Menu

Słowo Boga jest żywe i skuteczne

Słowo Boga jest żywe i skuteczne 

Była to już piąta edycja ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda, który kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jak co roku finał tego konkursu odbył się 09 marca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie, a organizatorem była Akcja Katolicka. Tegorocznym  tematem konkursu była Księga Wyjścia, a jego głównym celem było ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęcenie do indywidualnej lektury Słowa Bożego.

Konkurs ten swym Patronatem objęli:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński

ks. Michał Tunkiewicz – Asystent Kościelny DIAK Archidiecezji Warmińskiej

o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Senator RP – Pani Bogusława Orzechowska

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty                   

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

Pan Wojciech Ruciński – Prezes DIAK Archidiecezji Warmińskiej.

 

Na wstępie o. Leon Barczak ofm Asystent Kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie przypomniał posługę i nauczanie Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda. Podkreślając, że jego praca duszpasterska była przesiąknięta wiarą i modlitwą, natomiast posługa w Kościele ściśle łączyła się z miłością do Ojczyzny. Przestrzegał rodaków przed szowinizmem i antysemityzmem. Przewidywał dla Polski „świetlaną przyszłość”, jeśli odrzucając wady i grzechy narodowe, pozostanie katolicka i stanie się królestwem Chrystusowej prawdy i miłości.

Zabrali też głos goście honorowi, którzy przybyli na tą uroczystość: ks. kan. Krzysztof  Józefczyk - Dziekan Dekanatu  Orneta, V-ce Wojewoda p. Sławomir Sadowski, V-ce Kurator Oświaty – Pan Wojciech Cybulski i Radny Rady Powiatu Ostródzkiego – Pan Zbigniew Zabłocki- reprezentujący Starostę Powiatu Ostródzkiego Pana Andrzeja Wiczkowskiego, a także gospodarz miejsca Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie Pani Izabela Kaszkin.

Wśród wielu obowiązków znaleźli dla nas czas także: Senator RP –Pani Bogusława Orzechowska, V-ce Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki – Pani Małgorzata Hochlaetner, Burmistrza Miłakowa – Pan Aleksander Gawryluk, V-ce Burmistrza Miłakowa – Pani Justyna Zabiełło, Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Pan Waldemar Przybysz oraz o. dr Arkadiusz Czaja - Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Miłakowie.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwali zaproszeni do komisji konkursowych goście: ks. dr Piotr Dernowski - Biblista i wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ks. prał. Stanisław Borowiecki – Proboszcz Parafii w Lubominie, ks. Grzegorz Kurnatowski – Proboszcz Parafii Ełdyty Wielkie,  o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie, Pan Edward Ośko – V-ce Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Skład komisji konkursowych zasilili także członkowie Zarządu Akcji Katolickiej: Pani  Bożena Ulewicz, Pani Teresa Kałudzińska i POAK Miłakowo - Pan Józef Pełka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Zacharewicz, Pan Krzysztof Tomasz, Małgorzata Piekarska, Anna Jagosz, a także wolontariuszki: Anna Bułak i Patrycja Liczmańska.

 

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu niespodzianką dla uczestników był występ zespołu kleryków: Soli Deo Gloria, który przybył do Miłakowa z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie - ks. kan. dr Hubertem Tryk.

 

Po części oficjalnej 113 uczniów z 39 szkół rozwiązało test przygotowany na podstawie Księgi Wyjścia, który pozwolił wyłonić laureatów konkursu.

A byli to:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Ewa Ziomek uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 311 w Olsztynie - przygotowana przez p. Martę Krawczyk

II miejsce zajął Łukasz Bacewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie - przygotowany przez Piotra Bacewicza

III miejsce zajęła Weronika Wąsewicz ze Szkoły Filialnej w Pieszkowie – przygotowana przez Marię Borodzicz.

Komisja konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia egzekwo:

·         Janowi Samsel ze szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie przygotowanemu przez  Jadwigę Klimek.

·         Paulinie Wojtanowskiej ze Szkoły Filialnej w Pieszkowie – przygotowana przez Marię Borodzicz.

·         Maksymilianowi Suchenek z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie przygotowanemu przez Katarzynę Kubacz.

Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce zajęła Weronika Kasprzak ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Olsztynie – przygotowanej przez dk Stefana Piechalaka ofm

II miejsce zajęła Dagmara Gawecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy – przygotowanej przez Bogumiłę Ruś

III miejsce zajęła Weronika Boraczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Morągu przygotowanej przez Anettę Morenc.

Komisja przyznała w tej kategorii jedno wyróżnienie dla Kacpra Sakowskiego reprezentującego Niepubliczną Szkołę Specjalną nr 67 w Olsztynie -przygotowanego przez Grzegorza Ćwiklińskiego.

Wszystkim laureatom, a także uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować fundatorom nagród oraz osobom i instytucjom, które wsparły ten konkurs finansowo lub rzeczowo:

·               Panu Arturowi Chojeckiemu - Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu

·               Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu – Staroście Powiatu Ostródzkiego

·               Panu Aleksandrowi Gawrylukowi – Burmistrzowi Miłakowa

·               Fundacji „Słowo” z Rumi

·               Firmie „Milbak” z Miłakowa

·               Wspólnocie Żywego Różańca w parafii Miłakowo

 

Na zakończenie konkursu V-ce Prezes Akcji Katolickiej – Pan Edward Ośko podziękował za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu. Serdeczne słowa podziękowania popłynęły do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie oraz nauczycieli szkoły: Pani Doroty Wołoszczuk i Pani Anny Jagosz. W sposób szczególny, także wyraził wdzięczność członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie: Pani Marii Miazga, Pani Emilii Rzepka, Pani Krystynie Szydłowskiej, Pani Agnieszce Miazga, Państwu Agnieszce i Tadeuszowi Bułak, Panu Józefowi Pełka, Panu Zbigniewowi Zabłockiemu i Pani Urszuli Piotrowskiej na czele z Asystentem Kościelnym POAK o. Leonem Barczakiem ofm. Wyrazy wdzięczności usłyszeli także wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas.

 

Uroczystość zakończyła modlitwa i błogosławieństwo ks. prał. Stanisława Borowieckiego. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.

 

Relacja: Agnieszka Bułak – koordynator konkursu

 

Zdjęcia: Joanna i Tadeusz Bułak

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO 

im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda Dla dwóch poziomów wiekowych:

* DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI i VII )

* DLA SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Organizator Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Fundacja „Słowo”

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 

PATRONAT

J.E. Arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko- Mazurski

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

 

Temat przewodni

Księga Wyjścia

 

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 3

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia:

1.      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły. (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1)

a)       pocztą elektroniczną agnieszkabulak@wp.pl

b)      listem na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem Konkurs Biblijny) lub osobiste dostarczenie  do dnia 27.11.2017 r.   

 

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny

Najpóźniej do 21 grudnia 2017 r. (czwartek)

I – szkolny

11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 13.00

II – Finał archidiecezjalny

9 marca 2018 r. (piątek), godz. 10.00 w MIŁAKOWIE

III-wojewódzko-metropolitalny

12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

 

III. Konkurs Biblijny przebiega: (etap wstępny, stopień I, II, oraz dla zwycięzców III)

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień I - szkolny

1.      Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.

2.      Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.

3.      Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi 3 uczniów, którzy osiągnęli największą ilość punktów i zakwalifikowali się do II stopnia na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo –w terminie do 20 stycznia 2018 roku.

Jeżelii zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień II – archidiecezjalny w MIŁAKOWIE

1.      Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK - p. Agnieszkę Bułak

2.      Uczestnicy II etapu rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez               przewodniczącego WKK w czasie 45 minut.

3.      Do udziału w III stopniu konkursu w RUMI, WKK zaprasza trzech najlepszych uczniów Archidiecezji Warmińskiej

Stopień III – wojewódzko – metropolitalny w RUMI

1.      Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.

2.      Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.

3.      Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie www.akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.

IV. Nagrody

Szkoły podstawowe:

·         3 najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (archidiecezjalnego) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

·         Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.

 

·         25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/  (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO

KONKURSU BIBLIJNEGO
im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Dla dwóch poziomów wiekowych:

* DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI i VII )

* DLA SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Organizator Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Fundacja „Słowo”

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 

PATRONAT

J.E. Arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko- Mazurski

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

 

Temat przewodni

Księga Wyjścia

 

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 3

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia:

1.      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły. (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1)

a)       pocztą elektroniczną agnieszkabulak@wp.pl

b)      listem na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem Konkurs Biblijny) lub osobiste dostarczenie  do dnia 27.11.2017 r.   

 

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny

 

Najpóźniej do 21 grudnia 2017 r. (czwartek)

I – szkolny

 

11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 13.00

II – Finał archidiecezjalny

9 marca 2018 r. (piątek), godz. 10.00 w MIŁAKOWIE

III-wojewódzko-metropolitalny

12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

 

III. Konkurs Biblijny przebiega: (etap wstępny, stopień I, II, oraz dla zwycięzców III)

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień I - szkolny

1.      Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.

2.      Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.

3.      Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi 3 uczniów, którzy osiągnęli największą ilość punktów i zakwalifikowali się do II stopnia na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo –w terminie do 20 stycznia 2018 roku.

Jeżelii zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień II – archidiecezjalny w MIŁAKOWIE

1.      Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK - p. Agnieszkę Bułak

2.      Uczestnicy II etapu rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez               przewodniczącego WKK w czasie 45 minut.

3.      Do udziału w III stopniu konkursu w RUMI, WKK zaprasza trzech najlepszych uczniów Archidiecezji Warmińskiej

Stopień III – wojewódzko – metropolitalny w RUMI

1.      Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.

2.      Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.

3.      Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie www.akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.

IV. Nagrody

Szkoły podstawowe:

·         3 najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (archidiecezjalnego) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

·         Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.

·         25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/  (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

 

Załącznik nr 1

 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY

NA  KONKURS  BIBLIJNY W  ROKU  SZKOLNYM 2017/2018

SZKOŁY PODSTAWOWEJ* / GIMNAZJUM*

*niepotrzebne skreślić

 

 

Nazwa  i numer Szkoły............................................................................................................

 

Adres........................................................................................................................................     

.................................................................................................................................................

Telefon, fax, e-mail...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Teren Parafii................................................................................................................................

Powiat.........................................................................................................................................

Liczba uczniów w szkole (ogółem)............................................................................................

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym………….....................

Liczba klas objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym…………………………….

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu Biblijnego  na terenie szkoły.........................

....................................................................................................................................................

kontakt (tel., e-mail)...................................................................................................................

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Formularz zgłoszeniowy prosimy odsyłać do dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

Pieczątka szkoły                                                                             Podpis Dyrektora Szkoły

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

................................................                                  ..................................., dnia. ………..

 (pieczątka szkoły)                                                                                     (miejscowość)

 

Protokół

 

eliminacji szkolnych Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych/gimnazjalnych* na terenie Archidiecezji Warmińskiej przeprowadzonego w dniu 11.01.2018 r. w

 

......................................................

( nazwa miejscowości)

 

1. Komisja oceniająca w składzie :

1) ...........................................................................    –  przewodniczący

2) ..........................................................................

3) ..........................................................................

4) ..........................................................................

 

stwierdza, że w stopniu szkolnym konkursu uczestniczyło ........................ uczniów.

 

Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.

 W tabelce należy wpisać uczniów, zakwalifikowanych przez SKK na finał archidiecezjalny.

     

Lp.

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Liczba punktów

Imię i nazwisko
nauczyciela przygotowującego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podpisy członków SKK:

1) ..........................................................................

2) ..........................................................................

Konkurs biblijny

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO

KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Dla dwóch poziomów wiekowych:

* DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI i VII )

* DLA SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Organizator Konkursu

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 

 

Temat przewodni

 

Księga Wyjścia

 

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 3

 

 

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia:

1.      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły(Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1)

a)       pocztą elektroniczną agnieszkabulak@wp.pl

b)      listem na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem Konkurs Biblijny)

c)     osobiste dostarczenie

do dnia 27 listopada 2017 r.   

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny

 

Najpóźniej do 21 grudnia 2017 r. (czwartek)

I – szkolny

 

11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 13.00

II – Finał archidiecezjalny

9 marca 2018 r. (piątek), godz. 10.00 w MIŁAKOWIE

III-wojewódzko-metropolitalny

12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

 

III. Konkurs Biblijny przebiega: (etap wstępny, stopień I, II, oraz dla zwycięzców III)

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień I - szkolny

1.      Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.

2.      Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.

3.      Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi 3 uczniów, którzy osiągnęli największą ilość punktów i zakwalifikowali się do II stopnia na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo –w terminie do 20 stycznia 2018 roku.

Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

 

Stopień II – archidiecezjalny w MIŁAKOWIE

1.      Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK - p. Agnieszkę Bułak

2.      Uczestnicy II etapu rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez               przewodniczącego WKK w czasie 45 minut.

3.      Do udziału w III stopniu konkursu w RUMI, WKK zaprasza trzech najlepszych uczniów Archidiecezji Warmińskiej

Stopień III – wojewódzko – metropolitalny w RUMI

1.      Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.

2.      Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.

3.      Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie www.akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.

IV. Nagrody

Szkoły podstawowe:

·         3 najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (archidiecezjalnego) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

·         Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.

·         25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/  (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

Załącznik nr 1

 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY

NA  KONKURS  BIBLIJNY W  ROKU  SZKOLNYM 2017/2018

SZKOŁY PODSTAWOWEJ* / GIMNAZJUM*

*niepotrzebne skreślić

 

 

Nazwa  i numer Szkoły............................................................................................................

 

Adres........................................................................................................................................     

.................................................................................................................................................

Telefon, fax, e-mail...................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Teren Parafii................................................................................................................................

Powiat.........................................................................................................................................

Liczba uczniów w szkole (ogółem)............................................................................................

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym………….....................

Liczba klas objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym…………………………….

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu Biblijnego  na terenie szkoły.........................

....................................................................................................................................................

kontakt (tel., e-mail)...................................................................................................................

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Formularz zgłoszeniowy prosimy odsyłać do dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

Pieczątka szkoły                                                                             Podpis Dyrektora Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

................................................                                  ..................................., dnia. ………..

 (pieczątka szkoły)                                                                                     (miejscowość)

 

Protokół

 

eliminacji szkolnych Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych/gimnazjalnych* na terenie Archidiecezji Warmińskiej przeprowadzonego w dniu 11.01.2018 r. w

 

......................................................

( nazwa miejscowości)

 

1. Komisja oceniająca w składzie :

1) ...........................................................................    –  przewodniczący

2) ..........................................................................

3) ..........................................................................

4) ..........................................................................

 

stwierdza, że w stopniu szkolnym konkursu uczestniczyło ........................ uczniów.

 

Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.

 W tabelce należy wpisać uczniów, zakwalifikowanych przez SKK na finał archidiecezjalny.

     

Lp.

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Liczba punktów

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podpisy członków SKK:

1) ..........................................................................

2) ..........................................................................

3) ..........................................................................

4) ..........................................................................

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH

W KONKURSIE BIBLIJNYM

 

Uczniowie szkół podstawowych

 

Etap szkolny:

Tekst Księgi Wyjścia  1 - 20,21 (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)

 

Etap archidiecezjalny w Miłakowie:

Tekst Księgi Wyjścia  1 – 40 (włącznie) (Biblia Tysiąclecia – wydani

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Znalezione obrazy dla zapytania akcja katolickaREGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO

KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Dla dwóch poziomów wiekowych:

* DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI i VII )

* DLA SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Organizator Konkursu

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

 

Temat przewodni

 

Księga Wyjścia

 

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 3

 

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia:

1.      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły. (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1)

a)       pocztą elektroniczną agnieszkabulak@wp.pl

b)      listem na adres:Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem Konkurs Biblijny)

c)     osobiste dostarczenie

do dnia 27 listopada 2017 r.   

 

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny

 

Najpóźniej do 21 grudnia 2017 r. (czwartek)

I – szkolny

 

11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 13.00

II – Finał archidiecezjalny

9 marca 2018 r. (piątek), godz. 10.00 w MIŁAKOWIE

III-wojewódzko-metropolitalny

12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

 

III. Konkurs Biblijny przebiega: (etap wstępny, stopień I, II, oraz dla zwycięzców III)

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień I - szkolny

1.      Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.

2.      Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.

3.      Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi 3 uczniów, którzy osiągnęli największą ilość punktów i zakwalifikowali się do II stopnia na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo –w terminie do 20 stycznia 2018 roku.

Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

 

Stopień II – archidiecezjalny w MIŁAKOWIE

1.      Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK - p. Agnieszkę Bułak

2.      Uczestnicy II etapu rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez               przewodniczącego WKK w czasie 45 minut.

3.      Do udziału w III stopniu konkursu w RUMI, WKK zaprasza trzech najlepszych uczniów Archidiecezji Warmińskiej

Stopień III – wojewódzko – metropolitalny w RUMI

1.      Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.

2.      Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.

3.      Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie www.akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.

IV. Nagrody

Szkoły podstawowe:

·         3 najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (archidiecezjalnego) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

·         Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.

 

·         25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/  (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

VI Rodzinny Rajd Rowerowy

W niedzielę 4 czrwca br. w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie odbył się VI Rodzinny Rajd Rowerowy połączony z Parafialnym Dniem Dziecka, którego organizatorem był parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz ojcowie Franciszkanie. Nasz rajd jak co roku rozpoczynamy wspólną Mszą św. rodzinną po której każdy uczestnik otrzymał identyfikator oraz dziesiątkę różańca. W tym riku w rajdzie udział wzięło 181 zapisanych rowerzystów, którzy przejechali ponad 6 km trasę. Na starcie Gwardian o. Arkadiusz Czaja poświęcił rowery błogosławiąc uczestników rajdu, a Policja pouczyła o zasadach bezpiecznego korzystania z dróg. Dziękujemy także strażakom z OSP Miłakowa za obdstawę rajdu. Na trasie był z nami Burmistrz Miłakowa – Pan Aleksander Gawryluk, Prezes Stowarzyszenia Prio-Patria Pan Władysław Kałudziński wraz z małżonką Teresą oraz Pan Zenon Złakowski z Radia Olsztyn, który przygotował felieton z tego wydarzenia.

Na boisku przy ul. Dworcowej czekało na wszystkich wiele atrakcji: medale, losowanie nagród-upominków ufundowanych przez: Urząd Gminy - w ramach zadania realizowanego ze środków gminnych, a także dzięki wsparciu  WBS Jonkowo o/w Miłakowie, Pływalni „Na fali” w Dobrym Mieście i Sołectwu Pityny.  Swoją obecnością zaczyciła nas Pani Senator Bogusława Orzechowska oraz Radny Rady Powiatu Ostródzkiego Pan Zbigniew Zabłocki.

Zabawy, animacje przygotowane przez artystów sztuki cyrkowej sprawiły wiele radości najmłodszym uczestnikom rajdu. Jednak najcenniejsze jest zawsze spotkanie w gronie przyjaciół spędzając niedzielę aktywnie w gronie rodzinnym, na świeżym powietrzu.  

Relacja: Agnieszka Bułak

 

Foto: Paweł Łapa; Teresa Kałudzińska

 

Prezes: Ireneusz Miazga

Z-ca prezesa Agnieszka Bułak

Z-ca prezesa Emilia Rzepka

Członkowie: Tadeusz Bułak

Mirosław Jarosz

Tadeusz Markowicz

Agnieszka Miazga

Maria Miazga

Anna Nowicka

Teresa Sławińska

Krystyna Szydłowska

Jerzy Zabłocki

Zbigniew Zabłocki

 

 

 

 

Józef Pełka

Powołanie Parafialnego Zespołu Akcji Katolickiej w Miłakowie

Dnia 27 października 2011 r. w Miłakowie odbyło się spotkanie organizacyjne i zawiązujące działalność Akcji Katolickiej w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Spotkanie odbyło się przy udziale księdza Asystenta Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Powrót

Powołanie Parafialnego Zespołu Akcji Katolickiej

Dnia 21 stycznia 2012 r. w konkatedrze w Olsztynie Archidiecezji Warmińskiej, odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich nowemu zespołowi parafialnemu Akcji Katolickiej w Miłakowie. Po mszy św. odbyło się spotkanie integrujące.

Powrót

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 maja 2018

(141. dzień roku)

Liturgia słowa

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
1660824

nowy