Czy wiesz, że ...?

O tym, że w niedziele i w święta nakazane do kościoła iść trzeba, wie każdy katolik. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że ważna jest nie tylko fizyczna obecność podczas Eucharystii, ale świadomość wiary co się podczas Mszy św., dzieje. Pomocne może być dla nas wyjaśnienie biblijne Ofiary Chrystusa. Tego co dzieje się z Panem Jezusem, kiedy On  składa Ofiarę Bogu Ojcu.

KAPŁAN

CHRYSTUS

Idzie do ołtarza.

Idzie na Górę Oliwną.

Przychodzi i całuje ołtarz.

Zdradzony pocałunkiem Judasza.

Rozpoczyna Mszę św.

Zaczyna się modlić.

Modlitwy wstępne.

Upada i poci się krwawym potem.

Akt pokutny.

Wiedziony przed Kajfasza i Annasza. Zdrada Piotra.

Liturgia Słowa.

Spogląda na Piotra i nawraca go. Wiedziony od Heroda do Piłata i przed nim oskarżony.

Przygotowanie darów. Odkrywa kielich.

Obnażony z szat.

Ofiaruje chleb i wino.

Okrutnie biczowany.

Przykrywa kielich palką.

Cierniem ukoronowany.

Odmawia ciche modlitwy.

Opluty i wyszydzony.

Umywa ręce.

Niewinnym uznany przez Piłata.

Mówi – módlcie się…

Okazany ludowi.

Odmawia Prefację i święty, święty.

Stawiony niżej mordercy Barabasza i na śmierć skazany.

Odmawia modlitwy za żywych i za zmarłych.

Niesie krzyż na górę Kalwarii.

Modli się po cichu.

Spotyka Swą Matkę i niewiasty.

Podnosi Hostię.

Wywyższony na krzyżu.

Podnosi kielich.

Przelewa Krew świętą .

Odmawia dalsze modlitwy.

Modli się za ludzi na krzyżu.

Odmawia Ojcze nasz…

Wypowiada na krzyżu 7 słów.

Łamie i dzieli Najświętszą Hostię.

Oddaje Bogu ducha i umiera.

Wpuszcza małą cząstkę Hostii do kielicha.

Zstępuje do otchłani.

Mówi : Oto Baranek Boży.

Wielu na  Golgocie uznaje w Nim Syna Bożego.

Przyjmuje Komunię św.

Złożony do grobu.

Puryfikuje (czyści) kielich.

Namaszczony przez niewiasty.

Przykrywa ponownie kielich welonem.

Powstaje z martwych.

Odmawia ostatnie modlitwy.

Objawia się Matce i uczniom. Naucza przez 40 dni.

Mówi: Pan z wami.

Odchodzi i wstępuje do Nieba.

Udziela błogosławieństwa.

Zsyła Ducha Świętego.

Mówi: Idzie w pokoju Chrystusa.

Rozsyła Apostołów, by głosili Ewangelię.

 

Przygotował: o. Dariusz Szymaniak OFM

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3781924