Finał konkursu 8 marca br. w Miłakowie

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”

św. Paweł Apostoł

Była to już siódma edycja ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda, który Akcja Katolicka przeprowadza na terenie Diecezji Gdańskiej, Warszawskiej, Warszawsko-Praskiej i Archidiecezji Warmińskiej. Akcja Katolicka obierając patrona tego konkursu pragnęła przypomnieć posługę Sł. Boż. Kard. Augusta Hlonda podkreślając, że jego praca duszpasterska była przesiąknięta wiarą i modlitwą, natomiast posługa w Kościele ściśle łączyła się z miłością do Ojczyzny. Przestrzegał rodaków przed szowinizmem i antysemityzmem. Przewidywał dla Polski „świetlaną przyszłość”, jeśli odrzucając wady i grzechy narodowe, pozostanie katolicka i stanie się królestwem Chrystusowej prawdy i miłości.

Tegorocznym  tematem konkursu były Dzieje Apostolskie. Natomiast główną jego ideą jest dotarcie, już w etapie wstępnym, do jak największej ilości uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, aby zachęcenie ich do lektury Pisma Świętego. Drugim etapem konkursu są eliminacje szkolne, które wyłoniły 3 osoby z największą ilością punktów. W ten sposób już po raz kolejny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w dn. 08 marca br. przybyło na finał łącznie 88 uczniów z 28 szkół na finał w naszej archidiecezji.

Konkurs ten swym Patronatem objęli:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński

Senator RP – Pani Bogusława Orzechowska

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty                   

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

Pan Krzysztof Szulborski – Burmistrz Miłakowa

o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Na rozpoczęcie konkursu głos zabrali goście honorowi konkursu: V-ce Wojewoda p. Sławomir Sadowski, który nakreślił realia historyczne czasu posługi Sł. Boż. Kard. Augusta Hlonda i jego ogromnego wkładu w organizację i tworzenie struktur polskości w latach powojennych.  Natomiast V-ce Kurator Oświaty – Pan Wojciech Cybulski pogratulował i podziękował uczestnikom oraz opiekunom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie podkreślając potrzebę przekazywania wartości na których opiera się nasza kultura i nasze dziedzictwo narodowe. Słowa powitania skierowała także do uczestników Pani Wiesława Izabela Kaszkin. Po części oficjalnej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test przygotowany na podstawie Dziejów Apostolskich, który pozwolił wyłonić laureatów konkursu.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała Archidiecezjalna Komisja Konkursowa w składzie:

ks. dr Piotr Dernowski - Biblista i wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ks. dr Zenon Ogórek – Proboszcz parafii Boguchwały,

ks. prał. Stanisław Borowiecki – Proboszcz parafii w Lubominie,  

o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz parafii w Miłakowie,

ks. Mariusz Makowski – Proboszcz parafii Bieniewo,

Członkowie Zarządu DIAK:

Wojciech Ruciński – Prezes, Edward Ośko, Teresa Kałudzińska i Renata Naworska

oraz Radni Rady Miłakowa: Józef Pełka, Henryk Zalewa i Ewa Stec, a także: Przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Zacharewicz i wolontariuszka -Aleksandra Miazga.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu niespodzianką dla uczestników było spotkanie z Misjonarzem o. Hounake Eric Kossi Werbistą z Pieniężna, który opowiedział o pracy misyjnej w Togo -kraju swego pochodzenia.


A oto laureaci konkursu:

W kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI:

I miejsce zajął Kamil Dymidziuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie przygotowany przez p. Małgorzatę Piekarską

II miejsce zajęła Maja Podchul z Katolickiej Szkoły Podstawowej Świętej Rodziny w Olsztynie, którą przygotowała p. Katarzyna Kubacz

III miejsce zajął Piotr Mazurowski reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 w Kętrzynie także przygotowany przez p. Małgorzatę Piekarską.

Komisja konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia, które otrzymali:

·         Nathan Lewkowicz także ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie – opiekun p. Małgorzata Piekarska

·         Sebastian Grabowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie – opiekun p. Tadeusz Bułak

·         Maja Zyśk reprezentująca Szkołę Podstawową nr 6 w Olsztynie – opiekun p. Małgorzata Stypułkowska

 

Natomiast w kategorii klas VII-VIII SP i III gimnazjalnych:

I miejsce zajęła Agnieszka Pietrusik reprezentująca Gimnazjum nr 2 w Braniewie, przygotowana przez p. Agatę Iluk-Kaszę

II miejsce zajął Krzysztof Karolkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu – opiekun p. Anetta Morenc

III miejsce zajęła Paulina Wojtanowska ze Szkoły Filialnej w Pieszkowie przygotowana przez p. Marię Borodzicz.

Komisja przyznała także w tej kategorii trzy wyróżnienia, które otrzymali:

·         Karolina Dobrydnio ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku- opiekun p. Elżbieta Dąbrowska-Łuciuk

·         Łukasz Bacewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie-opiekun p. Piotr Bacewicz

·         Krzysztof Brodzik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy-opiekun p. Katarzyna Matalińska

 

Nagrody rzeczowe, puchary i książki dla uczestników ufundował Pan Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Andrzej Wiczkowski - Starosta Powiatu Ostródzkiego oraz Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej i Fundacja „Słowo”.

Wśród wielu obowiązków znaleźli dla nas czas i zaszczycili nas swoją obecnością także: Senator RP –Pani Bogusława Orzechowska, która wręczyła upominek p. Małgorzacie Piekarskiej za piękne przygotowanie uczniów do konkursu oraz Radny Rady Powiatu Ostródzkiego Pan Zbigniew Zabłocki, który ufundował nagrodę specjalną dla laureata w kategorii kl. IV-VI. Natomiast Burmistrza Miłakowa – Pan Krzysztof Szulborski nagrodą specjalną wyróżnił laureata w kategorii kl. VII-VIII i III gim. Dziękujemy za przybycie także Sekretarzowi Gminy– Pani Justynie Zabiełło, Dyrektorowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Pani Danucie Jurczak, Kierownikowi Posterunku Policji w Miłakowie sierż. sztab.  Krzysztofowi Zabłockiemu oraz o. dr Arkadiuszowi Czaja - Gwardianowi Klasztoru Franciszkanów w Miłakowie.

 

Na zakończenie konkursu Prezes Akcji Katolickiej –p. Wojciech Ruciński podziękował za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu. Serdeczne słowa podziękowania popłynęły do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie oraz nauczycieli szkoły: p. Doroty Wołoszczuk i p. Anny Jagosz. W sposób szczególny, także wyraził wdzięczność członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie: p. Marii Miazga, p. Emilii Rzepka, p. Krystynie Szydłowskiej, p. Agnieszce Miazga, p. Agnieszce i Tadeuszowi Bułak, p. Józefowi Pełka, p. Zbigniewowi Zabłockiemu i p. Urszuli Piotrowskiej. Wyrazy wdzięczności usłyszeli także wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas oraz Kierownik świetlicy szkolnej p. Alina Karczewska wraz z współpracownikami: p. Małgorzatą Dobrzyńską, p. Beatą Martyniak, p. Dorotą Paprocką oraz p. Lidią Arciszewską, dzięki którym każdy uczestnik mógł zdrowo i smacznie się posilić.

 

Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo, którego udzielił o. Honorata Rzepki OFM. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.

 

Relacja: Agnieszka Bułak – koordynator konkursu

 

Zdjęcia: Joanna Bułak

Regulamin konkursu

REGULAMIN ARCHIDIECEZJANEGO

  KONKURSU BIBLIJNEGO

im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

  DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY IV - VI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Organizator Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej           Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej                   Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

                                                                                 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

 

Temat przewodni: DZIEJE APOSTOLSKIE

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia: do dnia 10grudnia 2018 r.

1.      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1)

a)       pocztą elektroniczną na adres: agnieszkabulak@wp.pl

b)      listem poleconymdo Akcja Katolicka (z dopiskiem Konkurs Biblijny) ul. Kopernika 3; 14-310 Miłakowo

c)     osobiste dostarczenie Karty zgłoszenia szkoły  

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

UWAGI

Etap wstępny

 

Najpóźniej

do 21 grudnia 2018 r. (piątek)

Zakres materiału określa katecheta, ale zależy nam, aby jak najwięcej uczniów zaprosić do udziału

I – szkolny

 

10 stycznia 2019 r. (czwartek), godz. 13.00

Na ten etap prześlemy gotowe testy

II – finał archidiecezjalny

8 marca 2019 r. (piątek), godz. 9.00

w Zespole szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie

III-wojewódzko-metropolitalny

6 kwietnia 2019 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

Reprezentacja zwycięzców archidiecezjalnego  finału pojedzie do Rumi

 

III. Konkurs Biblijny przebiega czterostopniowo: (etap wstępny, stopień I, II, III)

 

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

 

Stopień I - szkolny

1.      Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.

2.      Przygotowane przez Archidiecezjalną Komisję Konkursową (AKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.

3.      Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły – uwzględniający wszystkich uczestników. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi uczniów i zgłoszeniami uczniów do konkursu (załącznik nr 5, którzy zakwalifikowali się do II stopnia listem poleconym na adres Akcja Katolicka (z dopiskiem Konkurs Biblijny) ul. Kopernika 3; 14-310 Miłakowo lub pocztą elektroniczną na adres: agnieszkabulak@wp.pl

w terminie do 18 lutego 2019 roku.

4.      Spośród uczestników I stopnia (szkolnego) Konkursu Biblijnego SKK typuje  3 najlepszych uczniów do II stopnia archidiecezjalnego

Kryterium

Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

 

Stopień II – archidiecezjalny w Miłakowie

1.      Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK.

2.      Uczestnicy archidiecezjalnych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez               przewodniczącego AKK w czasie 60 minut.

3.      Z odbytych eliminacji II stopnia AKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 3 uwzględniający 15 uczestników o najwyższej punktacji i przesyła go najpóźniej do 13 marca 2019 roku w wersji elektronicznej i drukowanej przesyłką poleconą wraz ze sprawdzonymi pracami uczestników lub dostarcza je osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

Akcja Katolicka - Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

ul. Najśw. Maryi Panny 1,  84-230 Rumia

Fax (58) 771-31-13 ; e-mail: 

4.      Do udziału w eliminacjach III stopnia konkursu WKK zaprasza 100 najlepszych uczniów oraz zwycięzców etapu II stopnia

5.      Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jaką otrzymała ostatnia- trzecia osoba awansująca, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

 

Stopień III – wojewódzko – metropolitalny

1.      Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK.

2.      Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.

3.      Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.

4.      Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie www.akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH

W KONKURSIE BIBLIJNYM

Zakres materiału obowiązujący na Konkursie Biblijnym – Dzieje Apostolskie

Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI

Etap wstępny:

Dzieje Apostolskie  (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  w zakresie ustalonym przez katechetę

I. Etap szkolny:

Dzieje Apostolskie  1-12,25 (Biblia Tysiąclecia wydanie V) 

II. Etap archidiecezjalny w Miłakowie:

Dzieje Apostolskie  1-20,38 (Biblia Tysiąclecia wydanie V) 

III. Etap wojewódzko – metropolitalny w Rumi:

Dzieje Apostolskie 1-28, 31 całość Księgi (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3781806