Żywy Różaniec

Stowarzyszenie Żywego Różańca w naszej parafii.

Od ponad siedemdziesięciu lat w naszej parafii Żywy Różaniec jest największą wspólnotą. Liczy ona 10 róż po 20 osób, które codziennie odpowiadają na prośbę Najświętszej Maryi Panny „Codziennie, gorliwie domawiajcie różaniec”.

Róże, oprócz comiesięcznych wymian tajemnic różańcowych, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9:00, prowadzą codziennie modlitwę różańcową w kościele pół godziny przed wieczorną Mszą św. Stowarzyszenie prowadzi Prezes – p. Krystyna Prusinowska, a kościelnym asystentem tej wspólnoty jest o. Jan Dostatni OFM. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Żywego Różańca wraz z zelatorami poszczególnych róż, na którym ustalono składkę członkowską w kwocie 4 zł/na miesiąc, więc rocznie wychodzi 48 zł. Zadecydowano również przychylić się do wniosku, że jeżeli do Żywego Różańca należą małżonkowie, to wówczas druga osoba wpłaca połowę składki 2 zł/na miesiąc, czyli 24 zł na rok. Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji materialnej, może zgłosić się do zarządu z prośbą o zawieszenie składkowania. Każda róża z zebranych składek przekazuje 200zł na cele statutowe wspólnoty, a pozostałymi środkami dysponuje wg swych potrzeb i ustaleń. W czasie spotkania p. Krystyna Prusinowska – Prezes przedstawiła sprawozdanie z wydatków za rok 2022. Środki te były wydatkowane głównie na ofiary za Msze święte w ciągu roku za poszczególne róże i za kapłanów oraz na kwiaty dla kapłanów z okazji imienin, oraz dnia kapłańskiego-Wielkiego Czwartku czy Dzień Proboszcza. W wydatkach ujęto także zakup świec i kwiatów na pogrzeby członków, owoce i kwiaty do darów, teczki podziękowań oraz kartki imieninowe. Zarząd przyjął sprawozdanie jako wyczerpujące i zasadne. Prezes – p. Krystyna przekazała prowadzenie wydatków p. Urszuli Piotrowskiej.

Zachęcamy przy tej okazji do większego zaangażowania w tworzenie i budowanie tej wspólnoty. Róża to grupa wspierająca się w każdym czasie, szczególnie modlitwą za siebie nawzajem. Polecajmy Matce Bożej swoich przyjaciół z róży, nie oceniajmy i nie pouczajmy. Niech życzliwość i serdeczność będzie naszym priorytetem.

We wspólnocie mamy także różę dziecięco-młodzieżową „Bł. Hiacynty i Franciszka”(dzieci z Fatimy). Zachęcajmy, także nasze dzieci i wnuki do odkrywania piękna modlitwy różańcowej we wspólnocie. Szczególnie jest to ważne w tych czasach, gdzie wielu młodych odwróciło się od nauki Jezusa Chrystusa, a niektórzy nawet Go jeszcze nie poznali. Zadbajmy o przyszłe pokolenie, abyśmy mieli następców, gdy nas zabraknie.

Żywy Różaniec-nowi członkowie

Powrót

Żywy Różaniec

Przyjęcie nowych członków do spólnoty Żywego Różańca

oraz podziękowania wieloletnim ZELATOROM

W dniu dzisiejszym w Stowarzyszeniu Żywego Różańca odbyły się dwie uroczystości : przyjęcie członków (miłośników różańca)  do róż różańcowych i podziękowania  paniom Helenie Dąbrowskiej(skarbnik),  Krystynie Wiśniewskiej i Julii Stawinoga za wieloletnią posługę zelatorek  w  Stowarzyszeniu Żywego Różańca.

Zmiany tajemnic różańcowych

Spotkanie, konferencja i wspólne odmówienie dziesiątki różańca w każdą I NIEDZIELĘ MIESIĄCA po Mszy św. o godz. 9:00 

Przyjęcie nowych członków do Żywego Różańca

Tajemnice różańcowe

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3781852