Przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

data

godz.

klasa

zadanie

24.04.br

11:00

wszyscy

egzamin w kancelarii

17.05.br

18:00

wszyscy

Msza św.

+ próba liturgiczna

18.05.br

18:00

wszyscy

Msza św.

+ próba liturgiczna

19.05.br

16:00

wszyscy

spowiedź

18:00

wszyscy

Msza św.

+ próba liturgiczna

20.05.br

17:30

wszyscy

Sakrament Bierzmowania

Deklaracja - zgłoszenie

Pop przecztaniu i przemyśleniu czytelnie wypełnione zgłoszenie proszę zwrócić do katechety p. Tadeusza Bułaka w nieprzekraczalnym terminie do 1 listopada br.

Jeśli ktoś z kandydatów był ochrzczony w innej parafii musi dostarczyć odpis aktu urodzenia.

Zaproszenie na pierwsze spotkanie

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą w przyszłym roku 2021 przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii

na spotkanie 18 października br.

Zaczniemy Mszą św. o godz. 11:00, a bezpośrednio po niej odbędzie się spotkanie w kościele parafialnym.

Zapraszamy kandydatów oraz ich rodziców.

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3781707