc, Senator Bogusława Orzechowska, Starosta z Ostródy, Radny Powiatu Ostródzkiego Zbigniew Zabłocki, Burmistrz Miłakowa Krzysztof Szulborski, a także Prezes Polskiej Piłki Nożnej Zbigniewa Boniek i artyści Krystyna Giżowska, Oriano i Duo Paulo oraz jeszcze wielu innych osób i instytucji. Gwardian klasztoru, przełożony klasztoru franciszkańskiego podziękował wszystkim uczestnikom, artystom, władzy Polskiej, samorządowcom i innym instytucjom oraz osobom za ich pomoc w organizacji balu i dobroczynność. Zebrane fundusze zostały przekazane na pomoc w leczeniu ciężko chorych dzieci i osób starszych. Można śmiało stwierdzić, że bal charytatywny w Miłakowie był jedną z największych imprez, jakie miało miejsce w naszej Ojczyźnie. Ostatnimi czasy Miłakowo nabrało szczególnego znaczenia na mapie kulturalnej w Polsce i słynie jako „mała stolica kulturalna”, a także jako wielka dobroczynność mieszkańców – ludzie o „wielkim i szlachetnym sercu”. Miłakowo jest miejscem licznych wydarzeń religijnych, kulturalnych i sportowych. Bogu niech będą dzięki za wspaniałych organizatorów i uczestników wszystkich wydarzeń.

 

                                                                                                    Relacja:  Bożenna 

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą...

Zachęcamy

w każdą niedzielę

o godz. 10:30

do wspólnego śpiewu

Godzinek

ku czci

Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny

Zapraszamy - dla każdego coś...

Grupy parafialne:

Dni spotkań

Godzina

Pracownia św. Tabity

w poniedziałki

16:30

Krąg Biblijny

we wtorki

19:00

Żywy Różaniec

I  niedziela miesiąca

  9:00

Róża Dziecięca – bł. Hiacynty i Franciszka

I niedziela miesiąca

11:00

Franciszkański Zakon Świeckich

I wtorek miesiąca

19:00

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

I poniedziałek miesiąca

19:00

Grupa wsparcia „Barka”

we czwartki

19:00

Parafialny Chór „Oremus” i Zespół „Pace et Bene”

w piątki

19:00

Biuletyn parafialny „Z życia naszej Wspólnoty”

w piątki

19:00

Parafialny Zespół Caritas

w zależności od potrzeb

Ministranci i kandydaci

w soboty

11:00

Witamy

Witamy w naszej wspólnocie o. Mansweta Rzepkę ofm.

Życzymy mu Błogosławieństwa Bożego na nowej placówce.

 

We wtorek swoje imieniny zakonne będzie obchodził                               o. Manswet. Msza św. w jego intencji będzie sprawowana we wtorek 19 lutego o 8:00. Otoczmy Go naszą modlitwą.

Bóg zapłać za posługę w Miłakowie

 Informujemy, że decyzją Ojca Prowincjała

br. Serafin został przeniesiony do posługi w klasztorze w Osiecznej, a

o. Leon został skierowany do pomocy duszpasterskiej w klasztorze w Józefowie.

Dziękujemy im za posługę w naszym klasztorze i parafii.

Najpiękniejszym wyrazem naszej wdzięczności była szczera modlitwa

w czasie Mszy św. pożegnalnej.

Ave Maryja

W środę 13lutego br. przypada Dzień Fatimski.

 

Zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca:

I część przed Mszą św. poranną o godz. 7:30,

II część Mszy o godz. 8:30, a

III część przed Mszą wieczorną o godz. 17:30.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym dniu do godz. 20:00

Spotkanie karnawałowo-mikołajkowe mieszkańców Pityn i strażaków

 W niedzielę 3 lutego 2018 roku mieszkańcy wsi Pityny zorganizowali bal karnawałowo-mikołajkowy.

W imprezie uczestniczyli mieszkańcy, strażacy i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 11.00 w kościele franciszkańsko-parafialnym w Miłakowie w intencji mieszkańców Pityn. Eucharystii przewodniczył zaproszony kapłan ks. Kanonik Karol Święcki wraz z o. Arkadiuszem Czają gwardianem klasztoru i o. Honoratem Rzepką proboszczem. Po Mszy Świętej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie odbyła się część artystyczna. Sołtys Waldemar Siergun przywitał wszystkich przybyłych na wspólną biesiadę karnawałową. Mieszkańcy z Pityn i strażacy wraz z Prezesem OSP Renatą Nowikiewicz przygotowali dużo pysznych wypieków i mnóstwo słodyczy oraz napoje. Na zaproszenie sołtysa imprezę poprowadzili artyści zespołu „Duo Paulo” z Trójmiasta, którzy do wspólnej zabawy włączyli całe rodziny. Wśród atrakcji balu był pokaz sztuczek w wykonaniu wicemistrza iluzji Pawła Czai, laureata prestiżowego konkursu międzynarodowego dla prestidigitatorów. Na zakończenie balu przybył oczekiwany, szczególnie przez dzieci Święty Mikołaj z dużym workiem prezentów. Każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami. Radość dzieci, a także ich rodziców była wielka, a ich uśmiech był podziękowaniem dla organizatorów za wspaniałą zabawę. O. Gwardian pogratulował Panu Sołtysowi dobrej organizacji spotkania, za miłą i radosną atmosferę oraz za to, że impreza w Pitynach ma charakter cykliczny. Podkreślił, że wydarzenia te ubogacają nie tylko wspólnotę mieszkańców Pityn, a także wpływają na życie całej parafii i gminy. Na zakończenie Pan Sołtys zaprosił wszystkich do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia oraz podziękował wszystkim za przybycie, a artystom za miłą zabawę.

Karnawału czas W dniach 25-27 stycznia br. Serafin wraz z przedstawicielami FRA i Rycerzy św. Franciszka uczestniczyli w Jarocinie i Kobylinie w spotkaniu formacyjno-karnawałowym. Głównym celem spotkania była modlitwa i zabawa karnawałowa. Pierwszego dnia wieczorem po przybyciu na miejsce spotkanie rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą. Następnego dnia przed południem był niecodzienny spacer w grypach tzw. podchody, w czasie których były do wykonania różne zadania dzięki którym było bardzo wesoło a które były później oceniane i co najciekawsze nasza grupa zdobyła największą ilość punktów czyli wygrała całą zabawę. Po powrocie ze spaceru była chwila przerwy i Msza Święta. Na popołudniowym spotkaniu każda wspólnota miała swoje parę minut aby się zaprezentować, a następnie wysłuchaliśmy konferencji w czasie której usłyszeliśmy jak ważną rolę w życiu każdego wierzącego człowieka odgrywa Matka Boża. Po kolacji czekał na nas autokar który zawiózł nas do Jarocina na zabawę karnawałową której tematem muzycznym były lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku. W czasie zabawy była oczywiście przerwa podczas której swoje umiejętności artystyczne pokazał nam Teatr Ognia w wykonaniu młodzieży z Jarocina. Na koniec zabawy było wspólne sprzątanie Sali i powrót do Kobylina. W niedzielę po porannych modlitwach i Mszy Świętej rozesłanie a następnie powrót do domu.            

      Relacja i zdjęcia: Br. Serafin.

Wenta dobroczynna - Olsztyn

W Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie odbyła się XXI Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Beneficjentem tegorocznej zbiórki był Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach. Wenta rozpoczęła się spektaklem „Ręce”, przygotowanym przez wychowanków ośrodka. Jak co roku na wencie obecny był abp Edmund Piszcz. - Żyjemy w czasach dużej obojętności, są ludzie, którzy mają oczy, ale nie widzą. Nie dlatego, że są ułomni, ale dlatego, że nie chcą widzieć. A dobro jest wartością, za którą stoi sam Bóg. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, że miarą wielkości każdego z nas jest umiejętność dzielenia się z innymi - mówił abp Piszcz.

W tym roku swoje dary na aukcje przekazali m.in. pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, premier Mateusz Morawiecki czy marszałek sejmu Marek Kuchciński. Nie zabrakło również daru od abp. Józefa Górzyńskiego czy nuncjusza papieskiego abp. Salvatore Pennacchia.

Aukcję prowadził Paweł Burczyk. Jak zawsze żywiołowo, z dozą dowcipu.

W efekcie z licytacji i loterii fantowej udało się zebrać ponad 25 tys. zł.

Zwieńczeniem wieczoru był koncert Macieja Miecznikowskiego.

 

Członkowie POAK Miłakowo z o. Arkadiuszem OFM

Akcja Katolicka

           W środę 30 stycznia 2019 r.

po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Akcji Katolickiej.

Zapraszamy wystkich członków i sympatyków na spotkanie formacyjne,

podczas którego Asystent POAK - o. Leon wygłosi naukę,

a prezes Ireneusz Miazga przedstawi sprawozdanie z działalności w roku 2018.

Franciszkański Zakon Świeckich

We wtorek 29.01.br

Franciszkański Zakon Świeckich

zaprasza członków i sympatyków

na spotkanie formacyjne

po Mszy św. o godz. 18:00. 

Wenta dobroczynna Akcji Katolickiej

Mamy bilety-cegiełki wsparcia w cenie 30zł

Ferie ze św Franciszkiem

Życzymy, życzymy...

W sobotę 12 stycznia przypadają imieniny zakonne Gwardiana Klasztoru Franciszkanó o. Arkadiusza

Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona o godz. 15:00 Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Ojcze Arkadiuszu proszę przyjąć od nas wszystkich najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i darów Ducha Świętego na każdy dzień życia.

Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej

W poniedziałek 07 stycznia br.

o godz. 19:00

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

zaprasza członków i sympatyków

do salki parafialnej

na spotkanie opłatkowe.

 

 

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2019 r. zapraszamy do

Orszaku Trzech Króli,

który po uroczystej Mszy św. o godz. 11:00

przejdzie ulicami miasta

do Miłakowskiego Domu Kultury.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania


– gościem specjalnym będzie

Pani Krystyna Giżowska.

I PIĄTEK MIESIĄCA STYCZNIA

Oto jest Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że poświęciło się do samego końca, aż do całkowitego wyczerpania i udręczenia, aby dać im świadectwo swojej miłości. Od większości z nich nie otrzymuję jednak w nagrodę niczego prócz niewdzięczności, objawiającej się brakiem czci, świętokradztwem, oziębłością i pogardą, jaką mają dla Mnie w Eucharystii. Ale najbardziej boli mnie to, że w taki sposób postępują ze mną również te serca, które zostały mi poświęcone. Dlatego żądam od ciebie, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała stał się szczególną uroczystością ku czci mojego Serca i aby w dniu tym przystępowano do Stołu Pańskiego celem wynagrodzenia temu Sercu zniewag, jakich doznaje, gdy wystawione jest na ołtarzach. A ja ci obiecuję, że Ono otworzy się, by hojnie obdarzyć wpływem swej Bożej Miłości tych, którzy w ten sposób będą oddawać mu cześć.

Informujemy,  że z powodu kolędy

od dn. 8 stycznia br.

 Msza św. wieczorna będzie odprawiana

o godz. 15:00

WAŻNE

W styczniu, ze względu na odwiedziny duszpasterze, Kancelaria parafialna będzie nieczynna.

Sprawy związane z pogrzebami prosimy załatwiać po porannych Mszach św.

Odwiedziny duszpasterskie

Od 28 grudnia br. rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie.

Na wioskach rozpoczynamy kolędowanie od godz. 10:00.

Na 15 minut przed kolędą prosimy o samochód. 

 

                Na kolędę należy przygotować; stół nakryty obrusem, krzyż, dwie świece i wodę święconą.

Harmonogram wizyty duszpasterskiej

   28  grudnia  godz. 10.00   prosimy o samochód 15 min. przed kolędą.

1.    Stolno

2.    Pityny

3.    Warny

4.    Gudniki  i Gilginia

29 grudnia  godz. 10.00  prosimy o samochód 15 min. Przed kolędą

1.    Warkały – kolonie

2.    Warkały – wieś

4.    Mysłaki

 

3.    Mysłaki z koloniami i drogą na Trokajny

2 stycznia  od godz. 10.00  prosimy o samochód 15 min. przed kolędą.

1.   Lesiska  - wioska

2.  Gwiździny i Lesiska–kol

4.Głodówko  Rycerzewo

3.   Bieniasze  i  Nowe Mieczysławy

3 stycznia od godz. 10.00  prosimy o samochód 15 min. przed kolędą

1.Henrykowo

Miejski Dwór

2.   Różnowo

3.  Bolity St.

4.  Stare Bolity – kolonie

4 stycznia od godz.10.00    prosimy o samochód 15 min. przed kolędą.

1.   Klugajny  i  Polkajny

2.    Książnik – od  p. Milczanowski do p.  H.  Zgorzelskiego

3.  Warkałki I     od str. Warkał

4.   Warkałki II

od  str. Miłakowa

5 stycznia od godz.10.00    prosimy o samochód 15 min. przed kolędą.

1.    Książnik – Pieszkowo, Lipówka: od p. Kobiałko do  p. Warszawski

2.    Książnik – kolonie: od p. Narojczyk Jan do p. Kułakowski

3.    Książnik – od  p. Postek Roman do p. Kur Sylwester

4.   Ząbrowiec –wieś - prawa strona

 

7 stycznia od godz.10.00    prosimy o samochód 15 min. przed kolędą.

1.  Ząbrowiec / kolonie   - prawa storna

2. Ząbrowiec /kolonie    - lewa strona

3.   Ząbrowiec- wieś- lewa strona

MIASTO  MIŁAKOWO

8  stycznia od godz.16.00

1.    ul. Daszyńskiego od mostu  str. lewa

2.    ul. Leśna  i ul. Daszyńskiego od końca

3.    ul. Daszyńskiego od mostu  str. prawa

9 stycznia od godz.16.00

1.   ul. Kościuszki  strona  nr parzyste

2 .  ul. Kościuszki  strona  nr nieparzyste

3. Osiedle Kolorowe     nr. 1

10 stycznia od godz. 16.00

1.   Osiedle  Kolorowe    nr2

2.   Osiedle  Kolorowe    nr 3

3. Osiedle  Kolorowe    nr4

3. Osiedle  Kolorowe    nr5

11 stycznia od godz. 16.00

1.   Osiedle Kolorowe   nr 6

2.   Osiedle Kolorowe   nr 7

3.   Osiedle Kolorowe   nr 8

4.   Osiedle Kolorowe   nr 9

14 stycznia od godz. 16.00

1.   Osiedle  Kolorowe   nr 10

od nr 1- 20

2.   Osiedle  Kolorowe   nr 10 od nr 21- 44

3.   Osiedle  Kolorowe   nr 11

4.   Osiedle Kolorowe nr 12

15 stycznia  od 16.00

1.    ul. Olsztyńska nr od 1- 10

2.ul. (Świerczewskiego) -  Olsztyńska od ronda

3.   ul. Chopina

4.   ul. Kaszubska

16 stycznia od godz. 16.00

1.   ul. Olsztyńska blok 9 C

2.   ul. Olsztyńska 9A, 9 D, do 13 ( internat, dom nauczyciela do p. Stryjek )

3.   ul. Olsztyńska od nr 12  do 20.

4.   ul. Olsztyńska blok 9 B

17 stycznia od godz. 16.00

1.   ul. Przemysłowa i

ul. Katowicka

 

2.   ul. Mazowiecka

3.   ul. Morąska   i Poznańska

4.   ul. Młyńska

18. stycznia  od godz. 16.00

1.  ul. O. Wł. Włodyki  nr od 1-10 od jeziora i ośrodek wypoczynkowy

2.  ul. O. Wł. Włodyki

nr od 11- 16

3.    ul. O. Wł. Włodyki

nr od 17 – 26

4.    ul. O. Wł. Włodyki

nr od 27 – 36

19  stycznia od godz. 10.00

1.        

ul. Mickiewicza

– od   ul. Kołłątaja – parzyste i nieparzyste

2.

ul. Mickiewicza

– od

ul. Daszyńskiego

– nieparzyste

3.

ul. Mickiewicza

– od

ul. Daszyńskiego

– parzyste

4.

ul. Konopnickiej

 

 

21 stycznia  od godz. 16.00

1. ul. Szkolna, Kopernika 9, 11, 13, 15, 17 ( ośrodek zdrowia )

2. ul. Dworcowa

-od stacji benzynowej

3 ul. Dworcowa

-  od końca

22 stycznia od godz. 16.00

1.    ul. Mostowa i ul. Bema

2.    ul. Lipowa i ul. Kilińskiego,

 

3.    ul. Kajki i Słoneczny Stok

 

23 stycznia od godz. 16.00

1.     ul. Kopernika  od (17 A, B, C) do 24 i p. Zimnik (auto)

2.  ul. Kopernika od 2, 4, 10, 12

3. ul. Kościelna i Warszawska

24 stycznia od godz.16.00

1.    ul. Kołłątaja  i ul. Prusa

2.    ul. Orzeszkowa i Okrężna

3.    ul. Topolowa

 

Rekolekcje Adwentowe

W dn. 14-16 grudnia br. w naszej parafii zostaną przeprowadzone Rekolekcje Adwentowe.

Nauki rekolekcyjne na Mszach św. o godz. 8:00 i 18:00 wygłosi o. Dydak Mientki OFM.

 

Możliwość spowiedzi w sobotę 15 grudnia br.

w godz. 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Już posiadamy w sprzedaży

świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”

– w cenie 5 zł i 15zł

Są one do nabycia pod chórem.


W niedzielę 9 grudnia br. uczniowie Szkolnego Koła Caritas przed kościołem rozprowadzać będzie własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.

Zebrane środki będą wsparciem wyjazdu Kolędników Misyjnych do szpitala w Olsztynie.

 

 

08 grudnia br. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

08 grudnia br. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zapraszamy w GODZINIE ŁASKI

12:00-13:00 do adoracji Najświętszego Sakramentu. Bezpośrednio po niej zostanie odprawiana Msza św. dziękczynna w 70-lecie FZŚ

8 grudnia 2018 r.

 Dziś w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy św. o godz. 18:00 odbyło się poświęcenie medalików/krzyżyków 

dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, a 

po Mszy spotkanie z Proboszczem - o. Honoratem .

 

RORATY AD 2018

Zapraszamy z lampionami

od poniedziałku do piątku

na godzinę 18:00

 

STARTUJEMY 03 grudnia br.

Dla dzieci przygotowaliśmy nową kolekcję obrazków

Adwent AD 2018

Adwent (łac. advenio - przychodzić) w Kościele katolickim jest to czas na duchowe przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, a także czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Adwent zaczyna się od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli, która wypada najbliżej 30 listopada. Trwa od 23 do 28 dni (4 niedziele) aż do zmierzchu 24 grudnia.

Symbole i zwyczaje Adwentowe 

Z okresem Adwentu związane są różne symbole i zwyczaje. Wieniec adwentowy zrobiony jest z gałązek drzewa iglastego, najczęściej ze świerku i sosny. W kolistym wieńcu umieszcza się 4 świece. Każda ze świec symbolizuje kolejną niedzielę Adwentu i jest tego dnia podczas wspólnej modlitwy lub posiłku zapalana. Innym przykładem tradycji  jest kalendarz adwentowy. Służył on do odliczania dni od pierwszego dnia Adwentu aż do Wigilii Bożego Narodzenia. Najbardziej znanym zwyczajem jes udział w Roratach czyli Mszy św.  wotywnej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zapala się wówczas dodatkową świecę - roratkę, która symbolizuje obecność czuwającej Maryi.Jest to pierwsza msza w okresie adwentu celebrowana o wschodzie słońca. Jednak coraz częściej żeby umożliwić dzieciom udział we Mszy, Roraty są przenoszone na wieczór.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 na RORATY

Święty Mikołaju - módl się za nami

Święty Mikołaj znany również jako Mikołaj z Bari – świętykatolicki i prawosławny. Najstarsze o nim przekazy pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV wieku, był biskupem Miry w Licji, wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego sanktuarium znajduje się we włoskim Bari

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I WSPÓLNĄ ZABAWĘ PODCZAS FESTYNU - 2 grudnia 2018 r.

 

Św. Cecylio - módl się za nami

W niedzielę 18 listopada br. Msza św. o godz. 11:00 została odprawiona w intencji:

chóru „Oremus”

i zespołu „Pace et Bene”,

a po niej odbył się

I Koncert ku czci św. Cecylii.

PARUZJA

Współcześnie koniec świata niejednemu kojarzy się bardziej z globalną, a może nawet kosmiczną katastrofą niż z ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa, nazywanym paruzją. Kto dzisiaj myśli o końcu czasów jako pożądanym wydarzeniu, na które w pełnej gotowości oczekujemy?

 

Cztery lata temu w Kościele Mariackim w Krakowie podczas prelekcji pod hasłem „K jak koniec świata” dominikanin i doktor teologii, ojciec Mateusz Przanowski zagadnął niespodziewanie: „Co by było, gdyby paruzja zdarzyła się teraz?”. Odpowiadając zauważył, że wydaje się to nierealne, a także, że wielu ludzi nie wie, jak oczekiwać na ponowne przyjście Jezusa na ziemię.


Paruzja – co to w ogóle jest?

 „Paruzja to powtórne przyjście Chrystusa na ziemię, które nastąpi na końcu świata. Wówczas wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Wtedy też nastąpi Sąd Ostateczny. Powstanie nowe niebo i nowa ziemia”. Greckie słowo „paruzja” oznacza obecność, przyjście, pojawienie się.


Pierwsi chrześcijanie czekali na paruzję

Dzisiaj o końcu czasów mówi się głównie w atmosferze strachu. Mnożą się np. filmy pokazujące ten moment w sposób przerażający. Temu sposobowi myślenia ulegają nieraz także chrześcijanie. Ale nie zawsze tak było.

Przed wiekami wyznawcy Jezusa nie tylko bez lęku czekali na tę chwilę, ale wręcz nie mogli się jej doczekać. Nie bez powodu w Liście św. Jakuba znalazło się napomnienie połączone z zapewnieniem „Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie” (Jk 5,8).

Wiarę w paruzję katolicy wyznają co niedzielę, powtarzając słowa: „I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca”.

 

Data końca świata

Biorąc pod uwagę znaczenie wydarzenia, jakim dla całego świata będzie paruzja, zrozumiałe jest pragnienie, aby znać z wyprzedzeniem jego datę. Niestety, odpowiedź na pytanie: „Kiedy nastąpi powtórne przyjście Chrystusa w chwale na końcu czasów?” jest tajemnicą. W dodatku tajemnicą bardzo zastrzeżoną. Zarezerwowaną samemu Bogu. Skoro nie wiadomo, kiedy nastąpi koniec czasów i Chrystus powtórnie przyjdzie w chwale, właściwą postawą ludzi świadomych tego faktu jest czuwanie, stałe „bycie gotowym” na ten moment

Św. Elżbieto - módl się za nami

W sobotę 17 listopada br. 

– liturgiczne wspomnienie św. Elżbiety  Węgierskiej

Msza św. odpustowa będzie sprawowana w kościele św. Elżbiety o godz. 18:00

Konkurs biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Znalezione obrazy dla zapytania HlondREGULAMIN ARCHIDIECEZJANEGO

  KONKURSU BIBLIJNEGO

im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

  DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY IV - VI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Organizator Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej           Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej                   Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

                                                                                 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

 

Temat przewodni: DZIEJE APOSTOLSKIE

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia: do dnia 10grudnia 2018 r.

1.      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1)

a)       pocztą elektroniczną na adres: agnieszkabulak@wp.pl

b)      listem poleconymdo Akcja Katolicka (z dopiskiem Konkurs Biblijny) ul. Kopernika 3; 14-310 Miłakowo

c)     osobiste dostarczenie Karty zgłoszenia szkoły  

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

UWAGI

Etap wstępny

 

Najpóźniej

do 21 grudnia 2018 r. (piątek)

Zakres materiału określa katecheta, ale zależy nam, aby jak najwięcej uczniów zaprosić do udziału

I – szkolny

 

10 stycznia 2019 r. (czwartek), godz. 13.00

Na ten etap prześlemy gotowe testy

II – finał archidiecezjalny

8 marca 2019 r. (piątek), godz. 9.00

w Zespole szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie

III-wojewódzko-metropolitalny

6 kwietnia 2019 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

Reprezentacja zwycięzców archidiecezjalnego  finału pojedzie do Rumi

 

I^^^^Więcej w zakładce Akcji Katolickiej - Konkurs biblijny 208/2019

Matko Boża Fatimska - módl się za nami

We wtorek 13 listopada br. w Dniu Fatimskim

już tradycyjnie zapraszamy do wspólnego odmawiania Różańca.

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 20:00

Docenieni i Wyróżnieni

9 listopada 2018 r. w Sali Koncertowej  Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Olsztynie odbyła się uroczysta gala wręczenia

„Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

Wśród uhonorowanych były osoby z naszej parafii:

Porucznik Armii Krajowej - Pani Jadwiga Łubniewska,

Wieloletnia artystka Zespołu folklorystycznego „Warmianki” - Pani Lilianna Wojciekjan,

Dyrygent Zespołu „Pace e Bene”- Pani Magdalena Rawska,

Radny Rady Powiatu Ostródzkiego – Pan Zbigniew Zabłocki

i Gwardian Klasztoru Franciszkanów – o. Arkadiusz Czaja OFM.

Medal został nadany przez Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego z racji setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odznaczenie zostało ustanowione jako dowód wdzięczności i wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w posłudze państwu i społeczeństwu. To jeden z najważniejszych odznaczeń w naszej Ojczyźnie. W imieniu najwyższych władz Polski odznaczenia wręczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej i życiu osobistym.

NIEPODLEGŁA

W przyszłą niedzielę 11 listopada br. o godz. 11:00 w naszym kościele będzie sprawowana

uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny,

a o godz. 14:30 zapraszamy na piknik w ogrodach klasztornych


PATRIOTYZM DZISIAJ - KS. MAREK DZIEWIECKI

Ludzie uznający samych siebie za „nowoczesnych i postępowych” twierdzą, że patriotyzm jest już przeżytkiem i odchodzi do historii. W rzeczywistości przeżytkiem jest przekonanie, że patriotyzm nie jest nam już potrzebny. Człowiek może obyć się bez wielu instytucji społecznych. Może przetrwać nawet wtedy, gdy zostanie pozbawiony struktur własnego państwa i zostanie poddany władzy okupacyjnej. Nie może natomiast normalnie żyć i rozwijać się bez dwóch wspólnot: bez rodziny i bez wspólnoty narodowej. Każdy roztropny człowiek wie, że potrzebuje tego wspólnego dobra, które nazywamy Ojczyzną. To właśnie dlatego dla Izraelitów największym nieszczęściem była utrata suwerenności i popadanie w kolejne niewole. Podobne losy przechodził nasz naród, cierpiący i uciskany przez zaborców w konsekwencji kolejnych rozbiorów Polski. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło, gdyż natura człowieka pozostaje zawsze taka sama. Nikt z nas w pojedynkę nie obroni swojej wolności. Nikt sam nie zapewni sobie bezpieczeństwa. Nikomu z nas nie zapewnią bezpieczeństwa inne narody. Kto nie dba o dobro swojej Ojczyzny, ten staje się łatwym łupem dla tych narodów, które dbają o swoją tożsamość i o swój rozwój. Nie ma dobrej przyszłości takie społeczeństwo, które nie zadba o rodziny i o Ojczyznę. Patriotyzm jest wyrazem dojrzałości i odpowiedzialności w każdych czasach. Mogą natomiast zmieniać się formy troski o Ojczyznę, gdyż te są po części zależne od konkretnych uwarunkowań historycznych i społecznych. Ta sama zasada dotyczy po części zmiennych form troski o rodzinę. Dla przykładu, w naszych czasach jednym z najważniejszych przejawów miłości do bliskich jest solidne wychowanie dzieci ze strony rodziców, gdyż w dominującej obecnie cywilizacji egoizmu i demoralizacji żadne dziecko nie ma dobrej przyszłości, jeśli nie otrzyma solidnego wychowania. Nic nie da wyższe wykształcenie, jeśli będzie ono połączone z niższym wychowaniem. Podobnie zmieniają się przejawy patriotyzmu. Obecnie najważniejszym przejawem patriotyzmu jest troska o sytuację małżeństwa i rodziny, o solidne — obejmujące także wymiar patriotyczny - wychowanie młodego pokolenia, a także uczciwa praca na co dzień, roztropne zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, głosowanie na mądrych i odpowiedzialnych ludzi w wyborach samorządowych i parlamentarnych oraz patrzenie aktualnej władzy na ręce i rozliczanie jej z przedwyborczych obietnic. W znacznym stopniu od ludzi dorosłych, zwłaszcza od rodziców i innych wychowawców, zależą postawy współczesnych młodych ludzi wobec narodu i Ojczyzny. Postawy te są zróżnicowane, podobnie jak zróżnicowane są postawy młodych ludzi w ich życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym czy społecznym. Ci, którzy w osobistym życiu kierują się miłością, odpowiedzialnością, zdrowym rozsądkiem, chcą i potrafią troszczyć się także o swoją Ojczyznę. Natomiast ci, którym brakuje wychowania i roztropności i którzy nie radzą sobie z własnym życiem, lekceważą to wszystko, co wartościowe: nie tylko patriotyzm czy normy moralne, ale nawet własne zdrowie, wolność, sumienie i swoją przyszłość.

Ciągle aktualne pozostają słowa Jana Pawła II, jakie do nas - rodaków - skierował w roku 1979 podczas homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcali. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.” Znakiem rozpoznawczym chrześcijanina jest to, że mądrze i stanowczo troszczy się o małżeństwo i rodzinę oraz o Ojczyznę, czyli o tę wielką narodową rodzinę rodzin, złączonych wspólną wiarą, historią, kulturą i tradycją chrześcijańską.   

Życzymy, życzymy

W sobotę 10 listopada br. o godz. 8:00 odprawiona zostanie

Msza św. imieninowa w intencji

o. Leona Barczaka – Wikariusza parafialnego.

 

Czcigodny Ojcze, życzymy Ci Bożego błogosławieństwa na każdy dzień posługi kapłańskiej i zakonnej. Niech Twój święty patron ma Cię zawsze w swojej opiece.

WAŻNE- w sprawie cmentarza!

Wszyscy,  którzy pochowali swoich bliskich do końca 1998 roku, proszeni są o uregulowanie swojego statusu prawnego do końca tego roku.

Brak regulacji oznacza rezygnację z praw nabytych.

1 listopada br.  w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w Miłakowie o godz.: 7:30,9:00,11:00 i 18:00, natomiast w Ząbrowcu o godz. 8:00, a w Książniku o godz. 9:30. Przypominamy o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. 

Informujemy, że już tradycyjnie w (1 listopada) na naszym cmentarzu parafialnym zostanie przeprowadzona zbiórka dobrowolnych ofiar na utrzymanie cmentarza.

 

2 listopada Dzień Zaduszny, Msze św. o godz. 8:00, 10:00 i 18:00.  

Od 2 listopada o godz. 17:15 będziemy czytać wypominki, natomiast o godz. 17:30 będzie odmawiany Różaniec , a po nim  przez cały miesiąc listopad będzie sprawowana Msza św. za polecanych w wypominkach.

Od 1.XI.br. do końca roku Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko w sobotę w  godz. 10:00- 11.00. Sprawy pogrzebowe prosimy załatwiać po porannej bądź po wieczornej Mszy św.

Bal Wszystkich Świętych w OSW Miłakowo

Również w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie, w dniu 31.10.2018, uczniowie wraz z nauczycielami, już po raz drugi przebrani za świętych, udowodnili, że taniec, śpiew, wspólne zabawy i konkursy, mogą w doskonały sposób promować świętość.

Uroczystość obchodzona 1 listopada to imieniny wszystkich naszych świętych patronów, dlatego też, oprócz samych zainteresowanych, nie mogło zabraknąć zaproszonych gości, poczęstunku, jak również tortu. Swoją obecnością zaszczycili nas: o. Proboszcz Honorat Rzepka, o. Gwardian Arkadiusz Czaja, Radny Powiatowy Zbigniew Zabłocki.  Serdeczne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Balu Wszystkich Świętych. W sposób szczególny jednak dziękujemy samym uczniom, którzy tak odważnie podjęli wyzwanie i pokazali swoją postawą, że świętość może być pociągającą ofertą dla współczesnego człowieka.               Relacja: Angelika Białopiotrowicz

Bal Wszystkich Świętych- kl. I-IV SP

30 października br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłakowie odbył się Bal Wszystkich Świętych. Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i piękne przebranie dzieci. Podczas wspólnej zabawy dzieci mogły poznać wielu świętych, którzy byli Polakami i wielkimi patriotami.   

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

Od1 listopada - Uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.

Co to jest odpust? „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471). Aby zrozumieć tę naukę   i praktykę Kościoła, trzeba uświadomić sobie, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona i następuje przywrócenie komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, powoduje nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust”. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i przyoblec w człowieka nowego

Maryja prosiła dzieci - "Codziennie odmawiajcie różaniec"

Zapraszamy

 dzieci klasy IIIa SP i rodziców 

w niedzielę 21 października br.

 Mszę św. o godz. 11:00, podczas której 

poświęcimy rożańce.

Św. Janie Pawle II - Módl się za nami

W niedzielę 14.10.br. w całej Polsce przeżywaliśmy 

XVIII Dzień Papieskiktóry w tym roku był pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.

Po każdej Mszy św. przed kościołem zbierane były ofiary w celu wsparcia funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

Zebrano łącznie 1.098,17zł za hojność składamy serdeczne Bóg zapłać!

Życzymy, życzymy ...

W sobotę 13.10.br. 

swoje imieniny zakonne obchodził nasz Proboszcz o. Honorat Rzepka.

Na Mszę św. w Jego intencji przbyło wielu wiernych, którzy oprócz modlitwy, życzeń i kwiatów ofiarowali Mu szczególny dar - MARGERYTKĘ, czyli 7 osób złożyło przyrzwczenie ciągłej i codziennej modlitwy za o. Honorata przez całe Jego życie.

Ubi Caritas

W niedzielę 07.10.br 

po każdej Mszy św.

odbyła się zbiórka  ofiar do puszek

przed kościołem na

Caritas Archidiecezji Warmińskiej 

Zebrano łącznie 402 zł.

Informujemy, że ...

Decyzją Ojca Prowincjała,

o. Leon Barczak ofm

został wysłany 

do końca grudnia 

do pomocy

w parafii w Chicago w USA .

W tym miesiącu z powodu nieobecności Ojca Proboszcza chorych odwiedzi o. Leon według poniższego planu:

Na wioskach we wtorek od godz. 9.00, Pityny, Mysłaki, Nowe Mieczysławy, Książnik, Głogówko, Henrykowo, Warkały, Warny, St. Bolity,  Miejski Dwór, Lesiska, Ząbrowiec.

W mieście w środę wg kolejności; wg kolejności ulic: Szkolna, Kopernika, os Kolorowe, Morąska, Katowicka, Włodyki, Kaszubska, Kościuszki, Chopina, Mickiewicza,  Bema, Warszawska, Olsztyńska, Okrężna.

Codziennie odmawiajcie różaniec

Od poniedziałku przez cały październik o 17:30 zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca.

Dla dzieci przygotowaliśmy obrazki zawierające historię objawień Matki Bożej w Lourdes

Św. Franciszku - Módl się za nami

Przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu odbędą się trzydniowe  rekolekcje przygotowujące do odpustu, które wygłosi o. Daniel Kowalewski.

03.10.br. po wieczornej Mszy św. odprawiamy nabożeństwo upamiętniające śmierć św. Franciszka, tak zwane TRANSITUS.

04.10. br. w uroczystość św. Franciszka Msze święte o godz. 8:00 i  18:00 uroczysta Msza św. odpustowa z procesją wokół kościoła.


 

W niedzielę 07.10.br. o godz. 11:00 zapraszamy na Mszę św. odpustową do kościoła św. Franciszka z Asyżu w Ząbrowcu.

W tym dniu o godz. 10:00 spod kościoła parafialnego wyruszy Pielgrzymka rowerowa.

Zaproszenie

Pracownia św. Tabity - pracuje obecnie nad kolejnymi obrusami do naszego kościoła. Jednocześnie będzie prowadziła kurs haftu płaskiego cieniowanego. Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki tej pięknej sztuki. Spotkania grupy

w każdy poniedziałek od 16.30 do 18. 30.

Rozpoczynamy nasze przygotowania SAKRAMENTALNE

W sobotę 29 września o godz. 19:00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. wraz z rodzicami oraz kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców na spotkanie inaugurujące przygotowania do przyjęcia tych sakramentów. 

Archidiecezjalny konkurs Biblijny Akcji Katolickiej

W tym roku szkolnym 2018/2019

tematem konkursu będą

Dzieje Apostolskie

Szczegóły wkrótce :)

Sztafeta Rowerowa ku czci Męczenników stanu wojennego

Trzynasty raz ... 13. dnia miesiąca ... z najmłodszymi uczestnikami, którzy mają 13 lat oraz 13. rowerzystów, którzy pokonali cały dystans z Olsztyna do Warszawy

- to krótka charakterystyka tegorocznej Sztafety do Groby bł. ks. Popiełuszki. 

W tym roku już po raz dziewiąty, na zaproszenie Akcji Katolickiej również delegacja z Miłakowa mogła wziąć udział w tym wydarzeniu. W tym roku Miłakowo reprezentowaliIreneusz Miazga, Agnieszka Bułak, Paweł Łapa oraz Krzysztof Siergun i Szymon Druszcz 

Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy czas.

Śladami św. Jana Pawła II

Już niebawem

W dn. 29-30 września br.

odbędzie się

III Franciszkański Charytatywny Festyn Sportowy

dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły na plakatach.

Poszukiwani

W sobotę 15.09.2018 r.

o godz. 11.30 w salce

spotkanie ministrantów.

ZAPRASZAMY 

FRA

W piątek 14.09.2018 r. po Mszy św. wieczornej  spotkanie młodzieży franciszkańskiej.

Przyjdź!

Czekamy na CIEBIE :)

"Codziennie odmawiajcie różaniec"

13 września br. w Dniu Fatimskim

już tradycyjnie zapraszamy do wspólnego odmawiania Różańca.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00

zakończona błogosławieństwem indywidualnym.

Zaproszenie

We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie formacyjne FZŚ,                   

 a także Krąg Biblijny.

Odpust w naszej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

W dn. 11-13 września br. zapraszamy do licznego udziału

w rekolekcjach przygotowujących do odpustu parafialnego,

które wygłosi Rektor WSD we Lwowie ks. Piotr Dochtycz.


Uroczystość odpustowa

14 września br.

W tym dniu Msze św. o godz. 8:00, 10:00, a godz. 18:00-  suma odpustowa.

Zaproszenie

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej.

Róża dziecięca św. Franciszka i Hiacynty

Róża dziecięca św. Franciszka i Hiacynty zaprasza wszystkie chętne dzieci do wspólnej odpowiedzi na prośbę Matki Bożej Gietrzwałdzkiej „Codziennie odmawiajcie różaniec”.

Grupa istnieje już od wielu lat, ale w każdym roku czekamy na chętne dzieci. Zadaniem dzieci, jest codzienne odmówienie jednej dziesiątki różańca, a raz w miesiącu – w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11:00 wymiana tajemni.

Zapraszam wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami  (zarówno te, które już są w róży jak i te, które chciałyby do nas dołączyć w tym roku) na spotkanie w przyszłą niedzielę 09 września br. po Mszy św. o 11:00 do salki parafialnej.

Agnieszka Bułak

Odwiedziny chorych

W tym miesiącu z powodu nieobecności Ojca Proboszcza chorych odwiedzi o. Leon według poniższego planu:

Na wioskach w środę (05 września) od godz. 9.00, wg kolejności; Pityny, Warny, St. Bolity, Mysłaki, Nowe Mieczysławy, Książnik, Głogówko, Henrykowo, Warkały, Miejski Dwór, Lesiska, Ząbrowiec.

W mieście w piątek (07 września) od godz. 9.00, wg kolejności ulic: Szkolna,  Kopernika, os Kolorowe, Włodyki, Morąska, Kaszubska, Kościuszki, Chopina, Mickiewicza,  Bema, Warszawska, Olsztyńska, Okrężna, Katowicka,

 

Z racji na obchód chory dn. 5 wrześniaw środę

kancelaria będzie otwarta dopiero od godz. 18.30.

W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej;

I czwartek, I piątek miesiąca

- nabożeństwa po wieczornej Mszy św.

W piątek po Mszy wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00

Słowo Boże jest żywe i skuteczne

We wtorek

po Mszy św. wieczornej

zapraszamy na

Krąg Biblijny.

Informujemy, że od 01 września

wszystkie Msze św. odprawiane będą w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. 

01 września 2018 r.

W sobotę przypada I sobota miesiąca – nabożeństwo ku czci NMP odprawione zostanie o godz. 7:30 przed Mszą św. poranną.

  Natomiast o godz. 14:00 w kościele św. Elżbiety odprawiona zostanie Msza św. Dożynkowa. 

W nowy rok szkolny z Panem Bogiem

03 września zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli o godz. 8:00 na Mszę św. rozpoczynającą nowy rok szkolny.

Okazja do spowiedzi w przyszłym tygodniu codziennie 15 min. przed każdą Mszą św. 

Wielka Nowenna Różańcowa 2018-2026

W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby „uczynić go modlitwą wszystkich” ludzi na całym świecie. Przez kolejnych dziewięć lat zadaniem każdego z nas będzie w każdym roku nowenny zaprosić jedną osobę do odmawiania i rozważania codziennie jednej tajemnicy różańca we wspólnocie Żywego Różańca. Na naszych comiesięcznych spotkaniach wspólnie odmawiać będziemy modlitwę jubileuszową o duchowe owoce nowenny, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła.

Stałe intencje modlitwy:

O wzrost w wierze, nadziei i miłości

O rozwój wspólnot Żywego Różańca

O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła

O pokój na świecie i zgodę w rodzinach

O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Zadania szczegółowe:

1. Co miesiąc na spotkaniu zmiankowym po Mszy św. o godz. 9:00 wspólnie odmawiać będziemy modlitwę nowenny 

2. Co miesiąc będziemy wspierać dzieło „Żywy Różaniec dla misji”

Pomoc misjom.

Wspólnota Żywego Różańca  z naszej parafii chce włączyć się w Akcję misyjną  z pomocą dla kobiet w Amakuriat w północno – zachodniej Kenii. Pieniądze,  które zbierzemy  02.09.2018r do puszek po każdej Mszy św. będą niezbędną   pomocą  by mogły one nakarmić swoje dzieci , wyżywić swoje rodziny.

Zachęcamy do ofiarnego włączenia się w to dzieło.

Są jeszcze wolne miejsca

09 września odbędzie się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej na uroczystości odpustowe. Koszt 18 zł. Zapisy w zakrystii.

Idę co Ciebie, idę do Ciebie...

Brodnicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Pielgrzymka, toczas kiedy idąc do Maryi można naładować swoje baterie. Nasi parafianie również wyruszyli szlakiem pielgrzymki. Wędrując w dn. 02-12.08.br z Brodnicy na Jasną Górę nieśli swoje intencje do Mateczki. Pokonując 350 km z Pieszą Franciszkańską Pielgrzymką, której przewodnikiem był  O. Beniamin, mogli doświadczyć trudu pielgrzymowania, który zaowocował wielką radością oraz łaskami. 

Relacja: Gabriela Szorcz - uczestniczka pielgrzymki.

26 sierpnia NMP Częstochowskiej

Uroczystość NMP Częstochowskiej, obchodzona 26 sierpnia, ściśle związana jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie, w którym od końca XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz Bożej Rodzicielki. Pochodzenie obrazu, osnute legendami, pozostaje dotąd niewyjaśnione. Prawdopodobnie pochodzi ze wschodu i stanowi typ ikony Panagia Hodegetria, czyli „Najświętsza Przewodniczka”. Jasnogórski wizerunek Maryi bardzo przypomina bizantyjską ikonę z końca X wieku, znajdującą się w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej. 

Obraz Matki Bożej do Częstochowy sprowadził Władysław Opolczyk, książę opolski, syn Bolesława II księcia Opolskiego, z zamku w Bełżcu gdzie cieszył się szczególnym kultem wiernych i umieścił w ufundowanym przez siebie klasztorze, do którego sprowadził z Węgier ojców paulinów. Obraz bardzo szybko zasłynął cudami. W roku 1429 król Władysław Jagiełło w liście do papieża Marcina V pisał o tym miejscu, że na Jasnej Górze koło Częstochowy dzieją się często tajemnice licznych cudów. Jasna Góra powoli stawała się głównym ośrodkiem kultu maryjnego w całej Polsce i zarazem duchową stolicą naszej Ojczyzny. 

Obraz przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na ręku. W 1430 roku miał miejsce napad na klasztor i częściowe uszkodzenie obrazu. Jakby na przekór wydarzenie to przyczyniło się do rozwoju kultu Matki Bożej z Częstochowy, zwanej także „Czarną Madonną”. Z czasem klasztor na Jasnej Górze stał się twierdzą obronną stawiającą czoło najazdowi szwedzkiemu w 1655 r. Najazd na klasztor nastąpił już po wybudowaniu umocnień zewnętrznych w tym wałów, co w zasadniczy sposób wpłynęło na skuteczną obronę. Obrona klasztoru lotem błyskawicy rozeszła się po całym kraju i jak później opisywał Henryk Sienkiewicz, duch tego zwycięstwa pozwolił uwierzyć narodowi w ostateczne zwycięstwo. 

Zwycięska obrona Jasnej Góry sprawiła, że sanktuarium to zdobyło sławę w całej Polsce. W roku 1717 biskup Szembek dokonał pierwsze koronacji obrazu koronami papieskimi. Po wielu staraniach paulinów papież Pius X w roku 1904 ustanowił dla sanktuarium specjalne święto Matki Bożej Częstochowskiej na 24 sierpnia. Papież ten podarował także korony, którymi powtórnie ukoronowano obraz w 1910 roku. Następnie papież Pius XI, w roku 1931 ustalił obchód święta na 26 sierpnia. Cztery lata później zatwierdzono specjalne teksty liturgiczne przeznaczone na święto Matki Bożej Częstochowskiej. Od 1956 roku święto obchodzone jest w całej Polsce. 

Teksty liturgiczne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę jasnogórską z Syjonem, siedzibą Arki przymierza w Starym Testamencie. Obecność i wstawiennictwo Maryi zobowiązuje naród do walki w obronie wiary, czyli do dawania świadectwa posłuszeństwa i wierności Bogu i Ewangelii. Kościół w Polsce prosi w liturgicznej modlitwie o uwolnienie od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa oraz o opiekę nad wszystkimi jego dobrymi dziełami. Maryja jest dla naszego narodu Matką i Królową i dlatego uciekamy się do Niej we wszystkich naszych potrzebach i szukamy Jej pośrednictwa i wstawiennictwa. 

W środę 15 sierpnia br. przypada

 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W tym dniu Msze św. w porządku niedzielnym. Msza św. o godz. 11.00 w kościele św. Elżbiety.

Po każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i owoców.


Na wioskach w tym dniu Msze św. w Książniku o godz. 9.00, a w Ząbrowcu o godz. 16.00.

 

Również w tym dniu Akcja Katolicka zaprasza na Pielgrzymkę rowerową do Krosna.

Wyjazd spod kościoła parafialnego o godz. 9:00.                                                       

W poniedziałek przypada 13 dzień miesiąca – Dzień Fatimski.

 Dzień Fatimski. O godz. 7.30 – pierwsza część Różańca św., następnie Msza św. poranna, a po niej druga część Różańca św. O godz. 17.30 – trzecia część Różańca św. i Msza św. wieczorna. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.

Rowerowa Pielgrzymka do Matki Bożej Krośnieńskiej

W dn. 15 sierpnia br., w Uroczystość Wniebowzięcia NMP z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie po raz pierwszy zorganizowana została Rowerowa Pielgrzymka do Krosna. Na zaproszenie do wspólnego pielgrzymowania odpowiedziało trzynaście osób. Był to czas radosnego przygotowania do uroczystości odpustowych dzieląc się pasją jazdy na rowerze. Mamy nadzieję, że tego rodzaju pielgrzymka wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń organizowanych przez naszą parafię. Bogu, za łaskę pielgrzymowania i piękną pogodę, a uczestnikom za udział serdecznie dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejne pielgrzymki. POAK MIłakowo

III Franciszkański Festyn Rodzinny

III Franciszkański Festyn Rodzinny

Aktualności

Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w czwartek 24 maja w ramach Misji Świętych odbywających się w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie. Z okazji Dnia Matki na zaproszenie urzędu miasta z koncertem przyjechała światowej sławy piosenkarka Eleni wraz z zespołem. Artyści jeszcze przed koncertem spotkali się z franciszkanami z Miłakowa i redemptorystami - o. Zbigniewem i o. Wiesławem, którzy prowadzili Misje Święte w parafii franciszkańskiej. W trakcie rozmowy gwardian klasztoru o. Arkadiusz, który w swojej przeszłości artystycznej miał zaszczyt występować z Eleni na jednej scenie, w czasie tych samych imprez, wręczył artystce kosz kwiatów i słodyczy jako dar od parafian i wspólnoty zakonnej. Był to wyraz uznania za twórczość piosenkarki oraz wielką życzliwość dla parafian i franciszkanów. Podczas spotkania przełożony miłakowskiej wspólnoty przedstawił również historię zakonnego duszpasterstwa. Nie omieszkał też wspomnieć wspólnych występów w latach 80- i 90-tych.

Na zakończenie pięknego koncertu, który odbył się w parku miejskim, Eleni zadedykowała franciszkanom duszpasterzującym w Miłakowie i parafianom przepiękną pieśń Maryjną. Po koncercie gwardian ponownie spotkał się z artystami, dziękując im za wspaniały występ oraz za akcent franciszkański w czasie koncertu. Na zakończenie ojciec Arkadiusz podsumował: „Miłakowo można określić „Miastem Gwiazd”, ponieważ przyjeżdżają do nas wielkie osobowości polskiej estrady. Tak jak Kazimierz nad Wisłą jest szczególnym miejscem spotkań artystów, malarzy, aktorów, poetów i pisarzy, tak nasze miasto staje się takim miejscem dla północy Polski”.

Bożenna

 

22 kwietnia 2018 roku po Mszy Świętej o godz. 11.00 w kościele franciszkańsko-parafialnym w Miłakowie zorganizowano przez Franciszkanów i Radę Mieszkańców Miasta Miłakowa z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości przekazanie Parafianom drzewka – dębu i świerku. Parafianie chętnie zabierali do swoich domów sadzonki drzew, by posadzić je na swojej posesji, a tym samym włączając się w upamiętnienie odzyskania niepodległości. Drzewka zostały również przekazane Urzędowi Miasta. Przy klasztorze posadzono cztery dęby upamiętniające wielkie postacie Kościoła katolickiego: Świętego Jana Pawła II, Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego, Sługi Bożego ks. Bruno Siegel i o. Władysława Włodyki. 

22 kwietnia 2018 roku w klasztorze franciszkanów w Miłakowie otwarto wystawę upamiętniającą masowe deportacje Polaków na Syberię przez Rosję Sowiecką. Organizatorami ekspozycji była Rada Mieszkańców Miasta Miłakowa i Franciszkanie. Włącza się ona w program obchodów organizowanych z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. Upamiętnia tragiczne losy naszych Rodaków, a jednocześnie zawiera cel edukacyjny, szczególnie ważny dla młodszych pokoleń. Wystawę licznie odwiedzali mieszkańcy Miłakowa i z okolic oraz dzieci i młodzież szkolna z nauczycielami, a także zaproszeni goście. O. Arkadiusz Czaja, gwardian klasztoru podkreślił, że wielkie zainteresowanie wystawą świadczy o potrzebie pogłębiania wiedzy o historii Polski. „A zatem naszym wspólnym obowiązkiem jest pamiętać o historii naszej Ojczyzny i przekazywać ją młodemu pokoleniu” - zaznaczył zakonnik. Natomiast Zbigniew Atrachimowicz - Przewodniczący Rady Mieszkańców w czasie uroczystego otwarcia powiedział: „Deportacje na Sybir stanowiły element eksterminacji polskich elit, a przede wszystkim pozyskania bezpłatnej siły roboczej i unicestwienia Polaków z Kresów Wschodnich”.

Zorganizowanie powyższej wystawy w Miłakowie było możliwe do przeprowadzenia przede wszystkim dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, od którego otrzymano wszelkie potrzebne materiały historyczne. Z racji wzrastającego zainteresowania tematami związanymi z religią i historią w najbliższym czasie w domu zakonnym planowana jest kolejna ekspozycja, tym razem dotycząca Sługi Bożego - Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Miłakowo od niedawna ma szansę wykreować się na stolicę regionu w dziedzinie wydarzeń religijnych, patriotycznych i kulturalnych. Jest to już kolejna inicjatywa zorganizowana przez Radę Mieszkańców wraz z Franciszkanami, co świadczy o dobrej współpracy zakonników z mieszkańcami Miłakowa.

 

Rada Mieszkańców

Od 16 do 18 kwietnia 2018 roku w klasztorze franciszkanów w Miłakowie odbyły się - po raz pierwszy - rekolekcje dla kapłanów z Archidiecezji Warmińskiej. Poprowadził je o. proboszcz Honorat Rzepka, który również pełni posługę ojca duchownego w Dekanacie Orneta. W czasie uroczystej Mszy Świętej rozpoczynającej czas kapłańskiej formacji o. Arkadiusz Czaja - gwardian klasztoru w czasie przywitania uczestników zaakcentował w swoim przemówieniu znaczenie tego szczególnego czasu łaski, jakimi są rekolekcje, dla życia duchowego kapłanów. Tematem przewodnim głoszonych w tym czasie konferencji były „Współczesne zagrożenia w życiu kapłańskim”. Na zakończenie tego szczególnego czasu ks. Krzysztof Józefczyk - dziekan z Ornety wyraził wdzięczność franciszkanom za zorganizowanie rekolekcji, a o. Honoratowi za ich przeprowadzenie. Planowane są już kolejne rekolekcje i dni skupienia dla kapłanów diecezjalnych w domu zakonnym w Miłakowie.

 

Franciszkanie

14 kwietnia 2018 roku w kościele franciszkańsko-parafialnym i w klasztorze odbył się „Archidiecezjalny Dzień Formacji dla Akolitów Świeckich”, w którym uczestniczyli wszyscy szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej z Archidiecezji Warmińskiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Grzegorz Kurnatowski, wraz z o. Arkadiuszem Czają - gwardianem klasztoru i o. Honoratem Rzepką proboszczem. Homilię okolicznościową wygłosił o. Gwardian, poruszając istotne zadania, przed jakimi stają akolici świeccy we współczesnej posłudze dla osób chorych i starszych. Po uroczystej Mszy Świętej w klasztorze odbyło się spotkanie braterskie przy kawie i ciastku. Następnie o. Honorat wygłosił konferencję ascetyczną, po której odbył się obiad. Na zakończenie wszyscy udali się do kaplicy zakonnej, gdzie o. Gwardian i o. Proboszcz udzielili uroczystego błogosławieństwa. Powierzenie dni formacji franciszkanom jest wielkim wydarzeniem i uznaniem dla ich duszpasterstwa w Miłakowie. Planowane są już kolejne dni formacji, a nawet rekolekcje dla akolitów świeckich w klasztorze franciszkańskim w Miłakowie.

 

Parafianka

Pielgrzymka do Włoch

 

28.06- 07.07.2018 r.

Wakacje-czas wytchnienia

Informujemy, że w czasie wakacji (lipiec i sierpień)

Msze św. w pierwsze niedzielne miesiąca o godz. 9:00 oraz w każdą niedzielę o godz. 11:00 będą odprawiane w kościele pw. św. Elżbiety,

natomiast Msze św. o godz. 7:30 i 18:00 w kościele parafialnym  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

Zespół redakcyjny „Biuletynu parafialnego „Z życia naszej Wspólnoty” informuje, że w miesiącu lipcu  zawiesza wydawanie biuletynu. Wracamy w sierpniu.

o. Ireneusz ofm

We czwartek  28 czerwca br. na wieczornej Mszy św. modlić się będziemy w intencji o. Ireneusza z racji Jego imienin. Już teraz zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy, a Ojcu życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Chórów

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Chórów

FINAŁ

W środę 20 czerwca o godz. 16:00 w klasztorze odbędzie się Finał Turnieju Warcabowego o puchar Gwardiana i Proboszcza.

Dzięki o Panie, składamy dzięki

W piątek 22 czerwca br. o godz. 8:00 zapraszamy społeczność szkolną na Mszę św. kończącą rok szkolny do kościoła św. Elżbiety.

Okazja do spowiedzi codziennie od godz. 17:40. 

Piesza Pielgrzymka do Książnika

W przyszłą niedzielę odpust

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Książniku.

Mszę św. odpustową o godz. 9:00 odprawi Ojciec – Gość.

Piesza pielgrzymka na tą uroczystość wyruszy spod kościoła parafialnego o godz. 7:30.

Kto śpiewa ten dwa razy się modli

24 czerwca br. w Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela zapraszamy do kościoła św. Elżbiety na Pierwszy Festiwal Chórów, który rozpocznie się Mszą św. o godz. 11:00.  

VII Rodzinny Rajd Rowerowy– Miłakowo A.D. 2018

W niedzielę 17 czerwca 2018r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie po raz  siódmy zorganizował Rodzinny Rajd Rowerowy. Jego głównym celem było radosne świętowanie Dnia Pańskiego poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym. W tym roku w rajdzie udział wzięło 132 uczestników, którzy spotkali się o godz. 11:00 na Mszy św. rodzinnej, a o 14:00 przybyli na parking przy kościele parafialnym - na metę rajdu. Policjant przypomniał uczestnikom zasady korzystania z dróg publicznych przez rowerzystów oraz bezpiecznego zachowania się na trasie przejazdu, a o. Leon Barczak OFM poświęcił rowery i oficjalnie rozpoczął rajd. Rajdowcy w asyście Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Miłakowa mieli do pokonania 6,3 km. Na mecie przy ul. Dworcowej czekał na wszystkich poczęstunek oraz gry i zabawy sportowo – rodzinne. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji WBS Jonkowo oddział Miłakowo za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia, a Państwu Kreczkowskim, Firmie Milbak oraz Pani Grażynie Sznejder i Grażynie Różnickiej za wsparcie rzeczowe.

                                                                                                 Bóg zapłać wszystkim za udział :)

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas, Róży dziecięcej oraz chętne osoby przeżywające w tym roku rocznicę I Komunii Świętej udały się 13 czerca br. do Gietrzwałdu, aby podziękować za ten rok przyjaźni z Jej Synem - Jezusem.

Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas przebywania u MATKI - Boga i naszej

Maryja prosi: Codziennie odmawiajcie różaniec


W środę - 13 czerwca br. przypada Dzień Fatimski 

 

7:30 – pierwsza część Różańca,

8:00 - Msza św.,

8:30 - druga część Różańca

17:30 - trzecia część Różańca 

18:00 – Msza św., a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00

 

Również w środę wyruszy Pielgrzymka dzieci należących do Szkolnego Koła Caritas, Róży Dziecięcej oraz dzieci rocznicowych do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.


Letni czas...

Savoir-vivre: podstawowe zasady 

Człowiek kulturalny zdaje sobie sprawę z faktu, że w świecie, w którym żyjemy, obowiązuje pewna kultura ubioru. Inaczej ubieramy się na wesele czy inne uroczystości rodzinne, a inaczej np. na zakupy. Są nawet restauracje, do których nie wpuszczą nas bez garnituru czy tzw. eleganckiego stroju wieczorowego. Wiemy, jak się ubrać na spektakl teatralny, a jak na kawę do sąsiadów. Tej wiedzy jednak zdaje się nam brakować, kiedy wybieramy się do kościoła. Obserwując wiele kobiet i mężczyzn w domu Bożym, często można odnieść wrażenie, ze wielu z zebranych znalazło się w kościele przypadkowo: prosto z zakupów, dyskoteki czy treningu sportowego. Jest to smutny obraz w naszych czasach. 

Wyobraźmy sobie, że idziemy na audiencję do króla... Jaki strój byśmy włożyli? Czyż nie staralibyśmy się ubrać jak najlepiej, tak by podkreślić nasz szacunek dla osoby, która nas przyjmuje? Tymczasem idąc na spotkanie z Królem Królów, ubieramy się swobodnie jak na plażę czy do jakiegoś podrzędnego lokalu. Czy tak być powinno? 
Wyrzucając ze świątyni kupców, powiedział Pan Jezus: "Mój dom ma być domem modlitwy..." Czy nasz ubiór sprzyja modlitwie? Czy świadczy o tym, że właśnie przyszliśmy się modlić? 
Jak zatem powinniśmy ubierać się do kościoła, aby dać wyraz naszej pobożności i wierze?
Uroczyście, ale skromnie. Mężczyźni powinni pamiętać, że do kościoła należy założyć garnitur, lub kiedy jest bardzo gorąco przynajmniej koszulę z krawatem i długie spodnie. Wyciągnięte i niedbałe swetry zostawmy w domu. Podobnie wytarte dżinsy. Czy w taki strój ubralibyśmy się na spotkanie w sprawie pracy? A Bóg, czy jest kimś mniej wartościowym od dyrektora przedsiębiorstwa? 

Grupa wsparcia w Miłakowie

W sobotę (09.06) o godz. 18:00 zapraszamy na Mszę św. w intencji Wspólnoty Barka z okazji 11 rocznicy istnienia grupy, podczas której będzie można usłyszeć świadectwo osoby uzależnionej. 

Odwiedziny chorych

Ojciec Leon serdecznie przeprasza, że z powodu choroby w ubiegłym  tygodniu nie dotarł do wszystkich chorych. Odwiedzi chorych:

W mieście w poniedziałek (11 czerwca) od godz. 9.00, wg kolejności ulic:, Katowicka, Kaszubska, Kościuszki, Włodyki, Chopina, Mickiewicza,  Bema, Warszawska, Olsztyńska, Okrężna.

 

Na wioskach we wtorek (12 czerwca) od godz. 9.00 wg kolejności; Henrykowo, Warkały, Warny, St. Bolity, Mysłaki, Nowe Mieczysławy, Książnik, Głogówko, Miejski Dwór, Lesiska, Ząbrowiec.

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ DZIECKA

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

W Uroczystość Bożego Ciała gościć będziemy Neoprezbitera o. Benedykta OFM, który po każdej Mszy będzie udzielał prymicyjnego błogosławieństwa.

Procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy po Mszy św. o godz. 11:00 zostanie odprawiona w kościele św. Elżbiety.

Do asysty podczas procesji zapraszamy członków OSP Miłakowo, a dzieci komunijne do sypania kwiatków.

 

W tym dniu Msze św. w Książniku o godz. 8:00,

a w Ząbrowcu o 9:30. 

PODZIĘKOWANIE i ZAPROSZENIE

 

Składamy wyrazy wdzięczności wszystkim za uczestnictwo w Drugim Franciszkańskim Festynie Sportowo-Charytatywnym, jaki odbył się w niedzielę 6 maja br. Szczególnie dziękujemy za złożone ofiary na Pielgrzymkę. Dziękujemy także artystom, sportowcom i wszystkim, którzy przygotowali stadion do celów festynu i stoiska z różnościami. Za wszystko składamy serdeczne Bóg zapłać.

Zapraszamy rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi do udziału w Pielgrzymce Szlakiem Świętego Jana Pawła II: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Jasna Góra i Warszawa, która jest zaplanowana w dniach od 25 do 27 września br. Zapisy chętnych na wyjazd na Pielgrzymkę u o. Gwardiana (tel. 695697584). Pielgrzymka jest wspólną inicjatywą Franciszkanów i Pana Dyrektora Waldemara Przybysza. Pielgrzymować będziemy razem z młodzieżą i nauczycielami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Miłakowa. W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne wydarzenia religijne i kulturalno-sportowe o charakterze dobroczynnym organizowane przez Franciszkanów razem z Parafianami, takie jak:

 

·        Pielgrzymka dzieci i rodziców do Stoczka Klasztornego (19 maja).

 

·        Misje Święte w naszej Parafii (20–27 maja).

 

·        Msza Święta Prymicyjna o. Daniela Kowalewskiego (3 czerwca).

 

·        Sprzątanie świata – „Troska o przyrodę” – inicjatywa Franciszkanów, Rady Mieszkańców Miasta Miłakowa i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (4 czerwca).

 

·        „Festyn - Dzień Dziecka. Spotkanie z Postaciami z Bajek” (10 czerwca).

 

·        Pielgrzymka dzieci Szkolnego Koła Caritas, Róży Różańcowej Dzieci do Gietrzwałdu (16 czerwca).

 

·        VII Rodzinny Rajd Rowerowy (17 czerwca).

 

·        Finał „Franciszkańskiego Turnieju Warcabowego O Puchar Gwardiana i Proboszcza” (20 czerwca).

 

·        „Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Chórów” (24 czerwca).

 

·        Pielgrzymka do Włoch (28 czerwca – 7 lipca).

 

·        „Trzeci Franciszkański Charytatywny Festyn Rodzinny” pod nazwą „Miłakowski Festyn Gwiazd” (15 lipca), na który już swoją obecność potwierdzili: Don Wasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy oraz Andrzej Rybiński, a także wielu innych artystów scen polskich, jak również aren cyrkowych.

 

·        Koncerty religijno-patriotyczne (jesień).

 

·        Festyn sportowo-charytatywny, tym razem pod nazwą „Miłakowska Liga Mistrzów”.

 

 

 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności oraz pamięcią modlitewną

 

                       o. Arkadiusz – gwardian,

 

                       o. Honorat – proboszcz

 

                      Wspólnota

 

 

Msza św. Prymicyjna

Msza św. prymicyjna o. Daniela Kowalewskiego będzie sprawowana w kościele pw. św. Elżbiety w Miłakowie w niedzielę 03 czerwca 2018 r. o godz. 11:00.

Otoczmy go naszą modlitwą.

Misje Święte 20-27 maja 2018 r.

NIEDZIELA 27 maja 2018

Uroczystość zakończenia Misji Parafialnych

7:30, 9:00, 11:00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

12:30 Książnik – Msza św. ; 14:00 Ząbrowiec -  Msza św.

16:00 Msza św. na zakończenie Misji Świętych.

           Poświęcenie Krzyża Misyjnego i błogosławieństwo misyjne. 

Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii - 13.05.2018 r.


Od poniedziałku do piątku o 17:30 zapraszamy dzieci pierwszokomunijne do uczestnictwa w Białym Tygodniu, a w sobotę  o 9:00 spod kościoła parafialnego dzieci i rodzice wyruszą na Pielgrzymkę do Stoczka Klasztornego. 

Akcja Katolicka zaprasza :)

W niedzielę17 czerwca 2018 r.odbędzie się VII Rodzinny Rajd Rowerowy

Jego głównym celem jest radosne celebrowanie Dnia Pańskiego oraz aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym 

W programie przewidujemy:

11:00 Msza św. rodzinna

14:00 Zbiórka z rowerami –  poświęcenie rowerów  i odprawa uczestników

14:45-15:00 Rajd tradycyjną trasą (6,5km)

15:00-17:00 Festyn rodzinny na boisku przy ul. Dworcowej zakończony zostanie wspólnym ogniskiem.

Karty zgłoszeniowe już od dziś będą wydawane i przyjmowane

w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00

I SPOWIEDŹ

ZAPRASZAMY dzieci i rodziców 11maja br

dzieci z kl. IIIc i IIId - o godz. 14:30

a

dzieci z kl. IIIa i IIIb - o godz. 16:00

(karteczki będą rozdawane w kościele)

Misje Święte 20-27 maja 2018 r.

Nie zamykajcie serc, zbawienia nadszedł czas.

Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni już raz..

 

NIEDZIELA  20 maja  2018 r. Uroczyste rozpoczęcie Misji  Świętych Msze św z kazaniem misyjnym dla wszystkich:

7:30, 9:00, 11:00 i 18:00 Miłakowo; 12:30 Książnik 16:00 Ząbrowiec

 

PONIEDZIAŁEK  21 maja 2018 Misyjna Uroczystość Uzdrowienia.

 8:30 Msza św. z nauką dla  uczniów klas I-VI SP

10:00, 18:00  Msza św. z kazaniem dla wszystkich, a po niej misyjna Droga Krzyżowa ulicami miasta.

 

WTOREK  22 maja  2018 r. Misyjna Uroczystość Pojednania.

8:30 Msza św. z nauką dla uczniów klas VII SP oraz Gim.

10:00, 18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich,a po niej spotkanie dla Małżonków i Rodziców.

21.00 Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy.

 

ŚRODA  23 maja 2018 r. Misyjna Uroczystość Odnowienia Wiary w Życie Wieczne.

10:00  Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

18:00  Msza św. dla wszystkich, a po niej spotkanie dla młodzieży.

21:00  Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy.

 

CZWARTEK 24 maja 2018

Misyjna Uroczystość Eucharystyczna i opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem.

10:00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

18:00Msza św. z kazaniem dla wszystkich, a po niej spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

21:00 Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy.

 

PIĄTEK 25 maja 2018

Misyjna Uroczystość Rodziny Chrześcijańskiej – Odnowienie Ślubów Małżeńskich.

10:00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich,

12:00 Msza św. dla chorych i cierpiących. Sakrament Namaszczenia Chorych.

14:00 Odwiedziny chorych w domach przez misjonarzy.

18:00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

 

SOBOTA 26 maja 2018 Misyjna Uroczystość Maryjna.

10:00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

12:00 Msza św. dla dzieci i matek w stanie błogosławionym.

18:00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich, a po niej procesja Fatimska ulicami Miasta. 

 

NIEDZIELA 27 maja 2018

Uroczystość zakończenia Misji Parafialnych i poświęcenie Krzyża Misyjnego.

7:30, 9:00, 11:00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

12:30 Książnik – Msza św. ; 14:00 Ząbrowiec -  Msza św.

16:00 Msza św. na zakończenie Misji Świętych.

           Poświęcenie Krzyża Misyjnego i błogosławieństwo misyjne. 

Ważne dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania

W sobotę 28 kwietnia– od godz. 10.00 w sali parafialnej odbędzie się egzamin.

W niedzielę 29 kwietnia – o godz. 12.00próba liturgiczna.

W poniedziałek 30 kwietnia – o godz.19.00- w kościele odbędzie się egzamin przeprowadzi go delegat ks. Arcybiskupa.

W czwartek 3 maja o godz. 16:00 -Spowiedź kandydatów i ich rodziców.

W piątek 4 maja podczas uroczystej Mszy św. o godz. 16:00 J.E. A-bp Józef Górzyński udzieli młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

OTOCZMY ICH NASZĄ MODLITWĄ- BY MĘŻNIE WYZNAWALI WIARĘ I POSTĘPOWALI WEDŁUG JEJ ZASAD

 Szczegóły w zakładce Sakrament Bierzmowania

Chwalcie łąki umajone...

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne "majówki" - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

 

Od 1 maja, codziennie o godz. 17:30 zapraszamy na nabożeństwo ku czci Matki Bożej.  Dla dzieci przygotowaliśmy obrazki.

 

 

W środę 3 maja br.

 Uroczystość NMP Królowej Polski,

porządek Mszy św. niedzielnych.

 o godz. 11:00 Msza św. w intencji naszej Ojczyzny

Mini Mundial w Miłakowie ;)

6 maja 2018 r

Zapraszamy na :

II Franciszkański Charytatywny Festyn Sportowy 

 

„Mini Mundial w Miłakowie”

 

11:00 Masza Św. Rodzinna w kościele parafialnym

12:30 Rozpoczęcie festynu na stadionie miejskim

Szczegóły na plakacie

Nie zamykajcie serc, zbawienia nadszedł czas...

Zbliża się czas Misji Świętych w naszej rodzinie parafialnej, które odbędą się w dn. 20-27 maja br.

Jest to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego parafianina. Prosimy wszystkich o osobistą i rodzinną modlitwę za Ojców misjonarzy i za całą naszą wspólnotę parafialną. 

Rada Mieszkańców z Franciszkanami - ZAPRASZAJĄ

W niedzielę 22 kwietnia br. po Mszy św. o godz. 11:00 rozdawane będą sadzonki dębu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zapraszamy już od tej niedzieli do sali parafialnej na wystawę poświęconą masowej deportacji Polaków na Syberię.

Franciszkański Turniej Warcabowy - I RUNDA

18 kwietnia 2018 r. odbyła się I RUNDA Franciszkańskiego Turnieju Warcabowego.

 

Następne spotkanie odbędzie się 09 maja br., a

finał turnieju o Puchar Gwardiana klasztoru i Proboszcza parafii nastąpi 20 czerwca br.

Zapraszamy do licznego udziału

PROGRAM PRZYGOTOWAŃ DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

13 maja 2018 r.

Od 1 do 31 maja zapraszamy o 17:15 na Nabożeństwo Majowe do kościoła oraz przydrożnych krzyży i kapliczek ( wspólnie będziemy przygotowywać się do godnego przeżycia I Komunii Św. naszych dzieci)

Data

Godz.

Zadanie

Nie zapomnij o …

 

7 maja (poniedziałek)

16:00

próba

Ciepłym ubraniu

Kościół św. Elżbiety

8 maja (wtorek)

16:00

próba

Ciepłym ubraniu

Kościół św. Elżbiety

9 maja (środa)

16:00

Próba

Ciepłym ubraniu

Kościół św. Elżbiety

10 maja (czwartek) przynajmniej po 1 os. od każdego dziecka

16:00

 

17:00

Sprzątanie kościoła

 

Dekoracja kościoła

Sprzętach czyszczących

Kościół św. Elżbiety

11 maja (piątek)

16:00

I spowiedź dla dzieci klas III a,b,c,d

oraz ich rodziców

książeczce

W małym kościele

13 maja (niedziela)

10:30 zbiórka przy kościele

11:00

I Komunia św.

Książeczce, chusteczce

Kościół św. Elżbiety

 14-18 maja (poniedziałek-piątek)

17:30

Biały Tydzień

Poświęcenie pamiątek z I Komunii św.

Wszyscy przychodzą w albach

w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

19 maja

 (sobota)

9:00-14:00

Pielgrzymka dziękczynna dzieci i rodziców do Stoczka Klasztornego

+alba

Zapisy – zgoda na udział

A. Bułak

31 maja

11:00

Boże Ciało

albie

 

 

Kościół św. Elżbiety

1-7 czerwca

18:00

Oktawa Bożego Ciała

Wszyscy przychodzą w albach

w kościele parafialnym

22 czerwca

8:00

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

galowo

w kościele parafialnym

Przypominamy:

1.       O poście Eucharystycznym ( na godzinę przed Mszą św. Nic nie jemy)

2.       Mamy zamówionego jednego fotografa i jedną kamerę (prosimy uprzedzić gości, że w kościele w czasie Mszy św. Jest zakaz fotografowania i nagrywania)

3.       Prezenty koniecznie po uroczystości!

4.       Pielgrzymka do Stoczka Klasztornego –dla  dzieci i rodziców na zakończenie Białego Tygodnia

Zapisy – deklaracje uczestnictwa do 27 maja u katechetki Agnieszki Bułak

Nie zatwardzajcie serc, zbawienia nadszedł czas ...

Zbliża się czas Misji Świętych w naszej rodzinie parafialnej, które odbędą się w dn. 20-27 maja br.

Jest to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego parafianina. Prosimy wszystkich o osobistą i rodzinną modlitwę za Ojców misjonarzy i za całą naszą wspólnotę parafialną. Szczegółowy program misji zostanie podany w biuletynie, na stronie internetowej parafii i gablocie przed kościołem.

Bibliotekarka parafialna - zaprasza

Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki parafialnej, gdyż właśnie pojawił się nowy nabytek w naszych zbiorach - ,,Biblia Audio superprodukcja” – największe słuchowisko radiowe w Europie. Dzieło to było realizowane w latach 2015-2017

 wzięło w nim udział blisko 500 aktorek i aktorów, w tym także 150 osobowa grupa statystów, którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w podobnym projekcie. Słowu towarzyszą ciekawe efekty dźwiękowe oraz oryginalna muzyka. Zestaw zawiera 12 płyt z nagranymi księgami Starego i Nowego Testamentu. Czas trwania całości 113 godzin. Aby można było słuchać Biblii, należy sprawdzić czy odtwarzacz  odtwarza pliki mp3. Niech zachętą do sięgnięcia po to dzieło będą słowa Krzysztofa Czeczota, pomysłodawcy i realizatora projektu:

,,Chcieliśmy wyprodukować nowoczesne słuchowisko biblijne, dźwiękową wersję Księgi Ksiąg. Chcieliśmy stworzyć Cyfrowy Pomnik Kultury Polskiej, do którego będzie mógł mieć dostęp każdy zainteresowany. Chcieliśmy w końcu, aby powstał utwór, który stanie się częścią dziedzictwa kulturowego Polski, utwór, który przetrwa kilka pokoleń i będzie ważnym świadectwem czasów, w których został zrealizowany.”

Mogą Państwo sami ocenić, czy zamiary te zostały przez twórców Biblii audio osiągnięte, wypożyczając ją w bibliotece parafialnej.                   Beata Sekular

10 kwietnia 2018 r.

* 18:00 -podczas wieczornej Mszy św. będziemy się modlić za wszystkie Ofiary Tragedii Smoleńskiej, a po Mszy udamy się na cmentarz parafialny by złożyć wiązanki i zapalić znicze pamięci.

* po wieczornej Mszy św. Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie formacyjne do sali parafialne.

* zapraszamy na Krąg Biblijny.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Uroczystość Zwiastowania NMP, ze względu na Święta Wielkanocne  w tym roku została przeniesiona na poniedziałek 09 kwietnia.

 

Tego dnia, w czasie Mszy św. wieczornej, zachęcamy do złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Jezu ufam Tobie

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego.

 

Jest to dzień patronalny Caritas. W imieniu wszystkich potrzebujących składamy serdeczne podziękowanie członkom Parafialnego Zespołu Caritas za wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz wsparcia najuboższych, a wszystkim wiernym za miłosierne wspieranie wszelkich dzieł charytatywnych.

       Informujemy, że ze skarbonek „Dar Juniora dla Seniora” zebrano 563,07 zł. Środki te będą wsparciem dla osób starszych i samotnych z naszej parafii.

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

ALLELUJA !

"A właśnie za wzystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwyhwstał" (2Kor5,15)

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam wielu łask i Bożego błogosławieństwa. Chrystus przez swoje Zmartwychwstanie ofiarował namnowe życie. niech Zbawiciel napełni wszystkich żywą wiarą, że my także zmartwychwstaniemy do życia w chwale.

Życzy o. Arkadiusz Czaja ofm - Gwardian wraz ze Wspólnotą

W tym tygodniu będziemy obchodzićTriduum Paschalne

- wszystkie obrzędy w kościele parafialnym;

 

                Wielki Czwartek

O godz.. 16:00 Spotkanie o. Proboszcza z Akolitami

O godz. 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00.

 

                Wielki Piątek

Od godz. 8.00 do 15.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy.

O godz. 17.00 Droga Krzyżowa

O 18.00 Liturgia Męki Pańskiej.

Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 24.00.

W tym dniu obowiązuje post ścisły.Ofiary zbierane przy Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Ziemi Świętej.

 

                Wielka Sobota

Poświęcenie pokarmów w Miłakowie od godz. 9.00 do 13.00, co pół godziny.

W tym dniu można przynieść Skarbonki Miłosierdzia i złożyć do kosza Caritas

Poświęcenie pokarmów na wioskach :

Różnowo 10:00,      Lesiska 10:15,       Ząbrowiec 10:30,       Gudniki 10:45, Warkałki 11:00,       Warkały 11:30,    Stare Bolity 11:45,     Książnik 12:15, Bieniasze 12:30,       Pityny 12:45,          Głodówko 13:15,      Stolno 13:30

Adoracja przy grobie Pańskim od godz. 8.00 do 15.30.

Od godz. 15.30 sprzątanie i przygotowanie kościoła do Wigilii Paschalnej.

O godz. 18.00 Wigilia Paschalna.

Następnie Adoracja przy Grobie Pańskim do 24.00

 

                Niedziela Zmartwychwstania

Rezurekcja w Miłakowie o godz. 6.00 w kościele św. Elżbiety. Msze św. o godz. 9.00; 11.00 i 18.00 w kościele parafialnym.

Rezurekcja w Książniku i w Ząbrowcu o godz. 6.00.

 

                Poniedziałek Wielkanocny

Msze św. w Miłakowie; 7.30; 9.00; 11.00 i 18.00.

w Książniku o godz. 9.00, a w Ząbrowcu o godz. 11.00.

                Zapraszamy strażaków, mężczyzn i młodzież do pełnienia warty przy Grobie Pańskim. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do Prezesa Straży w Miłakowie

 

 

Hosanna, hosanna, hosanna

W niedzielę 25 marca br. przypada Niedziela Palmowa – już tradycyjnie poświęcenie palm na każdej Mszy św.

W tym dniu młodzież FRA wraz ze Szkolnym Kołem Caritas przed kościołem będzie rozprowadzała własnoręcznie wykonane palmy, aby zebrać środki na wyjazd rekolekcyjny do Kadyn.

Któryś za nas cierpiał rany

W piątek 23 marca br. Droga Krzyżowa

* o godz. 7:25 w kościele parafialnym,   

natomiast po wieczornej Mszy św. zapraszamy wszystkich wiernych na Drogę krzyżową, która przejdzie ulicami miasta.

Jałmużna wielkopostna

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji organizowanej przez Caritas: „Siatka Charytatywna”.

Osoby które chciałyby w taki sposób wesprzeć osoby starsze i samotne z naszej parafii mogą dostarczyć produkty żywnościowe i środki czystości do Niedzieli Palmowej - do 25 marca br., tak aby wolontariusze jeszcze przed świętami odwiedzili domy osób starszych i samotnych. 

Święty Franciszku wskaż do Boga drogę

We wtorek 20 marca br. Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza członków i sympatyków na spotkanie formacyjne.

 

Winniśmy im pamięć

W niedzielę 18 marca br. o godz. 11:00 będzie sprawowana Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

Franciszkanie i Rada Mieszkańców zapraszają do odwiedzenia wystawy upamiętniającej ich walkę o wolną Polskę.

Relacja z przebiegu finału Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Słowo Boga jest żywe i skuteczne

Była to już piąta edycja ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda, który kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jak co roku finał tego konkursu odbył się 09 marca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie, a organizatorem była Akcja Katolicka. Tegorocznym  tematem konkursu była Księga Wyjścia, a jego głównym celem było ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęcenie do indywidualnej lektury Słowa Bożego.

Konkurs ten swym Patronatem objęli:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński

ks. Michał Tunkiewicz – Asystent Kościelny DIAK Archidiecezji Warmińskiej

o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Senator RP – Pani Bogusława Orzechowska

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty                   

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

Pan Wojciech Ruciński – Prezes DIAK Archidiecezji Warmińskiej.

 

Dokładna relacja w zakładce Akcja Katolicka-Finał konkursu

Rekolekcji czas

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się

12-14 marca br., a wygłosi je o. Gracjan z Klasztoru w Kadynach.

Zachęcamy do licznego udziału.

 

W poniedziałek Msza św. rekolekcyjna będzie odprawiona w Książniku o godz. 10:00, a w Ząbrowcu o godz. 16:00.

 

Spowiedź rekolekcyjna będzie we wtorek 13 marca br. od godz. 17:00.

Wiara rodzi się z czytania Słowa Bożego

Informujemy, że w piątek 9 marca br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II odbędzie się finał Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego im. SŁ. Boż. Kard. Augusta Hlonda, którego organizatorem jest Akcja Katolicka.

W konkursie weźmie udział 34 szkoły podstawowe i 8 gimnazjalnych.

Tegoroczny temat: KSIĘGA WYJŚCIA

 

Wielkopostny Dzień Skupienia dla uczniów OSW Miłakowo

Dnia 01.03.2018 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie odbyły się rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez O. Leona. Młodzież Ośrodka pod kierunkiem p. Angeliki Białopiotrowicz przygotowała przedstawienie ukazujące wielkość Bożego Miłosierdzia dokonujące się w konfesjonale. Do Jezusa przebaczającego przyszli ludzie uwikłani w różne grzechy. Był to palacz nie radzący sobie z nałogiem, imprezowiczka, która wbrew pozorom nie jest wcale szczęśliwa, złodziej z kolejnym swoim łupem, agresor, który we wszystkim widzi zło. Każdy z nich znalazł ukojenie i przebaczenie. Każdy z nich oddał Bogu swoje grzechy i stał się nowym człowiekiem. Odegrana scenka była wprowadzeniem do Drogi Krzyżowej, do której rozważania przygotowali uczniowie. Podsumowaniem dnia rekolekcyjnego była nauka o. Leona na temat przebaczenia jakie dokonuje się w konfesjonale i zachęcenie do skorzystania z tego wielkiego daru. 

Zacznij od nowa

W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej:

01 marca - Pierwszy Czwartek – nabożeństwo po Mszy św. wieczornej

02 marca - Pierwszy Piątek -nabożeństwo po Mszy św. wieczornej oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00,

03 marca - Pierwsza Sobota nabożeństwo 7:30 

 i 04 maca - Pierwsza Niedziela Miesiąca- Adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św., w tym dniu kolekta przeznaczona jest na fundusz remontowy.

Ważne! Podaj dalej

Parafialny Zespół Caritas wraz z klasztorem będzie wydawać żywność dla potrzebujących z naszej parafii. Sklepy w Morągu przekażą do klasztoru artykuły spożywcze (z krótkim terminem ważności). Osoby chcące skorzystać z takiego wsparcia proszone są o zgłoszenie się na furtę klasztorną lub do p. Zbigniewa Zabłockiego – Kierownika Caritas w celu podania danych oraz numeru telefonu do kontaktu. Szczegóły przy zapisach.

Wielkopostny Dzień Skupienia

Dziś udaliśmy się z pielgrzymką do Stoczka Klasztornego

10:00 Kawa/herbata w Stoczku Klasztornym

10:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi

12:00 Msza św.

13:00 Obiad

13:40 Oprowadzenie po sanktuarium

14:00 Powrót

Spotkanie poprowadził o. Leon Barczak OFM - Wikariusz parafii

Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas

 Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca

Któryś za nas cierpiał rany...

W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszmy do przeżywania Drogi Krzyżowej naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

7:25 lub 17:30

Z ostatniej chwili

W czwartek 22.02,2018 r. od godz. 11:00 do 12:00 Parafialny Zespół Caritas zaprasza po odbiór używanych, ciepłych kurtek zimowych dla dorosłych i dzieci

Bóg zapłać za życzliwość i ofiarność

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia II Parafialnego Charytatywnego Balu Karnawałowego, który odbył się 10 lutego br. Zebrane środki w kwocie 7.119 zł zostaną przekazane jako wsparcie leczenia chorych z naszej parafii.

Prosimy o zgłaszanie osób potrzebujących takiego wsparcia do Gwardiana-o. Arkadiusza lub do Proboszcza- o. Honorata. 

Jałmużna wielkopostna

Makulatura na Misje - Akcja potrwa do 28 marca 2018 r.

Punkty przyjęć:Klasztor– na furcie lub Szkoła — w szatni (ważenie —w poniedziałki i wtorki od 7:30-8:00)

 Na stoliku pod chórem są także do nabycia – za dowolną ofiarę - książki ofiarowane przez rodzinę o. Błażeja Budnika zawierające jego wiersze.

Całkowity dochód przeznaczony zostanie na budowę studni im. św. Ojca Pio – w Misji Franciszkańskiej w Kongo.

 Można też dokonać wpłat na konto Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego.

Więcej informacji na : http://www.fundacja.kapucyni.pl/budujemy-studnie

Jałmużna wielkpostna

Caritas zaprasza do udziału w akcji „Dar Juniora dla Seniora”. Każda rodzina może zabrać skarbonkę z ołtarza  św. Józefa do swojego domu i w czasie Wielkiego Postu składać do niej ofiary.

Akcja potrwa do Wielkiej Soboty, a środki w ten sposób zebrane będą wsparciem dla osób starszych, samotnych i schorowanych z naszej parafii.

Jezus Żywy w Hostii nadal uzdrawia

Był rak….nie ma śladu po chorobie, ani na wątrobie, ani na węzłach chłonnych – Tak działa Jezus Żywy w Hostii

sokolka-bc-1Pielgrzymi modlący się przed przemienioną w niezwykły sposób Cząstką Ciała Pańskiego w kościele św. Antoniego w Sokółce doznają wielu łask uzdrowienia. – informuje „Nasz Dziennik”. Jedną z takich osób jest pan Stanisław Kuma.

Mężczyzna zachorował w 2012 roku. Badania wykazały rozległość śmiertelnej choroby, która zaatakowała wątrobę oraz węzły chłonne. Lekarze nie widzieli żadnych szans na wyleczenie. Panu Stanisławowi pozostał ostatni ratunek – modlitwa o uzdrowienie. Postanowił udać się do Sokółki. Najpierw wyszukał w internecie stronę tamtejszej parafii św. Antoniego. „Już podczas czytania tego portalu poczułem, że muszę znaleźć się w Sokółce” – czytamy w świadectwie, które do sokólskiej parafii dotarło na początku sierpnia br. Następnego dnia mężczyzna wyruszył wraz z żoną ze Szwecji na pielgrzymkę do sokólskiej świątyni.

Ze Szwecji do Sokółki dotarł po dwóch dniach. Stanisława Kumę obudził dźwięk kościelnych dzwonów. Była niedziela. Nagle poczuł, że wewnątrz jego ciała, w miejscach zajętych chorobą, dzieje się coś dziwnego. To, co wydarzyło się w dalszych minutach i godzinach tego dnia, najlepiej oddadzą słowa samego pana Stanisława: „Obudziłem się zupełnie, leżałem bez ruchu. W lewym boku, gdzie była rana, czułem, jak gdyby ktoś przyłożył mi ciepły okład. Po chwili usłyszałem dobiegającą do moich uszu zza okna melodię ’Kiedy ranne wstają zorze’. Leżałem cały czas bez ruchu, melodia się skończyła i w tym samym momencie to dziwne uczucie znikło. Ja i żona ubraliśmy się i poszliśmy do kościoła zamówić Mszę Świętą. Zaraz potem ukląkłem przed Cudowną Hostią i znów poczułem w lewym boku, jakby ktoś mi przyłożył ciepły kompres, lecz mniej intensywny… Nie potrafiłem wypowiedzieć ani słowa, tylko łzy mi leciały”.

Pan Stanisław przystąpił do spowiedzi, uczestniczył w Eucharystii, a po południu wraz z żoną wziął udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. „To była najpiękniejsza adoracja w moim życiu, mogłem teraz umrzeć lub żyć, nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Byłem szczęśliwy” – wyznaje mężczyzna.

Po powrocie do domu w Szwecji Stanisław Kuma codziennie sokolka-bc-2-196x300 żarliwie modlił się do Jezusa Eucharystycznego. Wkrótce udał się też na kolejne badania tomograficzne do szpitala. O ich wynikach powiadomiła go telefonicznie córka, która jest lekarzem, i z bólem serca śledziła przebieg choroby ojca. Najpierw nie mogła wydobyć z siebie ani jednego słowa. – Pomyślałem, że pewnie nadszedł mój czas, aby odejść z tego świata do naszego Ojca – wspomina pan Stanisław. Jednak informacja, jaką przekazała mu córka, była zupełnie inna. Jej łzy okazały się łzami szczęścia. Powiedziała krótko: „Tatuś, ”. Lekarze nie potrafią wyjaśnić, w jaki sposób nowotwór zniknął, ale pan Stanisław to wie i świadczy o Jezusie: „On w dalszym ciągu jest z nami i nas uzdrawia, dokładnie jak 2 tysiące lat temu” – uważa Stanisław Kuma.
Źródło: cudajezusa.pl

Jak Jezus uzdrawia przez ręce kapłanów!

Jak Jezus uzdrawia przez ręce kapłanów!

Możemy wierzyć lub nie, ale Jezus działa przez kapłanów. W kościele dzieją się cuda i to jest niesamowite. Mesjasz Jezus On jest Wielki i Niepojęty !!!

Zdrowy noworodek
W czasie ciąży mojej żony, u dziecka po licznych badaniach w Warszawie lekarze stwierdzili, że najprawdopodobniej noworodek przyjdzie na świat z licznymi chorobami. Cała rodzina prosiła Pana Jezusa o uzdrowienie dziecka.
Na Mszy świętej o uzdrowienie i uwolnienie w Jarosławiu odprawianej przez o. Józefa, usłyszeliśmy słowa poznania dotyczące naszego dziecka. W piątym miesiącu ciąży Pan Jezus uczynił cud. Kolejne badania były pozytywne, a dziecko urodziło się zupełnie zdrowe.Chwała Panu!
Wdzięczny rodzic

Uzdrowienie trzustki i wątroby
Pragnę z całego serca podziękować Panu Jezusowi za uzdrowienie mojej trzustki i wątroby podczas rekolekcji ,,Uzdrowienie duchowe i fizyczne” w Krakowie w styczniu 2014 r. Rekolekcje prowadził o. Pacyfik Iwaszko. Trzustkę i wątrobę miałam mocno uszkodzone przez zażywanie tabletek psychotropowych i hormonów. Nie mogłam w ogóle jeść świeżych owoców, warzyw, a także mięsa i wędlin. Teraz mogę jeść wszystko. Dziękuję Panu Jezusowie za łaskę uzdrowienia.

Guz zniknął…
Wiara w uzdrowienie, cudowna moc oleju egzorcyzmowanego i niepodważalna siła modlitwy, to właśnie sprawiło, że pozbyłam się pewnej dolegliwości. Kilka lat temu u podstawy czaszki, w zagłębieniu na karku wyczułam maleńki guzek. Nie przejmowałam się nim, starałam się nie myśleć, co może oznaczać takie zgrubienie i tak upływał rok za rokiem. Aż do momentu, gdy w niespełna miesiąc guzek zaczął zwiększać swą objętość, boleć przy dotyku, a zarazem wytworzył w mojej wyobraźni obraz świata, który istnieje już niestety beze mnie. Bezsenne noce, ciągłe zamartwianie, niesamowity, ogromny stres, szereg badań, ustalona wizyta u chirurga onkologa i kolejne wizyty u lekarzy różnych dziedzin sprawiły, że ginęłam sama dla siebie i dla otaczających mnie ludzi.

Żegnałam się w myślach ze światem… Dzięki mojemu bratu trafiłam do kościoła, gdzie odczułam uzdrowicielską moc modlitwy, zetknęłam się z Namaszczeniem Chorych, spotkałam kapłana, od którego otrzymałam olej egzorcyzmowany i modlitwę do Matki Bożej Niepokalanej Cudownego Medalika. Otrzymałam też zapewnienie o ciągłej modlitwie za mnie, moje zdrowie i moją rodzinę. Moment ten miał miejsce 4 lipca, po miesiącu stosowania oleju (codziennie smarowałam nim guzek) wraz z odmawianiem modlitwy z niezachwianą wiarą, że będzie dobrze, dnia 6 sierpnia na karku nie wyczułam nic, co przypominałoby dawną dużą narośl. Wiem, że zniknęła ona dzięki wstawiennictwu za moją osobę i dzięki stosowaniu oleju egzorcyzmowanego, który w połączeniu z wiarą i modlitwą ma uzdrowicielską moc. Dziękuję Panu Bogu za dokonany cud. Chwała Tobie Jezu.
Magdalena
źródło: cudajezusa.pl

Rozpoczynamy Wielki Post.

W Środę Popielcową Msze św. w Miłakowie będą sprawowane o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. W Książniku o godz. 9:30, w Ząbrowcu o godz. 11:30.

W każdy piątek Wielkiego Postu będzie odprawiana Droga Krzyżowa o godz. 7:30 i 17:30, a w niedzielę o godz. 17:15 będziemy odprawiać nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

Matko, do Syna Swego nas prowadź

We wtorek - 13 lutego br. przypada Dzień Fatimski  

                7:30 – pierwsza część Różańca św.–R. Św. Elżbiety,

                8:00 - Msza św.

                8:30 - druga część Różańca,- R. Św. Magdaleny,

                17:30-  trzecia część Różańca św.-R. Św. Antoniego 

 

18:00 – Msza św., po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00

Makulatura na MISJE

 Zbiórka potrwa od 05 lutego do 28 marca 2018 r.

Punkty przyjęć:

· Klasztor– garaże

· Szkoła — szatnia (ważenie — w poniedziałki i wtorki od 7:30-8:00)

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z pomocy Szkolnego Koła Caritas prosimy o zostawienie w zakrystii swojego adresu, pod który mamy się zgłosić by zebraną makulaturę odebrać.

Uczniowie odbiorą makulaturę w czwartek od godz. 16:00

Już teraz serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom staropolskim Bóg zapłać :)

Opiekun Szkolnego Koła Caritas: Agnieszka Bułak

II Parafialny Charytatywny Bal Karnawałowy

10 lutego br. na zakończenie karnawału odbył sięII Parafialny Charytatywny Bal, z którego całkowity dochód został przeznaczony jako wsparcie w leczeniu osób ciężko chorych i niepełnosprawnych z naszej parafii.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym, której przewodniczył i homilie wygłosił o. Albin Łyda z klasztoru w Olsztynie. Po Eucharystii w Miłakowskim Domu Kultury rozpoczęła się cześć karnawałowa, która trwała aż do świtu. Wszystkich przybyłych na bal przywitał o. Arkadiusz, rozpoczynając imprezę modlitwą, udzielając błogosławieństwa. Do tańca przygrywał znany i profesjonalny zespół muzyczny „Acoustic Travel” z Trójmiasta. Gwiazdą balu charytatywnego była światowej sławy piosenkarka Krystyna Giżowska. Jej piękny śpiew poderwał do tańca wszystkich uczestników imprezy, a każda jej piosenka kończyła się gromkimi oklaskami. Podczas balu wystąpili również najsławniejsi artyści sztuki iluzji: „Duo Paulo i „Oriano”. Szczególną emocjonującą atrakcją balu była aukcja na rzecz leczenia chorych dzieci i osób starszych. Podczas balu zebrano 7.119 zł, które zostaną przekazane na pomoc w leczeniu chorych dzieci i osób starszych.                                                    Relacja: Bożenna

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

By rodzina była Bogiem silna...

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Terminy i tematy spotkań:

03.03.2018 (sobota) godz. 19.00Temat: Katolickie prawo małżeńskie, kanoniczna forma ślubu, przeszkody małżeńskie.

09.03.2018 (PIĄTEK) GODZ. 19.00 SPOTKANIE POPROWADZI DOKTOR WOJCIECH ŻBIKOWSKI WRAZ Z MAŁŻONKĄ, CZŁONKOWIE DOMOWEGO KOŚCIOŁA; temat: Wspólnota domowego kościoła, naturalne metody planowania rodziny, komunikacja w związkach.

10.03.2018 (sobota) godz. 19.00 – ZAKOŃCZENIE KURSU; Temat: Liturgia sakramentu małżeństwa, miłość i odpowiedzialne rodzicielstwo.

Miejsce: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela Orneta ul. Kościelna 3 (salka na nowej plebani – wejście od strony garaży)

Uczestnicy spotkań otrzymają zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej (koszt 30 zł/os.)

 

 

Katecheza parafialna dla rodziców uczniów kl. VII i Gim.

W  niedzielę (11 lutego br.) zapraszamy na kolejną katecheza parafialna nt. „Zmartwychwstanie kontra reinkarnacja”.

Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i uczniowie klas VII SP oraz gimnazjum.

Żywy Różaniec

Już tradycyjnie w Pierwszą Niedzielę Miesiąca po Mszy św. o godz. 9:00 wymiana tajemnic.

Natomiast o 10:30 wymiana tajemnic róży dziecięcej św. Franciszka i Hiacynty-zapraszam do salki parafialnej.

Katecheza parafialna dla RODZICÓW i dzieci SP

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 wygłoszona zostanie kolejna katecheza parafialna nt. „Przykazania Kościelne”.

Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice dzieci przedszkolnych oraz klas I, II SP, a także rodzice i dzieci kl. III, IV, V i VI SP

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO w liturgiczne wspomnienie MATKI BOŻEJ z LOURDES

Troska o osoby ciężko chore, których wiek i choroba często przykuwa do łóżka na długie lata to nasz wspólny obowiązek i wyraz miłosierdzia. Ojcowie Franciszkanie posługujący w naszej parafii udzielają im szczególnego wsparcia, co przejawia się w comiesięcznej posłudze duszpasterskiej, kiedy to odwiedzają swoich chorych w mieście i na wioskach, a nierzadko na koloniach z dala od wiosek.

Jest jednak taki wyjątkowy dzień – 11 lutego, gdy to w sposób uroczysty odbywa się w kościele Msza św. w intencji chorych, a każdy kto jest w stanie łaski uświęcającej może przyjąć Sakrament Namaszczania Chorych. To dzień w rocznicę objawień Matki Bożej Bernadettcie Soubirous w Lourdes.

 W tym roku już po raz drugi chorzy z naszej parafii i ich opiekunowie zostali zaproszeni po Mszy św. o godz. 10:00 do sali parafialnej na poczęstunek. Spotkanie ubogacił występ szczególnego gościa – „Oriano”, który zachwycał sztuczkami iluzjonistycznym, zaskakiwał i bawił. Był to szczególny czas, w którym zebrani mogli choć na chwilę zapomnieć o troskach i w rodzinnej atmosferze cieszyć się ze wspólnego spotkania.      

 

Zespół redakcyjny

Matki Bożej Gromnicznej

02 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej (Dzień Życia Konsekrowanego)

Msze św. w tym dniu w Miłakowie o godz. 8:00, 10:00 i 18:00,  w Książniku o 9:00, a w Ząbrowcu o 11:00

 

(pamiętajmy o świecach). Kolekta zbierana w tym dniu jest przeznaczona na Klasztory Klauzurowe.

Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych od godz. 9:00: w środę (31.01.br.) oraz w czwartek (01.02.br.)  

Pożegnanie żłóbka

Dziś po Mszy św. o godz. 11:00 FZŚ wraz z zespołem Pace e Bene zapraszają na pożegnanie Żłóbkaa na Mszy św. o godz. 18:00 wygłoszona zostanie kolejna katecheza dla małżonków 

nt: „Dziś trochę o czystości małżeńskiej. Antykoncepcja i pornografia w małżeństwie”.

Pewnego dnia Thomas Edison

Pewnego dnia Thomas Edison wrócił do domu i wręczył swojej matce kartkę papieru. Powiedział jej: “Mój nauczyciel dał mi te kartkę i powiedział bym wręczył ją tylko mojej matce.”Oczy matki były pełne łez gdy czytała na głos list swojemu dziecku: Pani syn jest geniuszem. Ta szkoła jest za mała dla niego i nie ma wystarczająco dobrych nauczycieli by go uczyć. Proszę by go pani uczyła sama.Wiele, wiele lat po tym jak matka Edisona zmarła i był on już jednym z największych wynalazców stulecia, pewnego dnia przeglądał rodzinne rzeczy. Nagle znalazł złożoną kartkę w rogu szuflady od biurka. Wziął ją i otworzył.

Na kartce było napisane: “Pani syn jest opóźniony w rozwoju [chory psychicznie]. Nie wpuścimy go więcej do szkoły.Edison płakał godzinami a potem napisał w swoim dzienniku: “Thomas Alva Edison był dzieckiem opóźnionym w rozwoju, które dzięki bohaterskiej matce zostało geniuszem stulecia.”

 

Czy zdajemy sobie sprawę, że taką miłością również otacza nas Maryja? Ona nieustannie nas kocha, bo wierzy, że są w nas wielkie pokłady dobra, którego źródłem jest Jej Syn Jezus Chrystus.

Kolędnicy Misyjni

Kolędnicy Misyjni dla dzieci w Syrii i Libanie w tym roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Pawła II kolędowali w szkole oraz odwiedzili wiele domów na terenie Miłakowa. Natomiast 11 stycznia br. wraz ze Szkolnego Koła Caritas  pod opieką p. Janiny Krzyżanowskiej, działającym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ornecie udali się do Olsztyna gdzie odwiedzili małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz J.E. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Był to wspaniały czas ubogacania się Dobrą Nowiną o narodzinach Zbawiciela, ale też uwrażliwiania wszystkich na trudną sytuację dzieci w Syrii i Libanie.

Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim rodzinom, które nas przyjęły swoich domach oraz zechciały wesprzeć tą piękną inicjatywę. Zebraną kwotę 1.035,47zł przesłaliśmy Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci. Za życzliwość, otwartość i ten piękny czas z głębi składam serdeczne Bóg zapłać                              Relacja Agnieszka Bułak

Jeszcze są wolne miejsca na BAL :)

II Parafialny CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY

Miłakowo

10 lutego br.

Gość specjalny: Pani Krystyna Giżowska

Koszt biletu 80zł/1os.

***szczegóły na plakacie 

Już niebawem :)

Akcja Katolicka 

Zaprasza na Wentę dobroczynną 

Olsztyn

04 lutego br.

Gość specjalny  - PEKTUS

*** szczegóły na plakacie

Katecheza parafialna dla gimnazjum i kl. VII

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 wygłoszona zostanie katecheza parafialna nt: „Grzechy główne” cz. II.

Do udziału w tej katechezie zobowiązani są rodzice i uczniowie klas VII i gimnazjum.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2018 roku w Polsce ulicami 644 miejscowości, do grona których dołączyło również Miłakowo (orszak odbywa się u Nas po raz 7.), w Polsce przeszedł 10 Orszak Trzech Króli. Pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich" Trzej Królowie wędrowali do Stajenki, żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus. Tradycyjnie o godz. 11.00 uczestnicy orszaku wzięli udział w uroczystej liturgii Mszy św. ubogaconej przez chór OREMUS, po której wyruszyli ulicami miasta  do Miłakowskiego Domu Kultury. Na miejscu uczestników przywitał o. Arkadiusz Czaja – gwardian klasztoru w Miłakowie. Po przywitaniu gości wystąpił chór  "CHORAŁ" z  Morąga pod dyrygenturą Jerzego Modrego. Następnie zaprezentowały się przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie z przygotowanymi specjalnie na tę okazję jasełkami.  W tym roku uroczyste obchody uświetnił występ gwiazdy światowej sławy – pani Haliny Frąckowiak, która wystąpiła z repertuarem kolęd na scenie Miłakowskiego Domu Kultury.                                                            Relacja Zbigniew Atrachimowicz.


Franciszkanie wraz z Radą Mieszkańców serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia Orszaku Trzech Króli i spotkania w Miłakowskim Domu Kultury.

MĘDRCY ZE WSCHODU KACPER, MELCHIOR I BALTAZAR ODWIEDZILI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW OŚRODKA W MIŁAKOWIE

Dnia 5 stycznia 2018 r. w przeddzień Święta Trzech Króli, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie miały miejsce uroczyste obchody związane z przybyciem trzech Mędrców do betlejemskiej stajenki. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: O. Leon Barczak - wikariusz parafii oraz P. Zbigniew Zabłocki - radny powiatu. Po uroczystym powitaniu i rozpoczęciu spotkania przez P. wicedyrektor Danutę Jurczak, ku zaskoczeniu wszystkich uczestników, anioł (P. Hanna Bielska) słowami: „O patrzcie idą Trzej Królowie, idą w pięknych szatach, w koronach na głowie”, oznajmił nadejście Trzech Mędrców. W rolę króla Kacpra wcielił się P. dyrektor Waldemar Przybysz, który w darze Dzieciątku Jezus złożył złoto. P. Paweł Przybysz jako król Melchior ofiarował wonne kadzidło, natomiast król Baltazar - P. Krzysztof Żarnoch, kierownik d.s. wychowawczych, który został przyjęty z wielkim entuzjazmem, ze względu na kolor skóry, u stóp małego Jezusa złożył mirrę. Święta Rodzina, którą odegrali nasi uczniowie: Roman Homza, Paulina Sobolewska, a także 5 miesięczna Łucja w roli Dzieciątka Jezus, z otwartym sercem przyjęli Mędrców ze Wschodu. Po części artystycznej, O. Leon w krótkim wykładzie przybliżył znaczenie i historię Święta Trzech Króli. Po przedstawieniu historii Dnia Objawienia Pańskiego, wszyscy zebrani mieli sposobność wspólnego kolędowania. Na zakończenie tego radosnego spotkania, uczniowie wzięli udział w konkursach ze znajomości naszych pięknych, polskich kolęd. Uwieńczeniem obchodów był słodki poczęstunek, którym obdarowali sami królowie. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej szkolnej uroczystości serdeczne podziękowania za otwartość i włożony trud składa dyrekcja ośrodka.                        Angelika Białopiotrowicz - katechetka

11 stycznia br. - eliminacje szkolne go konkursu biblijnego

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO

KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Dla dwóch poziomów wiekowych:

* DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI i VII )

* DLA SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH

Organizator Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Fundacja „Słowo”

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

PATRONAT

J.E. Arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko- Mazurski

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

Temat przewodni

Księga Wyjścia

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny

Najpóźniej do 21 grudnia 2017 r. (czwartek)

I – szkolny

11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 13.00

II – Finał archidiecezjalny

9 marca 2018 r. (piątek), godz. 10.00 w MIŁAKOWIE

III-wojewódzko-metropolitalny

12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

10 lutego br.

Już niebawem – 10 lutego br. odbędzie się w naszej parafii

II Charytatywny Bal Karnawałowy.

Oprócz wielu atrakcji Gwiazdą wieczoru będzie

Pani Krystyna Giżowska.

Bilety już dostępne w cenie 80zł/os. do nabycia w zakrystii.

14 stycznia br.

14 stycznia br. po Mszy św. o godz. 11:00

katecheza parafialna 

nt: Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

do obecności zobowiązani są:

rodzice dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej klas I-II

oraz rodzice i dzieci szkoły podstawowej kl. III do VI

W sobotę 13 stycznia br. przypada Dzień Fatimski

Plan

Dnia Fatimskiego w naszej parafii: 

 7:30 – pierwsza część Różańca św.,

 8:00 - Msza św.

 8:30 - druga część Różańca,

14.30-  trzecia część Różańca św.

15:00 – Msza św.

Życzymy, życzymy :)

12 stycznia br. swoje imieniny zakonne obchodzi 

Gwardian Klasztoru

o. Arkadiusz  Czaja.

Msza św. w jego intencji będzie sprawowana

w tym dniu o godz. 18:00

Odwiedziny duszpasterskie w mieście - MIŁAKOWO

8  stycznia od godz.16.00

1.    ul. Daszyńskiego od mostu  str. lewa

2.    ul. Leśna  i ul. Daszyńskiego od końca

3.    ul. Daszyńskiego od mostu  str. prawa

9 stycznia od godz.16.00

1.   ul. Kościuszki  strona  nr parzyste

2 .  ul. Kościuszki  strona  nr nieparzyste

3. Osiedle Kolorowe     nr. 1

10 stycznia od godz. 16.00

1.   Osiedle  Kolorowe    nr 2

2.   Osiedle  Kolorowe    nr 3

3.   Osiedle  Kolorowe    nr 4

       

 Ze względu na odwiedziny duszpasterskie w Miłakowie

od 8 do 27 stycznia (z wyjątkiem 12 stycznia)

Msze św. wieczorne będą o godz. 15:00

W tym czasie - sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać po Mszy  św. porannej lub wieczornej. 

             

 

11 stycznia od godz. 16.00

1.   Osiedle Kolorowe   nr 5

2.   Osiedle Kolorowe   nr 6

3.   Osiedle Kolorowe   nr 7

4.   Osiedle Kolorowe   nr 8

13 stycznia od godz. 10.00(sobota)

1.   Osiedle  Kolorowe   nr 9

 

2.   Osiedle  Kolorowe   nr 10 od nr 1- 20

3.   Osiedle  Kolorowe   nr 10 od nr 21- 44

4.   Osiedle Kolorowe nr 11

15 stycznia  od 16.00

1.    Osiedle Kolorowe nr12

2.ul. (Świerczewskiego) -  Olsztyńska od ronda

3.   ul. Chopina

4.   ul. Kaszubska

16 stycznia od godz. 16.00

1.   ul. Olsztyńska blok 9 C

2.   ul. Olsztyńska 9A, 9 D, do 13 ( internat, dom nauczyciela do p. Stryjek )

3.   ul. Olsztyńska od nr 12  do 20.

4.   ul. Olsztyńska blok 9 B

17 stycznia od godz. 16.00

1.   ul. Olsztyńska od 1- 10

2.   ul. Mazowiecka

3.   ul. Morąska   i Poznańska

4.   ul. Młyńska

19. stycznia  od godz. 16.00

1.  ul. O. Wł. Włodyki  nr od 110 od jeziora i ośrodek wypoczynkowy

2.  ul. O. Wł. Włodyki

nr od 11- 16

3.    ul. O. Wł. Włodyki

nr od 17 – 26

4.    ul. O. Wł. Włodyki

nr od 27 – 36

20  stycznia od godz. 10.00 (sobota)

1.        

ul. Mickiewicza

– od   ul. Kołłątaja – parzyste i nieparzyste

2.

ul. Mickiewicza

– od

ul. Daszyńskiego

– nieparzyste

3.

ul. Mickiewicza

– od

ul. Daszyńskiego

– parzyste

4.

ul.Przemysłowa i

ul. Katowicka

 

22 stycznia  od godz. 16.00

1.  ul. Mostowa i ul. Bema

 

2.

ul. Konopnickiej

 

3. ul. Dworcowa

-od stacji benzynowej

4 ul. Dworcowa -  od końca

23 stycznia od godz. 16.00

1.    ul. Szkolna, Kopernika 9, 11, 13, 15, 17 ( ośrodek zdrowia )

2.    ul. Lipowa i ul. Kilińskiego,

 

3.    ul. Kajki i Słoneczny Stok

 

4.    ul. Topolowa

 

24 stycznia od godz. 16.00

1.     ul. Kopernika  od (17 A, B, C) do 24 i p. Zimnik (auto)

2.  ul. Kopernika od 2, 4, 10, 12

3. ul. Kościelna i Warszawska

25 stycznia od godz.16.00

1.    ul. Kołłątaja  i ul. Prusa

2.    ul. Orzeszkowa i Okrężna

26 stycznia od godz. 16.00Kolęda dodatkowa za zgłoszeniem adresu

Dzień Objawienia Pańskiego - TRZECH KRÓLI

Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Święto zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu nazywani również Królami lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło.

 

6 stycznia 2018 r. w Miłakowie ruszy Orszak Trzech Króli. Po uroczystej Rodzinnej Mszy św. o godz. 11:00 udamy się do Miłakowskiego Domu Kultury gdzie gościem specjalnym będzie Pani Halina Frąckowiak. Zapraszamy całe rodziny do licznego udziału.

Kolędnicy Misyjni Szkolnego Koła Caritas dla dzieci z Syrii i Libanu

 Już po raz czwarty nasze domy odwiedzą Kolędnicy Misyjni, czyli dzieci należące do Szkolnego Koła Caritas, które w ten sposób pragną dzielić się Dobrą Nowiną o narodzinach Zbawiciela, ale też uświadomić nam trudną sytuację dzieci na terenach misyjnych. Zebrane przy tej okazji datki będą w całości przesłane na rzecz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,  które w tym roku przekazane zostaną na pomoc dla dzieci w Syrii i Libanie.

 

Opłatek Żywego Różańca

W pierwszą niedzielę 07 stycznia 2018 r.po  Mszy św. o godz. 11.00 - sprawowanej w intencji Róż Różańcowych zapraszamy na wspólnotowy  Opłatek  Bożonarodzeniowy do Miłakowskiego Domu Kultury (szczegóły - p. Krystyna Szydłowska).

Od 28.XII. br. rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie

Na wioskach rozpoczynamy kolędowanie od godz. 10:00.

Na 15 minut przed kolędą prosimy o samochód.

Harmonogram odwiedzin znajduje się na parafialnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń i w biuletynie parafialnym.

 

Na kolędę należy przygotować; stół nakryty obrusem, krzyż, dwie świece i wodę święconą.

   28  grudnia  godz. 10.00   prosimy o samochód 15 min. przed kolędą.

1.    Stolno

2.    Pityny

3.    Warny

4.    Gudniki  i Gilginia

29 grudnia  godz. 10.00  prosimy o samochód 15 min. Przed kolędą

1.    Warkały – kolonie

2.    Warkały – wieś

4.    Mysłaki

 

3.    Mysłaki z koloniami i drogą na Trokajny

30 grudnia od godz. 10.00  prosimy o samochód 15 min. przed kolędą.

1.   Lesiska  - wioska

2.  Gwiździny i Lesiska–kol

4.Głodówko  Rycerzewo

3.   Bieniasze  i  Nowe Mieczysławy

2 stycznia  od godz. 10.00  prosimy o samochód 15 min. przed kolędą

1.Henrykowo