Akty strzeliste

AKT MIŁOŚCI

Boże mój, kocham Cię nade wszystko z całego serca,

ponieważ jesteś nieskończenie dobry i nieskończenie kochania godny,

a z miłości ku Tobie kocham bliźniego mego,

jak siebie samego (ą) i przebaczam doznane obrazy.

Panie, spraw, bym Cię kochał coraz więcej.


AKT NADZIEI

Boże mój, mam niewzruszoną nadzieję, że przez dobroć Twoją,

przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela,

dasz mi żywot wieczny i udzielisz mi łask potrzebnych,

abym nań zasłużył (a) przez dobre uczynki,

które powinienem (am) i chcę wykonać.

Panie, spraw, abym mógł (a) radować się z Tobą na wieki.


AKT OFIARY

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Krew, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa,

boleści Najświętszej Panny Maryi i św. Józefa w celu zgładzenia grzechów naszych,

wspomożenia dusz w czyśćcu cierpiących, za potrzeby św. matki Kościoła

i za nawrócenie grzeszników.


AKT UFNOŚCI

Panie, nadziejo i oczekiwania ludów,

Ty odkupiłeś wszystkich ludzi za cenę Twojej krwi,

spójrz na wszystkie narody na ziemi i udziel im poznania prawdy.

Tylko część ludzkości nie słyszała o Twoim imieniu i tylko część modli się do Ciebie,

a przecież miliony i miliony ludzi - na wschodzie i na zachodzie,

na północy i na południu - przechodzą z tego życia do wieczności.

Nawiedź rychło naszą ziemię i daj wszystkim ludziom łaskę poznania Ciebie,

wiary w Ciebie i służenia Tobie.Akt uwielbienia Eucharystii


Niech będzie Bóg uwielbiony.

Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego.

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek.

Niech Będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Niech będzie uwielbiona Jego Krew Najdroższa.

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Maryja Panna.

Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie.

Niech będzie pochwalone jej chwalebne Wniebowzięcie.

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.

Niech będzie pochwalony Święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich Świętych.

Amen.


Do Anioła Stróża

Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.

Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny,

obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.

Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.

Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.

Witam Cię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękuje Ci za błogosławiony,

spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyć ten dzień na chwałę Bogu Najwyższego.

Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu,

wierny i dobry Przyjacielu, że mi we wszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.

Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.

Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.

Aniele, mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach i utrapieniach.

Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.

Przepraszam Cię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.

Aniele Stróżu N. (podać imię), naucz mnie kochać i akceptować ją (jego) - takim, jakim jest.

Aniele, mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystko mu dziękować.

Aniele, mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłością na tego człowieka,


którego z trudem przyjmuję.

O mój Przyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.

Akty strzeliste do Miłosierdzia Bożego

Jezu, ufam Tobie!

Jezu, rozpal serce moje miłością.

Z Bogiem wszystko mogę.

Spocznij. Jezu, w sercu moim.

O mój Jezu, miłosierdzia.

Wszystko dla Jezusa.

Jezu Miłosierny wybaw mnie z jarzma grzechu!

O Maryjo Matko Miłosierdzia módl się za nami!

Dopomóż mi życiem odkrywać Twoje Miłosierdzie

Zanurz mnie w zdrojach swojego Miłosierdzia

Uwielbiam Cię Jezu za Twe Miłosierdzie

W chwilach próby bądź dla mnie Miłosierny

Panie, potrzebuję Twojej miłości

Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu swoim

Zawierzam Ci swoje życie

Twój krzyż Panie niech mnie uczy Miłosierdzia

Nieskończone Miłosierdzie , przenikaj moją codzienność

Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu Swoim

Zawierzam Ci Miłosierny Panie całe swoje życie

Ogarnij mnie Jezu łaską swego Miłosierdzia

Uczyń mnie apostołem Twojego Miłosierdzia

Chwała Ci Jezu Miłosierny

Daj mi poznać potęgę Twojego Miłosierdzia

Tulę się w ramionach Twojego Miłosierdzia

Ufam Miłosierdziu Twojemu

Skrusz moje serce Swoim

Rozpal mnie miłością płynącą z Twojego Miłosierdzia

Jezu Miłosierny - prowadź!

Panie, naucz mnie być miłosiernym

Bezkresna przepaści Miłosierdzia Bożego, kieruj życiem moim !


Modlitwa do św. Michała Archanioła

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nasza obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Modlitwa do Anioła stróża męża

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża,

błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę,

abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad,

jak powinnam postępować wobec mojego męża,

ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie.
Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy,
abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności
tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga,

i osiągnęli szczęście wieczne.
Pomóż mu w życiu usuwać wszystko,
co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa.
Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i
dziękuje za wszystkie otrzymane za
Twoim pośrednictwem łaski Boże.
 
Amen.


Modlitwa do Anioła stróż żony

Pozdrawiam Cię i błogosławię,

Aniele Stróżu mojej żony,

i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.

Ty najlepiej znasz moją żonę,
jej potrzeby, charakter, wszystko,
co lubi i co ją drażni, i denerwuje.
Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej
dobry i unikał wszelkich z nią zatargów

i konfliktów.
Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać

i prawdziwie kochać, aby małżeństwo
nasze było trwałe i abyśmy dochowali
wierności, którą ślubowaliśmy sobie
wobec Boga.
Usuwaj z jej życia i postępowania

wszelkie dla nas zagrożenia,
o co Cię gorąco proszę.

Amen.

Modlitwa o odrodzenie małżeństwa

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo -

mojego męża (moją żonę) i mnie.
Dziękuję, że nas połączyłeś,

że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek
swoim sakramentem.
Dziękuję Ci za to, że kochamy się
- choć niekoniecznie
i nie zawsze potrafimy to okazać...

Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie,

jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia.
Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje,
nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
o dar szczerej rozmowy,
o "przemycie oczu",
abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości,

która "nie pamięta złego" i "we wszystkim pokłada nadzieję",
o odkrycie - pośród mnóstwa różnic tego dobra,
które nas łączy, wokół którego można coś zbudować

zgodnie z Twoją radą: "zło dobrem zwyciężaj"),
o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów,
o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore,

o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.

Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja.
Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam
samym oraz wszystkim wokół.

Ufam Tobie, Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko,

co dla nas uczynisz.
Uwielbiam Cię w sercu mojego męża
(mojej żony) i moim,
błogosławię Cię w naszym życiu.

Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze,
który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją

- wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem...
Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te,
które przeżywają jakieś trudności.

Proszę - módl się za nami wszystkimi!

Amen!

Akt poświęcenia się Duchowi św.

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

     

Hymn do Ducha św.

Przybądź, Duchu Święty,  
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, światłości sumień.

O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie!

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.


Wezwania do Ducha św.

Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę.
Oczyść nas z pychy, pogłębij naszą pokorę.
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś.
I byli szczęśliwi według Twego słowa:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.

Sekwencja do Ducha św.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,   
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar,
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Modlitwa internauty

Wszechmocny i wieczny Boże,  
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim,
tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to,
co podoba się Tobie

i traktowali z miłością i cierpliwością

wszystkie te osoby, które spotkamy

przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Święty Izydorze, módl się za nami!


J.T. Zuhlsdorf

            

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3781997