Kwiaty, znicze czy modlitwa?

Dar odpustu

 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

 

 

 Jak pomóc zmarłym?

1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.
2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.

3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.


Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

 

Kwiaty i znicze, czy modlitwa?

W piątek 1 listopada podczas uroczystości Wszystkich Świętych Pańskich w licznych polskich miastach odbywają się na cmentarzach kwesty. Pieniądze z każdej ze zbiórek zostaną przeznaczone na renowację nagrobków i cmentarzy lub inne wybrane cele. Także w naszej parafii po raz kolejny zostanie przeprowadzona kwesta przez wolontariuszy z Akcji Katolickiej i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Celem tegorocznej zbiórki ofiar jest szeroko zakrojony projekt rewitalizacji cmentarza poewangelickiego w Miłakowie, przy ul. Kaszubskiej (naprzeciwko istniejącego cmentarza),  z przystosowaniem go na miejsce pochówków . Wymaga to przedsięwzięcia administracyjnego i nakładu finansowego.  Liczne badania geologiczne i sanepidu zostały przeprowadzone już wcześniej, dlatego miejsce to jak najbardziej domaga się uporządkowania i przystosowania na nowo do grzebania zmarłych.

 

 Cały teren jest wpisany w rejestr zabytków, dlatego potrzeba także rewitalizacji tej nekropolii i usprawnienia funkcjonowania miejsca z jego estetycznym wyglądem (min. ogrodzenie, wycinka martwych drzew, podział sektorów na mogiły, wyznaczenie miejsca na śmietnik, wytyczenie miejsc parkingowych). Jest to zadanie na przyszły rok kalendarzowy. Wszelkie pierwsze kroki ku temu przedsięwzięciu zostały już poczynione.

Natomiast w tym roku od lipca po zmianach personalnych w parafii udało się już zrobić nową inwentaryzację istniejącego cmentarza, z nowym podziałem na sektory,  zdjęciem z drona – mapą poglądową, papierową i elektroniczną wersją ksiąg cmentarnych. Cały projekt wykonany przez profesjonalną firmę wyniósł 9000 złoty z kasy parafialnej z opłat cmentarnych składanych min. przy okazji zgłaszania pogrzebów.

 

Niestety nieustannym problemem jest sprawa śmieci, a raczej szeroko pojętej kultury z tym związanej.

Comiesięczna wywózka śmieci kosztuje parafię 560 zł,  a w okresie listopad-październik 1.120 zł.

Problemem jest także brak oddzielania odpadów biodegradalnych (liście, żywe kwiaty, chwasty), od szkła i plastików (folii, sztucznych wieńców i kwiatów, wkładów od zniczy czy doniczek). 

Wielu użytkowników cmentarza nie szanuje  tego miejsca a tym bardziej miejsca wokoło nekropolii, gdzie spoczywają zmarli. Cmentarz jest miejscem poświęconym o czym  niektórzy zapomnieli. Świadczy o tym także fakt podrzucania śmieci domowych z kuchni, czy puszek i butelek po alkoholu. Na cmentarzu zdarzają się także akty wandalizmu i kradzieży, od kwiatów i elementów metalowych z nagrobków po wodę do podlewania. Takie zachowanie i w takim miejscu nie wymaga komentarza, samo mówi przed się.

Dlatego proszę i zachęcam aby być bardziej wyczulonym na to miejsce i otoczenie, cmentarz, na którym spoczywają bliscy zmarli,  a których w tym czasie listopadowym w sposób szczególny nawiedzamy i otaczamy modlitwą.

O. Dariusz Szymaniak ofm

 

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3782043