Chrześcijański Ośrodek Poradnictwa i Terapii

 

Olsztyn, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11 (obok Kancelarii Parafialnej)

tel. 606-128-346, e-mail: poradnia@personahumana.pl

PONIEDZIAŁEK

14.00-16.00 - ks. dr Cezary Opalach - Konsultacje psychologiczne i psychoterapia

(pok. nr 1) wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 606-128-346

16.30-18.00 - mgr Emilia Świto - Konsultacje psychologiczne i psychoterapia

(pok. nr 2) wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 608-456-326

18.00-20.00 - mgr Maria Sienkiewicz - Poradnictwo małŜeńskie i rodzinne

(pok. nr 2) wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 885-417-422

WTOREK

16.00-18.00 - mgr Agata Mroczkowska - Konsultacje psychologiczne i psychoterapia

(pok. nr 2) wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 602-570-621

18.00-20.00 - dr Aldona Zakrzewska - Poradnictwo w sprawach wychowawczych

(pok. nr 1) i dla osób nie radzących sobie z samotnością

wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 608-636-330

ŚRODA

14.00-16.00 - dyŜur księdza - Rozmowa duszpasterska, poradnictwo duchowe, sakrament

(pok. nr 1) pokuty i pojednania

wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 606-128-346

14.00-16.00 - mgr Wioletta Przybyszewska - Psychoterapia, mediacje rodzinne, konsultacje

(pok. nr 2) dla rodziców

wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 602-151-517

16.00-18.00 - mgr Emilia Świto - Konsultacje psychologiczne i psychoterapia

(pok. nr 1) wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 608-456-326

16.00-17.30 - mgr Anna Szewczyk - Porady i konsultacje prawne (prawo cywilne, karne,

(pok. nr 2) rodzinne, opiekuńcze, pracy i ubezpieczeń społecznych)

wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 607-701-796

CZWARTEK

16.00-18.00 - mgr Aleksandra i Janusz Prucnalowie - Poradnictwo małŜeńskie i rodzinne

(pok. nr 2) wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 606-980-948

PIĄTEK

15.00-17.00 - mgr Wioletta Przybyszewska - Psychoterapia, mediacje rodzinne, konsultacje

(pok. nr 2) dla rodziców

wizyty wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 602-151-517

Ośrodek Poradnictwa i Terapii działa w ramach katolickiego Stowarzyszenia Persona Humana.

Jego celem jest propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, małŜeństwa i rodziny, uwzględniającego

dąŜenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego, zgodnie z chrześcijańską antropologią

człowieka oraz wartościami chrześcijańskimi.

Pierwsza konsultacja bezpłatna. Opłata za następne spotkania - 80 zł. Pytania dotyczące Ośrodka

Poradnictwa i Terapii naleŜy kierować pod numer telefonu: 606-128-346 lub na adres e-mail:

poradnia@personahumana.pl

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Persona Humana i jego inicjatywach moŜna znaleźć na stronie

http://www.personahumana.pl, a wszelkie pytania naleŜy kierować pod numer telefonu: 606-128-346 lub na

adres e-mail: .

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3781828