Finał ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Konkurs

 

 

 To już po raz piąty Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie zorganizował dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Archidiecezji Warmińskiej trzyetapowy Konkurs Wiedzy Biblijnej. W tym roku konkurs obejmował swym zakresem „Ewangelię wg. św. Mateusza” –na podstawie V wydania Biblii Tysiąclecia.

Głównym celem tego konkursu jest ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury. Ogromne znaczenie ma wspieranie uczniów w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania, właśnie w Słowie Bożym.

 

Konkurs to przedsięwzięcie rozłożone w czasie od października do marca. Po eliminacjach wstępnych-klasowych odbyły się etapy szkolne, które wyłoniły po 3 reprezentantów z poszczególnych szkół, którzy przyjechali 10 marca br. do Miłakowa na archidiecezjalny finał. Cieszymy się, że konkurs ten z każdym rokiem cieszył się coraz większym zainteresowaniem, tym roku, w finale uczestniczyło 19 szkół podstawowych oraz 13 gimnazjów (łącznie 98 uczestników)”.

Oto szkoły, które wzięły udziału w konkursie:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie

2.       Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy

3.       Szkoła Filialna im. Ireny Kwinto w Pieszkowie (Górowo Iławeckie)

4.       Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie

5.       Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie

6.       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie

7.       Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy

8.       Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Olsztynie

9.       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

10.    Publiczna szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie

11.    Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie

12.    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie

13.    Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

14.    Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

15.    Szkoła Podstawowa nr 4 w Morąg

16.    Szkoła Filialna SP w Łukcie Mostkowo

17.    Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Sucharskiego w Świątkach

18.    Zespół Szkół nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie

19.    Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

GIMNAZJA:

1.       Gimnazjum nr 11 im. H. Skurpskiego w Olsztynie

2.       Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu

3.       Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy

4.       Gimnazjum nr 3 w Olsztynie

5.       Gimnazjum  im. M. Kopernika w Kinkajmach (Bartoszyce)

6.       Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie

7.       Gimnazjum nr 5 w Olsztynie

8.       Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie

9.       Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

10.    Gimnazjum nr 2 w Braniewie

11.    Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach

12.    Gimnazjum nr 2 w ZS nr 1 w Mrągowo

13.    Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

„Akcja Katolicka za Patrona tego konkursu obrała Sługę Bożego Kard. AUGUSTA HLONDA, który przed II wojną światową nadał niebywały rozmach Akcji Katolickiej i katolickim sprawom socjalnym, a polityczne życie odrodzonego państwa Polskiego kształtował na niezniszczalnych zasadach ewangelicznych nakazów. Natomiast po zakończeniu wojny podjął zadanie rekonstrukcji materialnej i duchowej”

 

Konkurs Patronatem honorowym objęli:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński

Senator RP Pani Bogusława Orzechowska

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty       

Pan Andrzej Wiczkowski Starosta Powiatu Ostródzkiego

Pan Wojciech Ruciński Prezes DIAK Archidiecezji Warmińskiej

ks. Michał Tunkiewicz – Asystent Kościelny  DIAK Archidiecezji Warmińskiej

o. dr Honorat Rzepka Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 

Patronat medialny:

·         Gazeta Morąska

·         Gość Niedzielny 

·         Telewizja –TVP 3 Olsztyn 

Goście honorowymi, którzy przybyli na finał:

Asystent Polityczny Wojewody – Pan Stanisław Orzechowski

Starostę Powiatu Ostródzkiego – Pan Andrzej Wiczkowski

Gwardian Klasztoru w Miłakowie – o. dr Arkadiusz Czaja

Burmistrza Miłakowa – Pan Aleksander Gawryluk

V-ce Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie – Pani Jolanta Grzybowska

Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Pan Wojciech Ziembiński

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

Doktor nauk teologicznych, Biblista i wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Ks. dr Piotr Dernowski

Diecezjalny wizytator nauczania religii - ks. mgr Maciej Bartnikowski

Dziekan Dekanatu Orneta – ks. Stanisław Borowiecki

Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej - Ks. Jan Paszulewicz

Prezes Akcji Katolickiej – Pan Wojciech Ruciński

Członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Olsztynie:

Pani Teresa Kałudzińska

Proboszcz Parafii św. Barbary w Boguchwałach –Ks. dr Zenon Ogórek

Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.w Miłakowie o.dr Honorat Rzepka ofm

Radny Rady Powiatu Ostródzkiego - Pan Zbigniew Zabłocki

Przyjaciel naszej szkoły - Pan Krzysztof Tomasz

 

Podziękowanie sponsorom:

1.      Senator RP – Pani Bogusławie Orzechowskiej;

2.      Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu p. Arturowi Chojeckiemu;

3.      Staroście Powiatu Ostródzkiego p. Andrzejowi Wiczkowskiemu;

4.      Urzędowi Miasta Miłakowa na czele z Panem Aleksandrem Gawrylukiem;

5.      Fundacji Słowo z Gdyni;

6.      Parafialnemu Zespołowi CARITAS;

7.      Radnemu Rady Powiatu Ostródzkiego Panu Zbigniewowi Zabłockiemu;

8.      Wspólnocie Żywego Różańca;

9.      Członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie : w szczególności p. Marii Miazga i p. Agnieszce Miazga za pyszne ciasta;

10.  Firmie Milbak z Miłakowa

11.  Państwu: Ewie i Robertowi Miloch

 

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości:

1.      Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie

2.       Nauczycielom: p. Dorocie Wołoszczuk, p. Annie Jagosz,  p. Małgorzacie Dobrzyńskiej i p. Krystynie Szydłowskiej

3.      Wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas w Miłakowie

 

 

Laureaci konkursu w kategorii szkół podstawowych:

I Miejsce Aleksandra Noskowska z Katolickiej Szkoły im. Św. Rodziny w Olsztynie przygotowaną przez p. Katarzynę Kubacz

II Miejsce Kamil Dymidziuk ze Szkoły Podstawowej im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie przygotowany przez p. Małgorzatę Piekarską

III Miejsce Paulina Wojtanowska z Z Sz-P w Kandytach. Szkoła Filialna w Pieszkowie przygotowana przez p. Marię Borodzicz

 

Wyróżnienia:

·         Maksymilian Suchenek z Katolickiej Szkoły im. Św. Rodziny w Olsztynie przygotowaną przez p. Katarzynę Kubacz

·         Weronika Wąsewicz z Z Sz-P w Kandytach. Szkoła Filialna w Pieszkowie przygotowana przez p. Marię Borodzicz

·         Ewa Ziomek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przygotowana przez p. Małgorzatę Kubacz

·         Kacper Kopeć z Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przygotowany przez p. Bożenę Olewińską

·         Ignacy Smolik ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przygotowana przez p. Małgorzatę Kubacz

·         Justyna Klukas ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie przygotowanej przez p. Janinę Krzyżanowską

·         Piotr Mazurowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie przygotowany przez p. p. Małgorzatę Piekarską

 

Laureaci konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych:

I Miejsce Weronika Kasprzak z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie przygotowana przez dk. Stefana M. Piechalaka OFM

II Miejsce Patrycja Liczmańska z Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie przygotowanej przez p. Tadeusza Bułak

III Miejsce Anna Pająk z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu przygotowaną przez p. Anettę Morenc

 

Wyróżnienia:

·         Dominik Nowosielski z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach przygotowany przez p. Kamilę Strzelec-Sulżycką

·         Kinga Żochowska z Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie przygotowanej przez p. Martę Dziewiątkowską

·         Agnieszka Pietrusik z Gimnazjum nr 2 w Braniewie przygotowanej przez p. Agatę Iluk-Kaszę

·         Roksana Orkwiszewska z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie przygotowanej przez p. Anetę Szydłowską-Kisielewicz

·         Mateusz Jadczak z Gimnazjum nr 3 w Olsztynie przygotowany przez p. Ewelinę Mączkę

·         Bartosz Proszek z Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie przygotowanej przez p. Tadeusza Bułak

 

 

Organizator konkursu: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Relacja: Agnieszka Bułak

Konkurs biblijny "Ewangelia wg św. Mateusza"-FINAŁ

Zapraszamy za rok

Finał ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

 

Tematem Konkursu była:   Ewangelia wg św. Łukasza

Organizatorzy konkursu

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Fundacja „SŁOWO”

Diecezjalny Instytut Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

Konkurs Biblijny swoim Patronatem objęli

Jego EkscelencjaArcybiskup dr Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski                     

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

 

Celem konkursu biblijnego było:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i opiekunów.

 

Jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku konkurs biblijny odbywał się w trzech etapach: klasowy, szkolnym, archidiecezjalnym – 10 marca br., ale w tym roku postanowiliśmy wziąć udział także w etapie Metropolitarnym – 23 kwietnia w Rumii.

 

Już tradycyjnie organizatorzy postanowili wyróżnić i nagrodzić wszystkich uczestników ofiarowując im różaniec wraz z publikacją o historii krzyży w naszej parafii pt. „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. Jednak najcenniejsze nagrody ufundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego p. Artura Chojeckiego oraz Starostę Powiatu Ostródzkiego p. Andrzeja Wiczkowskiego trafiły do uczestników z największą ilością zdobytych punktów.

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy

2.

Szkoła Podstawowa w Brzydowie

3.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Kandytach Szkoła Filialna Im. Ireny Kwinto w Pieszkowie

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Żołnierzy Niezłomnych  w Łukcie Szkoła Filialna Mostkowo

6.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ornecie

7.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

8.

Szkoła Podstawowa w Chruścielu

9.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w  Olsztynie

10.

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Szkoła Podstawowa nr4            

 

W finale II etapu Archidiecezjalnego w kategorii szkół podstawowych udział wzięło 32 uczestników wraz z opiekunami z następujących szkół:

 

Oto Laureaci:

I Miejsce

Adam Stańczyk reprezentujący Szkołę Podstawową nr 30 w Olsztynie,

 przygotowany przez Panią Krystynę Mejłun

II Miejsce

Paulina Wojtanowska reprezentująca Zespół Szkół Szkołę Podstawową w Kandytach Szkołę Filialną Im. Ireny Kwinto w Pieszkowie,

przygotowana przez Panią Mari ę Borodzicz

III Miejsce

Wiktoria Marczenko reprezentująca Zespół Szkół Szkołę Podstawowę w Kandytach Szkołę Filialną Im. Ireny Kwinto w Pieszkowie,

 przygotowana przez Panią Mari ę Borodzicz

Wyróżnienia otrzymali:

Michał Grzebski reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 w Nidzicy, przygotowany przez s. Halinę Grygo MSF oraz Przemysław Piekarski reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4 w Ornecie, przygotowany przez Panią Janinę Krzyżanowską.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych udział wzięło 23 uczniów wraz z opiekunami z następujących szkół:

1.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie

2.

Gimnazjum Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

3.

Gimnazjum nr 1 w Szczytnie

4.

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu

5.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

6.

Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

7.

Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie

8.

Gimnazjum nr 2 w Morągu

9.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach

 

Oto Laureaci:

I Miejsce

Patrycja Liczmańska reprezentująca Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie, przygotowana przez Pana Tadeusza Bułak

II Miejsce

Anna Góra reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Morągu,

 przygotowaną przez Panią Barbarę Ostojską

III Miejsce

Dominik Nowosielski reprezentujący Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach pod opieką Pana Piotra Łuka

Wyróżnienia otrzymali:

Weronika Boraczyńska reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Morągu, przygotowana przez Panią Anettę Morenc

Weronika Klisz reprezentująca Gimnazjum publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie, przygotowana przez Panią Anetę Szydłowską – Kisielewicz.

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

 

Doktor nauk teologicznych, Biblista i wykładowca UW-M Ks. dr Piotr Dernowski

Dziekan Dekanatu Orneta – ks. Stanisław Borowiecki

Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej - Ks. Jan Paszulewicz

Członek zarządu DIAK w Olsztynie Pan Edward Ośko

Gwardian klasztoru i Proboszcz parafii w Miłakowie – o. dr Honorat Rzepka OFM

Radny Powiatu Ostródzkiego – reprezentujący Starostę Powiatu – Pan Zbigniew Zabłocki

Przewodniczący Rady Rodziców w ZSz-P w Miłakowie - Pan Krzysztof Tomasz

 

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować naszym gościom honoroym, którzy przybyli na to spotkanie: Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu - Staroście Powiatu Ostródzkiego, Panu Janowi Winnickiemu – Vice Staroście Powiatu Ostródzkiego,  Pani Teresie Kałudzińskiej oraz Pani Justynie Zabiełło – Zastępcy Burmistrza Miłakowa.

 

              Dzięki wsparciu Fundacji „Słowo”, firmy Milbak a także smacznym cistom upieczonym przez panie z POAK: p. Agnieszkę i Marię Miazga, p. Krystynę Szydłowską oraz pomocy nauczycieli świetlicy szkolnej p. Małgorzaty Dobrzyńskiej, p. Katarzyny Białej, p. Annie Jagosz  i p. Aliny Karczewskiej, było to spotkanie nie tylko ucztą duchową, ale i wzmocnieniem dla ciała. Serdecznie dziękujemy za współpracę.

             Szczególne podziękowania składamy na ręce o. Leona Barczaka ofm, który wraz z zespołem młodzieżowym  prowadzonym przez p. Dorotę Melnyk pięknym koncertem Ewangelizacyjnym wzbogacił nasze spotkanie.

             Na koniec pragnę podziękować uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie należącym do Szkolnego koła Caritas: Aleksandrze i Jagodzie Miazga, Patrycji Wierzba, Annie Wołoszczuk, Julii Ratajszczak, Ninie Grochowskiej, Oliwii Kisiel, Klaudii Pietkiel, Zuzannie Miloch i Darii Krystofik za porządkową pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu.

 

Relacja

Agnieszka Bułak

 

Foto

 

Teresa Kałudzińska, Tadeusz Bułak

Konkurs biblijny Akcji Katolickiej Ewangelia wg.Sw.Łukasza

Powrót

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3781853