Menu

 XXX Niedziela  zwykła

24.10.2021

7:30

Za + Piotra Dampca w 10. rocznicę śmierci

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Henryka  z okazji 30. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Mariusza

Poniedziałek

25.10.2021

 

8:00

1.Za + Aleksandrę Kuncewicz w rocznicę śmierci oraz za + Stanisława

2.Za + Patrycję Kamińską – int. od pracowników ze zmiany C

18.00

1.Za ++ Teodorę i Władysława, Mariannę i Władysława

2.Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

Wtorek

26.10.2021

8:00

1.Za ++Annę Lubojemską, Janinę i Bronisława oraz Włodyków

2.Za + Franciszkę Kiapśnia

 

18:00

1.Za + Marka Jonkisza

2.Za ++ Jadwigę i Alfreda oraz za ++ z ich rodziny

Środa

27.10.2021

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy – int. od Haliny

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla o. Fidelisa z okazji rocznicy urodzin – int. od Margaretki

2.Za + Sabinę Kalinowską

3.Za + Tadeusza Karczewskiego oraz za ++ z rodziny Kuchnio i Tryc

Czwartek

28.10.2021

Św. Szymona i Judy Tadeusza

8:00

Za + Janusza Banaszek oraz za jego ++ rodziców

18:00

1.Za ++ Marię i Michała oraz za++ z rodziny Maksymowiczów                  i Winiarzów

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci, które w tym roku przyjęły I Komunię Świętą i o potrzebne łaski dla p. katechetki

Piątek

29.10.2021

8:00

1.Za + Lesława Stępczyńskiego – int. od Marii Sasin

2.Za + Stefana Morawskiego

18:00

1.Za + Jana Arsobę w 10. rocznicę śmierci

2.Za ++ Walerię , Wilhelma Januszkiewicz oraz za ++ z rodziny

Sobota

30.10.2021

8:00

1.Za + Jerzego Targońskiego

2.Za ++ Janinę i Stanisława, Danielę i Kazimierza oraz ich rodziców

18:00

1.Za ++ Bronisławę , Jana, Andrzeja, Piotra, Wiesławę i Jana

2.Za ++ Marka, Magdalenę, Krzysztofa, Adriana i Hieronima Bronakowskich

 

 XXXI Niedziela zwykła

31.10.2021

Uroczystość poświęcenia własnego kościoła.

7:30

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz ich ++ rodziców

9:00

Za ++ Walerię, Michała i Ryszarda Tołstych

11:00

Za Żywy Różaniec w 75. rocznicę zawiązania wspólnoty, o łaskę nieba dla zmarłych oraz opiekę Matki Bożej dla żyjących  i ich rodzin

18:00

Za + Walentynę Filipowicz w 38. rocznicę śmierci oraz za jej ++ rodziców i rodzeństwo

 XXIX Niedziela  zwykła

17.10.2021

7:30

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz za ++ dziadków z obojga stron

9:00

Za ++ Piotra i Irenę Mikułan

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Jadwigę, Antoniego i Kazimierza Szpakowskich, Reginę Schubabicz oraz Wojciecha Stępień

Poniedziałek

18.10.2021

Św. Łukasza

8:00

1.Za + Dariusza Łukasika – int. od sąsiadów z osiedla

2.Za + Dorotę

18.00

1.Zpodziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mamy Marianny z okazji urodzin

2.Za ++ Iwonę Czujko, Maję, Karola i Anielę Kipiel oraz Zofię i Józefa Czujko

Wtorek

19.10.2021

Św. Piotra z Alcantary

8:00

1.Za + Halinę Gadomską – int. od sąsiadów

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Liliany i Tosi

 

18:00

1.Za + Feliksa i Krystynę Sawickich

2.Za + Kazimierza Zabiełło

Środa

20.10.2021

Św. Jana Kantego

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za+Zdzisława Czechowskiego – int. od Marii i Mariusza

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ireny z okazji imienin

2.Za + Henryka Zielińskiego oraz za ++rodziców z obojga stron

Czwartek

21.10.2021

Bł. Jakuba  Strzemię

8:00

1.Za + Czesławę i Stefana Banaszek

2.Za + Eleonorę Sasin – int. od Róży Niepokalanego Poczęcia

18:00

1.Za dusze w czyśćcu cierpiące

2.Za + Helenę Paluch – int. od uczestników pogrzebu

Piątek

22.10.2021

Św. Jana

Pawła II

8:00

1.Za + Reginę Bajkowską – int. od  sąsiadów z bloku nr 9

2.Za + Patrycję Kamińską  - int. od mieszkańców  Głodówka i Rycerzewa

18:00

1.Za + Marię Wypych

2.Za + Annę w kolejną rocznicę śmierci

Sobota

23.10.2021

Św. Jana Kapistrana

8:00

1.O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Ireneusza w rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa

2.Za + Helenę Paluch – int. od Danuty Horyd

18:00

1.Za + Jana Starzyńskiego w 18. rocznicę śmierci  oraz za ++ Jadwigę i Stanisława

2.Za + męża Mieczysława w 3. roczn. śmierci i +syna Bogdana

 

 XXX Niedziela zwykła

24.10.2021

7:30

Za + Piotra Dampca w 10. rocznicę śmierci

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Henryka  z okazji 30. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Mariusza

 XXVIII Niedziela  zwykła

10.10.2021

7:30

Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mirelli z okazji urodzin

9:00

Za + Stanisławę Łukasiewicz

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Wiesława Makowskiego i Władysława Bułaka

Poniedziałek

11.10.2021

 

8:00

1.Za + Stanisława Ćwiklińskiego

2.Za + Henryka Szczypińskiego – int. od Chóru Oremus

18.00

1.Za + Kazimierza Stefanowicza

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla parafian z ul.

o. Władysława Włodyki nr 1-21

Wtorek

12.10.2021

8:00

1.Za + Dariusza Łukasika – int. od mieszkańców z osiedla

2.Za + Władysławę Marzec – int. od wnuczki Agnieszki

 

18:00

1.Za ++ Krystiana i Danutę

2.Za ++ Halinę i Stanisława Siwiec

Środa

13.10.2021

Św. Honorata Koźmińskiego

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za + Jadwigę Melnyk

18:00

1.Za ++ Edwarda Kiapśnia, jego rodziców i rodzeństwo

2.Za ++ Helenę, Annę, Aleksandrę, Stanisława i Jana

Czwartek

14.10.2021

8:00

1.Za ++ Franciszka i braci: Edwarda i Jana oraz siostrę Aleksandrę

2.Za + Henryka Szczypińskiego

18:00

1.Za + Ireneusza Ochwat w 4. rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny

2.Za ++ Aleksandrę i Leona Dobrzyńskich – int. od mieszkańców Różnowa

Piątek

15.10.2021

Św. Teresy od Jezusa

8:00

1.Za + Annę Durczak – int. od rodziny Zawalów i Sikora

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lilianny i Tosi

18:00

1.Za + Teresę Morawską

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci, które w tym roku przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa w Eucharystii oraz opotrzebne łaski dla pani katechetki

Sobota

16.10.2021

Św. Jadwigi Śląskiej

8:00

1.Za + Janinę Kwiatek oraz za ++ rodziców i teściów

2.Za + Lesława Stępczyńskiego – int. od uczestników pogrzebu

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mikołaja i Kamila

2.Z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Eugeniusza i Marii z okazji 62. rocznicy  zawarcia Sakramentu Małżeństwa

 

 XXIX Niedziela zwykła

17.10.2021  

7:30

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz za ++ dziadków z obojga stron

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Henryka  z okazji 30. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Jadwigę, Antoniego i Kazimierza Szpakowskich, Reginę Schubabicz oraz Wojciecha Stępień

 XXVII Niedziela  zwykła

03.10.2021

TRANSITUS ŚW. FRANCISZKA

7:30

Za ++ rodziców: Annę i Andrzeja oraz Zofię i Antoniego

9:00

 Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży Matki Bożej Niepokalane Poczęcie

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Andrzeja Atrachimowicza

Poniedziałek

04.10.2021

Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu

8:00

1.Za ++ rodziców: Alinę i Jana oraz za ++ z rodziny

2.Za ++ Stefanię w 4. rocznicę śm.  i Władysława Nowińskich

18.00

1.Za ++ Stefanię i Władysława  Nowińskich oraz za ++ z rodziny: Nowińskich i Kruków

2.W int. wspólnoty klasztornej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Franciszka

Wtorek

05.10.2021

Św. Faustyny Kowalskiej

8:00

1.Za + Anielę oraz za jej ++ rodziców

2.Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Macieja

 

18:00

1.W int. Róży św. Faustyny Kowalskiej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących oraz o radość nieba dla zmarłych

2.Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo z okazji 30. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa Renaty i Bogdana

Środa

06.10.2021

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za + Czesława Sasina

18:00

  Za + Teresę w 1. rocznicę śmierci

Czwartek

07.10.2021

NMP Różańcowej

8:00

1.Z prośbą o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

2.Za + Władysławę Marzec - int. córki Wiesi z rodziną

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wspólnoty Żywego Różańca

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla s. Jonatany z okazji urodzin i imienin

Piątek

08.10.2021

8:00

1.Za dusze w czyśćcu cierpiące

2.Za + Halinę Gadomską – int. od uczestników pogrzebu

18:00

1.Za + Zygmunta Gutfrańskiego

2.Za ++ Weronikę, Klemensa oraz za ++ rodziców i rodzeństwo

Sobota

09.10.2021

8:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Bułaków i Miazgów

18:00

1.Za ++ męża Czesława i syna Ryszarda Przerwa oraz za ++ rodziców z obojga stron

2.Za + Czesława Koracha i za ++ rodziców z obojga stron

 

XXVIII Niedziela zwykła

10.10.2021

7:30

Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mirelli z okazji urodzin

9:00

Za + Stanisławę Łukasiewicz

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Wiesława Makowskiego i Władysława Bułaka

 XXVI Niedziela  zwykła

26.09.2021

7:30

Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz za ich rodziców

9:00

1.Za + Helenę

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz św. Józefa dla Justyny z okazji 100. rocznicy urodzin

11:00

W intencji Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Wiesława Makowskiego i Władysława Bułaka

Poniedziałek

27.09.2021

Św. Wincentego a Paulo

8:00

Za + Zbigniewa Ostrowskiego – int. od Adama

18.00

1.Za + brata Jarosława w rocznicę śmierci

2.Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek

28.09.2021

Św. Wacława

8:00

1.Za + Dariusza Łukasika – int. od mieszkańców z osiedla

2.Za + Michała

 

18:00

1.Za + Czesława Barszcz w 1. rocznicę śmierci

2.Za + Ernesta Paterejt oraz za ++ z rodziny Kamińskich

Środa

29.09.2021

Święto Św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za ++ Katarzynę i Michała Szałaj  oraz za ++ z rodziny

18:00

1.Za + Michała

2.Za ++ Michała, Walerię i Ryszarda Tołstych

Czwartek

30.09.2021

Św. Hieronima

8:00

1.Za + Bronisławę oraz za ++ rodzeństwo z obojga stron

2.Za ++ Hieronima, Krzysztofa, Adriana, Magdalenę i Marka Bronakowskich

18:00

1.Za + Dariusza Łukasika – int. od mieszkańców osiedla

2.Za + Klotyldę Baran oraz za ++ z rodziny

Piątek

01.10.2021

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

8:00

1.Za ++ Jana i Tadeusza Wilczak

2.Za + Annę Danielewską – int. od mieszkańców z Bieniasz

18:00

1.Za + Dariusza Łukasika – int. od mieszkańców z osiedla

2. W int. młodzieży, która w tym roku otrzymała Sakrament Bierzmowania oraz ich rodzin

Sobota

02.10.2021

Św. Aniołów Stróżów

8:00

Za ++ Mariannę i Stanisława Karczmarczyk

18:00

1.Za + Czesława Kwiatka oraz za ++ rodziców z obojga stron

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla kapłanów posługujących w naszej parafii – int. od Stowarzyszenia im. o. Władysława Włodyki

 

XXVII Niedziela zwykła

03.10.2021 

TRANSITUS ŚW. FRANCISZKA

7:30

 

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży Matki Bożej Niepokalane Poczęcie

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Andrzeja Atrachimowicza

 XXV Niedziela  zwykła

19.09.2021

7:30

Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz

9:00

Za ++ kapłanów pracujących w naszej parafii, nauczycieli i przyjaciół

11:00

W intencji Sybiraków oraz pomordowanych na Wschodzie

18:00

Za ++ Wiesława Makowskiego i Władysława Bułaka

Poniedziałek

20.09.2021

Św, Andrzeja Kim Taegon, i św. Pawła Hasang

8:00

1.Za + Władysława Wróblewskiego – int. od siostry

2.Za ++ Konstantego i Mariannę

18.00

1.Za +  Renatę Ratajszaczak – int. od uczestników pogrzebu

2.Za ++ Antoniego i Teresę Lewoń, ich ++ rodziców: Helenę i Kazimierza  oraz za ++ z rodziny Lewoniów i Kaczmarynów

Wtorek

21.09.2021

 

Św. Mateusza

8:00

1.Za + Władysławę Marzec – int. od wnuczki Agnieszki

2.Za + Sabinę Krysztanowicz

 

18:00

1.Za + Józefa Kit

2.Z prośbą o  Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Łukasza, Joanny i Przemysława

Środa

22.09.2021

8:00

Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

18:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Róży św. Cecylii

Czwartek

23.09.2021

Św. Ojca Pio z Pietrelciny

8:00

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą o dalszą opiekę dla s. Pii z okazji urodzin i imienin

2.Za + Renatę Ratajszczak – int. od koleżanki Oli

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla tegorocznych bierzmowanych i ich rodzin

2.Za + Renatę Ratajszczak – int. od koleżanek i kolegów z podstawówki

Piątek

24.09.2021

8:00

1. Za + Sylwestra Maj – int. od koleżanki Grażyny z rodziną

2. Za + Benedykta Klincewicza i za ++ rodziców

18:00

1.Za ++ Małgorzatę i Adolfa oraz za++ z rodziny Postków i Skrzeszewskich

2.Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny i całej rodziny z okazji 70. rocznicy urodzin

Sobota

25.09.2021

Bł. Władysława z Gielniowa

8:00

1.O światło Ducha Świętego i mądrość w podjęciu ważnej decyzji

2.Za ++Aleksandrę  i Leona Dobrzyńskich – int. od mieszkańców Różnowa

18:00

1.Za + Grażynę Ochwat

2.Za + Ojca Władysława Włodykę  w kolejną rocznicę śmierci – int. od Stowarzyszenia im. o. Władysława Włodyki

 

 XXVI Niedziela zwykła

26.09.2021

7:30

Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz za ich rodziców

9:00

1.Za + Helenę Sawczuk

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz św. Józefa dla Justyny z okazji 100. rocznicy urodzin

11:00

W intencji Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Wiesława Makowskiego i Władysława Bułaka

XXIV Niedziela  zwykła

12.09.2021

7:30

Za ++  rodziców: Zofię i Henryka Sasin

9:00

Za ++ Marię i Józefa Parszuta, ich ++ rodziców oraz za + Tadeusza

11:00

W intencji Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Mariannę, Tadeusza, rodziców oraz za ++ braci: Jana, Zenona i Leszka Ciarcińskich

Poniedziałek

13.09.2021

 Św. Jana Chryzostoma

8:00

1.Za+ Krzysztofa w rocznicę  śmierci oraz za ++ z rodziny Siemaszko

2.Za + Władysławę Marzec – int. od wnuczki Kamili z rodziną

18.00

1.Za ++ rodziców: Eugenię i Mariana

2.Za + Władysława Bułaka

Wtorek

14.09.2021

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

8:00

1.Za + Reginę Bajkowską – int. od sąsiadów z Osiedla Kolorowego blok nr 9

2.Za ++ Mikołaja i Stefanię Zarębską oraz ich dzieci

 

18:00

1.Suma odpustowa w int. Parafian i dobroczyńców Kościoła i klasztoru

2.Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra Wojciechowskich oraz ich ++ rodziców

Środa

15.09.2021

NMP Bolesnej

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za + Helenę Kowalczyk oraz za ++ Jana i Sławomira

18:00

1.Za + Cecylię Wicińską w 16. rocznicę śmierci oraz za ++ Zdzisława, Jana i Witolda

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Tomasza i Doroty  z okazji kolejnej rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa

Czwartek

16.09.2021

św. męczenników: Korneliusza i Cypriana

8:00

1.Za + Mariannę Kowalczyk – int. od Janiny Pietryga

2.Za + Annę Danielewską – int. od mieszkańców Bieniasz

18:00

1.Za + Sylwestra Maj  - int. od mieszkańców z bloku nr 3

2.Za + Stefanię Saj – int. od dzieci i  wnuków

Piątek

17.09.2021

Święto Stygmatów

św. Franciszka

8:00

1.Za + Mariannę Kowalczyk – int. od wnuków: Kamila, Jacka, Tomka z rodzinami

2.Za + Agnieszkę Janicką

18:00

1.Za dusze w czyśćcu cierpiące

2.Za ++ Aleksandrę i Leona Dobrzyńskich – int. od koleżanek i kolegów z firmy „ DAKRI”

Sobota

18.09.2021

Święto

św. Stanisława Kostki

8:00

1.Za + Mariana Wierzchoń w 20. rocznicę śmierci oraz za ++ Józefę, Antoniego i Jadwigę

2.Za + Piotra Przyborowskiego oraz za ++ rodziców i teściów

18:00

1.Za ++ Włodzimierza i Lucynę Tarasiuk w rocznicę śmierci

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla  Ani, Damiana, Nikoli i Natana

 XXV Niedziela zwykła

19.09.2021

7:30

Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz

9:00

Za ++ kapłanów, nauczycieli i przyjaciół pracujących w naszej parafii

11:00

W intencji Sybiraków oraz pomordowanych na Wschodzie

18:00

Za ++ Wiesława Makowskiego i Władysława Bułaka

 XXIII Niedziela  zwykła

05.09.2021

7:30

Za ++ męża Mieczysława oraz syna Bogdana

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę matki Bożej dla Róży NMP Królowej Polski

11:00

W intencji Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Dorotę Buńko

Poniedziałek

06.09.2021

 

8:00

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Weroniki

2.Za ++ rodziców: Czesława i Wandę oraz Henrykę i Władysława

18.00

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Haliny z okazji 75. rocznicy urodzin

2.Za + Klaudię w 4. rocznicę śmierci

3.Za + Mariana w 3. rocznicę śmierci

Wtorek

07.09.2021

8:00

1.Za + Stanisława w rocznicę śmierci oraz za + Bronisławę

2.Za + Mariannę Kowalczyk – int. od córki Krystyny

18:00

1.Za + Reginę oraz za ++ rodziców

2.Za ++ z rodziny Kacickich oraz za + Witolda Ciereszko

Środa

08.09.2021

Święto Narodzenia NMP

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za ++ Bogdana, Kazimierza i Eleonorę

18:00

1.Za + Czesława Kwiatka 3. rocznicę śmierci

2.Za + Mariannę Kowalczyk – int. od uczestników pogrzebu

Czwartek

09.09.2021

Bł. Anieli Salawy

8:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo , opiekę Matki Bożej dla Stanisławy z okazji 70. rocznicy urodzin

2.Za + Mariannę Kowalczyk – int. od syna Marka z rodziną

18:00

 1.Za + Sylwestra Maj – int. od mieszkańców z bloku nr 3

2.Za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek

10.09.2021

8:00

1.Za dusze w czyśćcu cierpiące

2.Za + Władysławę Marzec – int. od Joanny i Sławomira z rodziną

18:00

1.Za + Józefa Kit – int. od siostry

2.Za + Mariannę Kowalczyk – int. od koleżanek, córki Eli, Zosi i Weroniki

Sobota

11.09.2021

8:00

1.Za + Mariannę Kowalczyk – int. od wnuków: Rafała, Marcina i Magdaleny z rodzinami

2.Za + Annę Durczak – int. od Ireny Marzec

18:00

1.Za + Sylwestra Maj – int. od mieszkańców bloku nr 3

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo , opiekę Matki Bożej dla Patrycji, Piotra i Jakuba

 

 XXIV Niedziela zwykła

12.09.2021 

7:30

Za ++  rodziców: Zofię i Henryka Sasin

9:00

Za ++ Marię i Józefa Parszuta, ich ++ rodziców oraz za + Tadeusza

11:00

W intencji Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Mariannę, Tadeusza, rodziców oraz za ++ braci: Jana, Zenona i Leszka Ciarcińskich

 XXII Niedziela  zwykła

29.08.2021 

7:30

Za ++ Aleksandrę i Leona Dobrzyńskich – int. od koleżanek i kolegów z firmy „Dakri”

9:00

Za + Bogdana Bryl oraz za jego ++rodziców i rodzeństwo

11:00

Z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla rolników, sadowników, ogrodników i ich rodzin

18:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziców: Janiny i Józefa Bułak

Poniedziałek

30.08.2021

 

8:00

Za + Jarosława Nowickiego w 2. rocznicę śmierci

18.00

1.Za ++ Małgorzatę Kuśmierczyk, Jana i Henrykę Zalewskich

2.Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek

31.08.2021

8:00

Za + Genowefę Kołodziej w 5. rocznicę śmiercioraz za ++ z rodziny

18:00

1.Z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

2.Za ++ rodziców: Helenę i Jana oraz za ++ z rodziny

Środa

01.09.2021

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Z podziękowaniem za szczęśliwe przeżyte wakacje oraz z prośbą o Boże błogosławieństwa oraz dary Ducha  Świętego dla uczniów i nauczycieli na progu nowego roku szkolnego

18:00

1.Za + Stefanię Saj

2.Za ++ Joachima Neumann i Irenę Sinoradzką

Czwartek

02.09.2021

8:00

1.Za ++ Stefana i Czesławę Banaszek

2.Za ++ Annę, Zofię i Rozalię

18:00

 1.Za ++ mamę Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz za  ++ rodziców i za + Stefanię Saj, jej ++ rodziców i brata

2.Za ++ Stefanię, Stefana i Tomasza Zabłockich

Piątek

03.09.2021

 Św. Grzegorza Wielkiego

8:00

1.Za + Stefana

2.Za + Władysławę Marzec - int. od Zofii z Rafałem

18:00

1.Za ++ Alicję i Mariana Kursa oraz za ++rodziców z obojga stron

2.Za ++ Tomasza i Wiesława Bednarczyk

Sobota

04.09.2021

8:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla kapłanów pracujących w naszej parafii – int. od Akcji Katolickiej

2.Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

1.Za ++ Irenę, Mikołaja i Krzysztofa Mekelburg

2.Za ++ Jacka Kozika w 6. rocznicę śmierci

 

 XXIII Niedziela zwykła

05.09.2021

7:30

Za ++ męża Mieczysława oraz syna Bogdana

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę matki Bożej dla Róży NMP Królowej polski

11:00

W intencji Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Dorotę Buńko

XXI Niedziela  zwykła

22.08.2021  

7:30

Za + Czesława Turtłaja oraz za ++ z rodz. Szydłowskich

9:00

Za ++ Irenę i Piotra Mikułan

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę dla Arkadiusza i Moniki z okazji kolejnej rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Poniedziałek

23.08.2021

 

8:00

Za ++ Aleksandrę i Bogdana Dobrzyńskich – int. od rodziny Pełków

18.00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Tomasz

2.Za + Annę Durczak – int. od uczestników pogrzebu

Wtorek

24.08.2021

Św. Bartłomieja

8:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bartłomieja z okazji urodzin oraz jego rodziny

18:00

Za ++ z rodziny Karasiewiczów

Środa

25.08.2021

Św. Ludwika IX

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za + Jana Świderskiego i za + Janonę oraz za ++ rodziców: Tadeusza i Henrykę Świderskich

18:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Huberta z okazji urodzin

Czwartek

26.08.2021

Uroczystość NMP Częstochowskiej

8:00

Za + Czesława Lipińskiego w 5, rocznicę śmierci – int. od żony z dziećmi

18:00

 1.Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz za ++ z ich rodzin

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty z okazji urodzin

Piątek

27.08.2021

Św. Moniki

8:00

Za + Łucję

18:00

1.Za ++ Aleksandrę i Leona Dobrzyńskich – int. od dzieci i wnuków

2. Za + Annę Durczak – int. od sąsiadów z bloku 36 przy ul. o. Władysława Włodyki

Sobota

28.08.2021

Św. Augustyna

8:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny

18:00

Za + Henryka Bednarskiego w 8. rocznicę śmierci

 

 XXII Niedziela zwykła

29.08.2021

7:30

Za ++ Aleksandrę i Leona Dobrzyńskich – int. od koleżanek i kolegów z firmy „Dakri”

9:00

Za + Bogdana Bryl oraz za jego ++rodziców i rodzeństwo

11:00

Z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla rolników, sadowników, ogrodników i ich rodzin

18:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziców: Janiny i Józefa Bułak

 XX Niedziela  zwykła

15.08.2021 

7:30

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz i ich ++ rodziców

9:00

Za ++ Teodorę i Władysława, Mariannę i Władysława

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziców:  Marii i Jana Miazga

Poniedziałek

16.08.2021

 

8:00

Za ++ Michała i Katarzynę oraz za ich dzieci

18.00

1.Za + Czesława Grygiel w 9. rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców

2.Za + Sylwestra Maj – int. od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.08.2021

Św. Jacka

8:00

1.Za + Czesława Sasina

2.Za + Mirosława Homzę – int. od córki Agnieszki

18:00

Za ++ Krzysztofa, Magdalenę, Hieronima, Marka i Adriana Bronakowskich

Środa

18.08.2021

8:00

Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

18:00

1.Za + Józefa Kamińskiego w 3. rocznicę śmierci

2.Za + Józefa Kit – int. od uczestników pogrzebu

Czwartek

19.08.2021

8:00

1.Za ++ rodziców: Janinę i Bolesława Jaworskich oraz za ++  z rodziny Bachów i Jaworskich

2.Za + Jana Wiśniewskiego

18:00

1.Za ++ Bolesławę i Piotra Werstak

2.Za + Mirosława Homzę - int. od sąsiadów z bloku

Piątek

20.08.2021

Św. Bernarda

8:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lidii

18:00

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Piotra z okazji 16. rocznicy urodzin

2.Za + Stanisława Suchockiego w 5. rocznicę śmierci

Sobota

21.08.2021

Św. Piusa X

8:00

Za + Mirosława Homzę – int. od Krystyny

18:00

1.Za ++ Jana, Jadwigę i Stanisława Starzyńskich

2.Za + Czesława Kwiatka

 

 XXI Niedziela zwykła

22.08.2021 

7:30

Za + Czesława Turtłaja oraz za ++ z rodziny Szydłowskich

9:00

Za ++ Irenę i Piotra Mikułan

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę dla Arkadiusza i Moniki z okazji kolejnej rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

 XIX Niedziela  zwykła

08.08.2021

7:30

Za ++ Jana Dąbrowskiego oraz za jego ++ rodziców i rodzeństwo

9:00

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz i ich ++ rodziców

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + męża Mieczysława oraz za + syna Bogdana

Poniedziałek

09.08.2021

Św. Teresy Benedykty od Krzyża

8:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinie

18.00

1.Za + Józefa i za ++ rodziców

2.Za + Mirosława Homzę – int. od sąsiadów z bloku

Wtorek

10.08.2021

Św. Wawrzyńca

8:00

1.Za + Józefa

2.Za + Mirosława Homzę - int. od syna Rafała

18:00

Za + Stanisława, jego ++ rodziców oraz za ++ Józefa, Jana, Elżbietę i Annę

Środa

11.08.2021

Św. Klary

z Asyżu

8:00

Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

18:00

1.Za ++ Bazylego, Piotra i Grzegorza

2.Za + Lucjana w 5. rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców z obojga stron

Czwartek

12.08.2021

8:00

Za + Mirosława Homzę – int. od żony

18:00

1.Za + Bogdana Filipowicza w rocznicę śmierci

2.Za + Sylwestra Maj – int. od teściów

Piątek

13.08.2021

8:00

Za ++ Aleksandrę i Bogdana Dobrzyńskich – int. od rodziny Staśkiewiczów

18:00

1.Za + Leszka Kopcio w 1. rocznicę śmierci

2.Za ++Aleksandrę i Leona Dobrzyńskich – int. od koleżanek i kolegów ze zmiany A

Sobota

14.08.2021

Św. Maksymiliana Marii Kolbego

8:00

Za ++ Zofię, Stanisława i Adama oraz za ++ braci: Adama i Henryka

18:00

1.Za + Marię Kucej w rocznicę śmierci

2.Za+ Józefa Berdyga

 

XX Niedziela zwykła

15.08.2021

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

7:30

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz i ich ++ rodziców

9:00

 

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziców: Marii i Jana Miazgów

 XVIII Niedziela  zwykła

01.08.2021

7:30

Za + Czesław Kwiatka

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży św. Agaty

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Wiesława Makowskiego i Władysława Bułaka

Poniedziałek

02.08.2021

NMP Anielskiej

z Porcjunkuli

8:00

1.Za dusze w czyśćcu cierpiące

2.Za + Mikołaja Ubramek w 13. rocznicę śmierci i za ++ rodziców oraz za + Bogdana Ławrynowicza

18.00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla o. Arkadiusza – int. od Margaretki

Wtorek

03.08.2021

8:00

1.Za + Justynę Marię Kaliszka – int. od uczestników pogrzebu

2.Za + Mirosława Homza – int. od córki Kamili z rodziną

18:00

1.Za ++ Halinę Bejtka i Hieronima – int. od rodziny Lipińskich

2.  Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla o. Arkadiusza– int. od Margaretki

Środa

04.08.2021

Św. Jana Marii Vianneya

8:00

Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

18:00

1, Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Proboszcza                       o. Dariusza  - int. od parafian

2.Za ++ Iwonę i Waldemara Piórkowskich oraz za ++ z rodziny Domańskich i Piórkowskich

Czwartek

05.08.2021

8:00

1.Za + Edmunda Sokołowskiego  w rocznicę śmierci

2.Za + Julię Cuber

18:00

Z prośbą o nowe i święte powołania kapłańskie zakonne i misyjne

Piątek

06.08.2021

Święto Przemienienia Pańskiego

8:00

Za + Janinę Gałązka – int. od sąsiadów z bloku nr 1

18:00

1.Za +Kazimierza Kalinowskiego w rocznicę śmierci

2.Za + Danutę, Helenę, Władysława i Zdzisława

Sobota

07.08.2021

8:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalszą opiekę dla Krystyny i Jana z okazji kolejnej rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla kapłanów i brata pracujących w naszej parafii

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Barbary z okazji 80. urodzin

 

 XIX Niedziela zwykła

08.08.2021

7:30

 

9:00

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz i ich ++ rodziców

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + męża Mieczysława oraz za + syna Bogdana

 XVII Niedziela  zwykła

25.07.2021

7:30

Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz  oraz ich ++ rodziców

9:00

Za ++Zofię i Jana Rawskich oraz za ++ rodziców i rodzeństwo

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Piotra Raczko

Poniedziałek

26.07.2021

Św. Anny i Joachima

8:00

1.Za ++ Annę, Antoniego i Stanisławę

2.Za + Annę Tiurmorezow oraz za ++ Zygmunta i Stanisława Tiurmorezow

18.00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży św. Anny

2.Za + Małgorzatę Rosa w 2. rocznicę śmierci oraz za + Ludwika Dadej

Wtorek

27.07.2021

8:00

Za + Władysława Wołoszczuk oraz za jego + ojca Włodzimierza

18:00

1.Za ++ ojców: Czesława Kwiatka i Wojciecha Nowikiewicza

2.Za ++ Janinę i Włodzimierza Ochwat oraz za ich ++ rodziców i rodzeństwo

Środa

28.07.2021

8:00

Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

18:00

1.Za + Wiesławę Kiapśnia w 4. rocznicę śmierci oraz za ++ Edmunda, Jana i Andrzeja

2.Za ++ Aleksandrę i Leona Dobrzyńskich – int. od uczestników pogrzebu

Czwartek

29.07.2021

Św. Marty

8:00

Za + Justynę Kaliszka – int. od sąsiadów z ul. Dworcowej

18:00

1.Za + Władysława Marzec – int. od uczestników pogrzebu

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla całej rodziny oraz błogosławieństwo Boże dla Magdaleny z okazji urodzin

Piątek

30.07.2021

8:00

Za ++ Aleksandrę, Leona i Bogdana Dobrzyńskich- int. od rodziny Rzeczkowskich

18:00

1.Za + Czesława Kwiatka oraz za ++ rodziców z obojga stron

2.Za + Mirosława Homzę – int. od uczestników pogrzebu

Sobota

31.07.2021

Św. Ignacego Loyoli

8:00

Za + Zdzisława oraz  za++ rodziców

18:00

1.Za + Wiesławę Strzylak – int. od Wandy z rodziną

2.Za + Genowefę Gorczyńską – int. od uczestników pogrzebu

 

 XVIII Niedziela zwykła

01.08.2021

7:30

Za + Czesław Kwiatka

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży św. Agaty

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Wiesława Makowskiego i Władysława Bułaka

 

 

 

 

XVI Niedziela  zwykła

18.07.2021

7:30

Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz  oraz ich ++ rodziców

9:00

Za + Pawła Melcer w 5. rocznicę śmierci oraz za ++ Tomasza i Bernarda

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Kazimierza Szulim

Poniedziałek

19.07.2021

 

8:00

1.Za + Janinę Gałązka – int. od koleżanki Zofii

2.Za ++ rodziców: Modesta i Annę oraz za ++ braci: Bogdana, Edmunda i Ryszarda Ławrynowicz w 3. rocznicę śmierci

18.00

  Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Igora Krawczuk – intencja od dziadków

Wtorek

20.07.2021

8:00

Za ++ Czesławę i Stefana Banaszek

18:00

1.Za + Czesława Kwiatka

2.Za + Czesława Sasina oraz za ++ Mirosława Sasina i Irenę Heinich

Środa

21.07.2021

Św. Wawrzyńca z Brindisi

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę dla Barbary i Edwarda z okazji kolejnej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

18:00

Za + Piotra Naklickiego – int. od sąsiadów z ul. Kołłątaja

Czwartek

22.07.2021

Św. Marii Magdaleny

8:00

Za + Kazimierę Jędruch – int. od sąsiadów

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Róży św. Marii Magdaleny

2.Za + Bolesława Hurmana

Piątek

23.07.2021

Św. Brygidy Szwedzkiej

8:00

Za + Janinę Gałązka – int. od uczestników pogrzebu

18:00

1.Za ++ Krzysztofa i Leonarda Siemaszko

2.Za + Eugeniusza Rybak oraz jego ++ rodziców

Sobota

24.07.2021

Św. Kingi

8:00

Za ++ Annę i Krystynę

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa z okazji imienin

2.Za + Rafała Szarlińskiego

 

 

 

XVII Niedziela zwykła

25.07.2021

7:30

Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz  oraz za ++ z ich rodzin

9:00

Za ++ Zofię i Jana Rawskich oraz za ich ++ rodziców i rodzeństwo

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Piotra Raczko

 XV Niedziela  zwykła

11.07.2021

7:30

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz za ++ z ich rodzin

9:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Anny z ok. urodzin

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + o. Adalberta Warchalewskiego OFM

Poniedziałek

12.07.2021

Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

8:00

Za + Dariusza

18.00

 1.Za + Franciszka Ołdaka oraz za + Jana i jego rodziców

2.Za ++ Krystynę i Jana

Wtorek

13.07.2021

Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

8:00

Za + Piotra Naklickiego – int. od sąsiadów z ul. Kołłątaja

18:00

1.Za + Marcina Kursę

2.Za + Annę oraz za ++ z rodziny Januszkiewiczów i Dzieciątków

Środa

14.07.2021

8:00

Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

18:00

1.Za ++ Mirosława Korkuć w 6. rocznicę śmierci i za ++ rodziców oraz za ++ z rodziny Wójcik

2.Za + Henryka w 3. rocznicę  śmierci

Czwartek

15.07.2021

Święto św. Bonawentury

8:00

Z + Dariusza

18:00

1.Za + Jana Stachura i jego ++ rodziców

2.Za ++ Danutę i Alojzego Ogórek w rocznicę śmierci

Piątek

16.07.2021

NMP z Góry Karmel (Szkaplerznej)

8:00

Za ++ Tadeusza i Jana

18:00

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Tadeusza w 27. rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa

2.Za + Zdzisławę Kuberską w 1. rocznicę śmierci – intencja od siostry Stanisławy z rodziną

Sobota

17.07.2021

8:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą                   o Boże błogosławieństwo w rodzinie

18:00

1.Za + Jana Grabowskiego w 2. rocznicę śmierci oraz za             + Elżbietę Strach w 11. rocznicę śmierci

2.Za + Witolda Zielińskiego

 

 XVI Niedziela zwykła

18.07.2021 

7:30

Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz  oraz ich ++ rodziców

9:00

Za + Pawła Melcer w 5. rocznicę śmierci oraz za ++ Tomasza i Bernarda

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Kazimierza Szulim

 XIV Niedziela  zwykła

04.07.2021

7:30

Za ++ męża Mieczysława i syna Bogdana

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży  św. Elżbiety

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Eugeniusza Kaweckiego

Poniedziałek

05.07.2021

 

8:00

Za + Kazimierę Jędruch – int. od rodziny Miazgów

18.00

 1.Za + Teresę Murawską w 3. rocznicę śmierci oraz za ++ Zofię , Ryszarda i Henryka Murawskich

2.Za + Eugeniusza Sawickiego w 1. rocznicę śmierci

Wtorek

06.07.2021

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

8:00

 Za + Romana Kazimierczaka

18:00

1 Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców Miejskiego Dworu i Różnowa

2.Za + Jana Dejnę w 7. rocznicę śmierci.

Środa

07.07.2021

8:00

Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

18:00

1.Za ++ Dariusza Heinich, Mieczysławę i Stanisława Buraczyńskich i za + Wiesława Bednarczyka

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Małgosi z okazji 18. rocznicy urodzin

Czwartek

08.07.2021

Św. Jana z Dukli

8:00

Za ++ Eugenię, Zygmunta i Ryszarda Wojas

18:00

1.Za + Stanisława Szczepańskiego – int. od mieszkańców z bloku nr 7 ( klatka 2)

2.Za + Piotra Naklickiego – int. od Gosi

Piątek

09.07.2021

Św. Mikołaja Picka, Willada

 i Towarzyszy

8:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla syna Wacława  i jego rodziny

2.Za + Piotra Naklickiego – int. od sąsiadów z ul. Kołłątaja

Sobota

10.07.2021

Św. Weroniki Giuliani

8:00

Za ++ Czesława i Ryszarda Przerwa

18:00

1.Za ++ Mieczysławę Boraczyńską, męża Stanisława, Dariusza Heinich i Wiesława Bednarczyka

2.Za ++ Mariannę i Mariana Piotrowskich

 

 XV Niedziela zwykła

11.07.2021

7:30

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz za ++ z ich rodzin

9:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Anny z ok. urodzin

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + o. Adalberta Warchalewskiego OFM

 XIII Niedziela  zwykła

27.06.2021 

7:30

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz orazdziadkówza obojga stron

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży  Matki Bożej Nieustającej Pomocy

11:00

Za + Tomasza Melcer w 6. rocznicę śmierci  oraz za ++ Pawła i Bernarda

18:00

Za + o. Władysława Włodykę  oraz za jego ++ rodziców – int. od Stowarzyszenia im. o. Władysława Włodyki

Poniedziałek

28.06.2021

 

Św. Ireneusza

8:00

Za + Jana Dąbrowskiego – int. od siostry Jadwigi z rodziną

18.00

 1.Za + Jana Kiapśnia w kolejną rocznicę śmierci oraz za ++ Edwarda, Wiesławę i Andrzeja

2.Za ++ Tomasza i Henryka Lipińskiego

Wtorek

29.06.2021


Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła

8:00

1.Za ++ Pawła i Franciszka Błońskiego oraz za ++ dziadków

2.Za + Krystynę Połom oraz za ++ rodziców

18:00

1.Za + Andrzeja w rocznicę śmierci

2.Za ++ Marię , Jana i Władysława Dudak oraz za ++ z rodziny

Środa

30.06.2021

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za ++ rodziców: Genowefę i Antoniego Chojnowskich

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla wnuczki Karoliny w 9. rocznicę urodzin i potrzebne łaski dla jej rodziców

2.Za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek

01.07.2021

8:00

Za ++ Halinę Szczepańską i Piotra Szczepaniuka

18:00

1.Z prośbą o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne

2.Za + Adama w 3. rocznicę śmierci

Piątek

02.07.2021

 

8:00

Za + Kazimierza Mikusek w 28. rocznicę śmierci oraz za jego ++ rodziców

18:00

1.Za + Czesława Budnik

2.Za + Wiesławę Nagórek – int. od Zosi z Waldkiem

Sobota

03.07.2021

 

Św. Tomasza

Apostoła

8:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla kapłanów i brata pracujących w naszej parafii – int. od FZŚ

2.Za + Czesława i za ++ rodziców: Tadeusza i Mariannę oraz brata Sławomira

 

 XIV Niedziela zwykła

04.07.2021

7:30

Za ++ męża Mieczysława i syna Bogdana

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży  św. Elżbiety

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Eugeniusza Kaweckiego

XII Niedziela  zwykła

20.06.2021

7:30

Z podziękowanie za 35. pożycia małżeńskiego oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki bożej dla Agnieszki i Waldemara

9:00

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisław Najmowicz i ++ z  ich rodz.

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Piotra Raczko

Poniedziałek

21.06.2021

 

Św. Alojzego Gonzagi

8:00

1.Za ++ Alicję Kursa, Wandę Gross i Dariusza Łukasika – int. od rodziny Błońskich

2.Za + Edmunda Oksiędzkiego

18.00

1.Za ++ Alojzego.  Jana, Piotra, Janinę, Jana i Daniela

2.Za + Lucjana Filipowicza oraz za ++ rodziców i rodzeństwo

 

Wtorek

22.06.2021

 

8:00

1.Za ++Tomasza i Wiesława Bednarczyk

2.Za + Kazimierę Jędruch – int. od rodziny Miazgów

18:00

1.Za +  Bolesława Hurmana

2.Za ++ ojców  Czesława Kwiatka i Wojciecha Nowikiewicza

Środa

23.06.2021

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za ++ Janinę i Wandę

18:00

1.Za + tatę Stanisława i Stefanię Najmowicz  oraz ich ++ rodziców

2.Za + Edmunda w rocznicę śmierci

Czwartek

24.06.2021

Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela

8:00

1.Za ++ rodziców: Janinę i Bolesława Jaworskich

2.Za + Janinę Mikusek

18:00

 1.Za + Janinę Kwiatek oraz za ++ rodziców

2.Za + Jana Ołdaka

Piątek

25.06.2021

 

8:00

1.Za ++ Bronisławę, Jana, Andrzeja, Piotra, Stanisława oraz za ++ rodzeństwo z obojga stron

2.Za + Jana Dąbrowskiego – int. od siostry Jadwigi z rodziną

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii i Jana w rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa

2.Za + Jana Świderskiego i za ++ Jana, Janinę oraz rodziców: Tadeusza i Henryka Świderskiego

Sobota

26.06.2021

 

 

8:00

1.Za ++ Danielę i Kazimierza oraz ich ++ rodziców i rodzeństwo

2. Za + Henryka Wilczaka

18:00

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ireny z okazji urodzin

2.Za ++ Jana, Jadwigę i Stanisława Starzyńskich

XIII Niedziela zwykła

27.06.2021

7:30

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisława Najmowicz orazdziadkówza obojga stron

9:00

1.Za + Tomasza Melcer w 6. rocznicę śmierci  oraz za ++ Pawła i Bernarda

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży  Matki Bożej Nieustającej Pomocy

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + o. Władysława Włodykę  oraz za jego ++ rodziców – int. od Stowarzyszenia im. o. Władysława Włodyki

 

XI Niedziela  zwykła

13.06.2021

7:30

Za ++ rodziców: Mariannę i Jerzego Liszewskich oraz za ++ rodzeństwo: Teresę, Hannę i Kazimierza

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski dla Róży św. Antoniego

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Ojca Adalberta Warchalewskiego OFM

Poniedziałek

14.06.2021

 

bł. Michała Kozala

8:00

1.Za + Jana Dąbrowskiego – int. od znajomych: Grażyny i Elżbiety

2.Za + Józefa Targońskiego w 2. rocznicę śmierci

18.00

1.Za + Pawła Urbanowicza oraz za ++ z rodziny

2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Pawła z okazji urodzin

 

Wtorek

15.06.2021

 

bł. Jolanty

8:00

1.Za + Jana Dąbrowskiego – int. od sąsiadki Zofii

2.Za + Piotra Naklickiego -  int. od uczestników pogrzebu

18:00

1.Za + Jana Cyran i  za ++ z jego rodziny oraz za + Stanisława Cuber

2.Za ++ Roberta, Jana Ryszka oraz za + Jadwigę Ciechanowicz

Środa

16.06.2021

8:00

1.Zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

2.Za + Jana Dąbrowskiego – int. od rodziny Wiśniewskich

18:00

 

 Za ++ Małgorzatę Kuśmierczyk, Jana i Henrykę Zalewskich

Czwartek

17.06.2021

 

Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego

8:00

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie

2.Za ++ Jadwigę i Jana Banaszek

18:00

1.Z prośbą  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców  z Gudnik

2.Za ++ Andrzeja Żabika w 7. rocznicę śmierci, Mariana Żabika w 6. rocznicę śmierci, Władysławę Żabik w 2. rocznicę śmierci oraz  za + Mirosławę Gałązka

Piątek

18.06.2021

 

8:00

1.Za + Jana Dąbrowskiego – int. od rodziny Przybyszewskich

2.Za + Kazimierę Jędruch – int. od uczestników pogrzebu

18:00

1.Za + Czesława Kwiatka oraz za ++ Stefanię i Władysława

2.Za ++ Jana  i Henrykę Zalewskich oraz za + Małgorzatę Kuśmierczyk

Sobota

19.06.2021

 

 

8:00

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski w rocznice ślubu: Aleksandry i Tomasza oraz Sandry i Sebastiana oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ich rodzin

2.Za + Piotra Naklickiego – int. od sąsiadów z ul. Kołłątaja

18:00

1.Za ++ Walerię, Ryszarda i Michała Tołstych

2.Za + Janusza Wiśniewskiego – int. od uczestników pogrzebu

 

XII Niedziela zwykła

20.06.2021

7:30

Z podziękowanie za 35. pożycia małżeńskiego oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki bożej dla Agnieszki i Waldemara

9:00

Za ++ rodziców: Stefanię i Stanisław Najmowicz i ++ z  ich rodz.

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za + Piotra Raczko

X Niedziela  zwykła

06.06.2021

7:30

Za + Józefa Padło oraz za ++ z  rodziny

9:00

Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski dla Róży św. Antoniego

11:00

W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru

18:00

Za ++ Władysława Bułaka i Wiesława Makowskiego

Poniedziałek

07.06.2021

 

8:00

1.Za + Jana Dąbrowskiego – int. od rodz. Ołdaków i Hurmanów

2.Za + Zofię i jej ++ rodziców

18.00

1.Za + Zygmunta Kursę oraz za jego ++ rodziców i braci

2.Za ++ Elżbietę i Tadeusza Oniszk

 

Wtorek

08.06.2021

 

Św. Jadwigi

Królowej

8:00

1.Za + Stanisława Szczepańskiego – int. od Róży Niepokalanego Poczęcia

2.Za ++ rodziców Proć , rodzeństwo: Jana i Marię  oraz za + Józefa Sowę

18:00

1.Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz oraz ich ++ rodziców