Menu

Finał ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Konkurs

 

 

 To już po raz piąty Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie zorganizował dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Archidiecezji Warmińskiej trzyetapowy Konkurs Wiedzy Biblijnej. W tym roku konkurs obejmował swym zakresem „Ewangelię wg. św. Mateusza” –na podstawie V wydania Biblii Tysiąclecia.

Głównym celem tego konkursu jest ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury. Ogromne znaczenie ma wspieranie uczniów w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania, właśnie w Słowie Bożym.

 

Konkurs to przedsięwzięcie rozłożone w czasie od października do marca. Po eliminacjach wstępnych-klasowych odbyły się etapy szkolne, które wyłoniły po 3 reprezentantów z poszczególnych szkół, którzy przyjechali 10 marca br. do Miłakowa na archidiecezjalny finał. Cieszymy się, że konkurs ten z każdym rokiem cieszył się coraz większym zainteresowaniem, tym roku, w finale uczestniczyło 19 szkół podstawowych oraz 13 gimnazjów (łącznie 98 uczestników)”.

Oto szkoły, które wzięły udziału w konkursie:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie

2.       Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy

3.       Szkoła Filialna im. Ireny Kwinto w Pieszkowie (Górowo Iławeckie)

4.       Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie

5.       Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie

6.       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie

7.       Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy

8.       Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Olsztynie

9.       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

10.    Publiczna szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie

11.    Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie

12.    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie

13.    Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

14.    Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

15.    Szkoła Podstawowa nr 4 w Morąg

16.    Szkoła Filialna SP w Łukcie Mostkowo

17.    Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Sucharskiego w Świątkach

18.    Zespół Szkół nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie

19.    Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

GIMNAZJA:

1.       Gimnazjum nr 11 im. H. Skurpskiego w Olsztynie

2.       Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu

3.       Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy

4.       Gimnazjum nr 3 w Olsztynie

5.       Gimnazjum  im. M. Kopernika w Kinkajmach (Bartoszyce)

6.       Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie

7.       Gimnazjum nr 5 w Olsztynie

8.       Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie

9.       Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

10.    Gimnazjum nr 2 w Braniewie

11.    Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach

12.    Gimnazjum nr 2 w ZS nr 1 w Mrągowo

13.    Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

„Akcja Katolicka za Patrona tego konkursu obrała Sługę Bożego Kard. AUGUSTA HLONDA, który przed II wojną światową nadał niebywały rozmach Akcji Katolickiej i katolickim sprawom socjalnym, a polityczne życie odrodzonego państwa Polskiego kształtował na niezniszczalnych zasadach ewangelicznych nakazów. Natomiast po zakończeniu wojny podjął zadanie rekonstrukcji materialnej i duchowej”

 

Konkurs Patronatem honorowym objęli:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński

Senator RP Pani Bogusława Orzechowska

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty       

Pan Andrzej Wiczkowski Starosta Powiatu Ostródzkiego

Pan Wojciech Ruciński Prezes DIAK Archidiecezji Warmińskiej

ks. Michał Tunkiewicz – Asystent Kościelny  DIAK Archidiecezji Warmińskiej

o. dr Honorat Rzepka Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 

Patronat medialny:

·         Gazeta Morąska

·         Gość Niedzielny 

·         Telewizja –TVP 3 Olsztyn 

Goście honorowymi, którzy przybyli na finał:

Asystent Polityczny Wojewody – Pan Stanisław Orzechowski

Starostę Powiatu Ostródzkiego – Pan Andrzej Wiczkowski

Gwardian Klasztoru w Miłakowie – o. dr Arkadiusz Czaja

Burmistrza Miłakowa – Pan Aleksander Gawryluk

V-ce Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie – Pani Jolanta Grzybowska

Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Pan Wojciech Ziembiński

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

Doktor nauk teologicznych, Biblista i wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Ks. dr Piotr Dernowski

Diecezjalny wizytator nauczania religii - ks. mgr Maciej Bartnikowski

Dziekan Dekanatu Orneta – ks. Stanisław Borowiecki

Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej - Ks. Jan Paszulewicz

Prezes Akcji Katolickiej – Pan Wojciech Ruciński

Członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Olsztynie:

Pani Teresa Kałudzińska

Proboszcz Parafii św. Barbary w Boguchwałach –Ks. dr Zenon Ogórek

Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.w Miłakowie o.dr Honorat Rzepka ofm

Radny Rady Powiatu Ostródzkiego - Pan Zbigniew Zabłocki

Przyjaciel naszej szkoły - Pan Krzysztof Tomasz

 

Podziękowanie sponsorom:

1.      Senator RP – Pani Bogusławie Orzechowskiej;

2.      Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu p. Arturowi Chojeckiemu;

3.      Staroście Powiatu Ostródzkiego p. Andrzejowi Wiczkowskiemu;

4.      Urzędowi Miasta Miłakowa na czele z Panem Aleksandrem Gawrylukiem;

5.      Fundacji Słowo z Gdyni;

6.      Parafialnemu Zespołowi CARITAS;

7.      Radnemu Rady Powiatu Ostródzkiego Panu Zbigniewowi Zabłockiemu;

8.      Wspólnocie Żywego Różańca;

9.      Członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie : w szczególności p. Marii Miazga i p. Agnieszce Miazga za pyszne ciasta;

10.  Firmie Milbak z Miłakowa

11.  Państwu: Ewie i Robertowi Miloch

 

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości:

1.      Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie

2.       Nauczycielom: p. Dorocie Wołoszczuk, p. Annie Jagosz,  p. Małgorzacie Dobrzyńskiej i p. Krystynie Szydłowskiej

3.      Wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas w Miłakowie

 

 

Laureaci konkursu w kategorii szkół podstawowych:

I Miejsce Aleksandra Noskowska z Katolickiej Szkoły im. Św. Rodziny w Olsztynie przygotowaną przez p. Katarzynę Kubacz

II Miejsce Kamil Dymidziuk ze Szkoły Podstawowej im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie przygotowany przez p. Małgorzatę Piekarską

III Miejsce Paulina Wojtanowska z Z Sz-P w Kandytach. Szkoła Filialna w Pieszkowie przygotowana przez p. Marię Borodzicz

 

Wyróżnienia:

·         Maksymilian Suchenek z Katolickiej Szkoły im. Św. Rodziny w Olsztynie przygotowaną przez p. Katarzynę Kubacz

·         Weronika Wąsewicz z Z Sz-P w Kandytach. Szkoła Filialna w Pieszkowie przygotowana przez p. Marię Borodzicz

·         Ewa Ziomek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przygotowana przez p. Małgorzatę Kubacz

·         Kacper Kopeć z Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przygotowany przez p. Bożenę Olewińską

·         Ignacy Smolik ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przygotowana przez p. Małgorzatę Kubacz

·         Justyna Klukas ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie przygotowanej przez p. Janinę Krzyżanowską

·         Piotr Mazurowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie przygotowany przez p. p. Małgorzatę Piekarską

 

Laureaci konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych:

I Miejsce Weronika Kasprzak z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie przygotowana przez dk. Stefana M. Piechalaka OFM

II Miejsce Patrycja Liczmańska z Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie przygotowanej przez p. Tadeusza Bułak

III Miejsce Anna Pająk z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu przygotowaną przez p. Anettę Morenc

 

Wyróżnienia:

·         Dominik Nowosielski z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach przygotowany przez p. Kamilę Strzelec-Sulżycką

·         Kinga Żochowska z Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie przygotowanej przez p. Martę Dziewiątkowską

·         Agnieszka Pietrusik z Gimnazjum nr 2 w Braniewie przygotowanej przez p. Agatę Iluk-Kaszę

·         Roksana Orkwiszewska z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie przygotowanej przez p. Anetę Szydłowską-Kisielewicz

·         Mateusz Jadczak z Gimnazjum nr 3 w Olsztynie przygotowany przez p. Ewelinę Mączkę

·         Bartosz Proszek z Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie przygotowanej przez p. Tadeusza Bułak

 

 

Organizator konkursu: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Relacja: Agnieszka Bułak

Konkurs biblijny "Ewangelia wg św. Mateusza"-FINAŁ

Zapraszamy za rok

Finał ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

 

Tematem Konkursu była:   Ewangelia wg św. Łukasza

Organizatorzy konkursu

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Fundacja „SŁOWO”

Diecezjalny Instytut Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

Konkurs Biblijny swoim Patronatem objęli

Jego EkscelencjaArcybiskup dr Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski                     

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

 

Celem konkursu biblijnego było:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i opiekunów.

 

Jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku konkurs biblijny odbywał się w trzech etapach: klasowy, szkolnym, archidiecezjalnym – 10 marca br., ale w tym roku postanowiliśmy wziąć udział także w etapie Metropolitarnym – 23 kwietnia w Rumii.

 

Już tradycyjnie organizatorzy postanowili wyróżnić i nagrodzić wszystkich uczestników ofiarowując im różaniec wraz z publikacją o historii krzyży w naszej parafii pt. „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. Jednak najcenniejsze nagrody ufundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego p. Artura Chojeckiego oraz Starostę Powiatu Ostródzkiego p. Andrzeja Wiczkowskiego trafiły do uczestników z największą ilością zdobytych punktów.

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy

2.

Szkoła Podstawowa w Brzydowie

3.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Kandytach Szkoła Filialna Im. Ireny Kwinto w Pieszkowie

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Żołnierzy Niezłomnych  w Łukcie Szkoła Filialna Mostkowo

6.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ornecie

7.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

8.

Szkoła Podstawowa w Chruścielu

9.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w  Olsztynie

10.

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Szkoła Podstawowa nr4            

 

W finale II etapu Archidiecezjalnego w kategorii szkół podstawowych udział wzięło 32 uczestników wraz z opiekunami z następujących szkół:

 

Oto Laureaci:

I Miejsce

Adam Stańczyk reprezentujący Szkołę Podstawową nr 30 w Olsztynie,

 przygotowany przez Panią Krystynę Mejłun

II Miejsce

Paulina Wojtanowska reprezentująca Zespół Szkół Szkołę Podstawową w Kandytach Szkołę Filialną Im. Ireny Kwinto w Pieszkowie,

przygotowana przez Panią Mari ę Borodzicz

III Miejsce

Wiktoria Marczenko reprezentująca Zespół Szkół Szkołę Podstawowę w Kandytach Szkołę Filialną Im. Ireny Kwinto w Pieszkowie,

 przygotowana przez Panią Mari ę Borodzicz

Wyróżnienia otrzymali:

Michał Grzebski reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 w Nidzicy, przygotowany przez s. Halinę Grygo MSF oraz Przemysław Piekarski reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4 w Ornecie, przygotowany przez Panią Janinę Krzyżanowską.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych udział wzięło 23 uczniów wraz z opiekunami z następujących szkół:

1.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie

2.

Gimnazjum Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

3.

Gimnazjum nr 1 w Szczytnie

4.

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu

5.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

6.

Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

7.

Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie

8.

Gimnazjum nr 2 w Morągu

9.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach

 

Oto Laureaci:

I Miejsce

Patrycja Liczmańska reprezentująca Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie, przygotowana przez Pana Tadeusza Bułak

II Miejsce

Anna Góra reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Morągu,

 przygotowaną przez Panią Barbarę Ostojską

III Miejsce

Dominik Nowosielski reprezentujący Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach pod opieką Pana Piotra Łuka

Wyróżnienia otrzymali:

Weronika Boraczyńska reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Morągu, przygotowana przez Panią Anettę Morenc

Weronika Klisz reprezentująca Gimnazjum publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie, przygotowana przez Panią Anetę Szydłowską – Kisielewicz.

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

 

Doktor nauk teologicznych, Biblista i wykładowca UW-M Ks. dr Piotr Dernowski

Dziekan Dekanatu Orneta – ks. Stanisław Borowiecki

Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej - Ks. Jan Paszulewicz

Członek zarządu DIAK w Olsztynie Pan Edward Ośko

Gwardian klasztoru i Proboszcz parafii w Miłakowie – o. dr Honorat Rzepka OFM

Radny Powiatu Ostródzkiego – reprezentujący Starostę Powiatu – Pan Zbigniew Zabłocki

Przewodniczący Rady Rodziców w ZSz-P w Miłakowie - Pan Krzysztof Tomasz

 

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować naszym gościom honoroym, którzy przybyli na to spotkanie: Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu - Staroście Powiatu Ostródzkiego, Panu Janowi Winnickiemu – Vice Staroście Powiatu Ostródzkiego,  Pani Teresie Kałudzińskiej oraz Pani Justynie Zabiełło – Zastępcy Burmistrza Miłakowa.

 

              Dzięki wsparciu Fundacji „Słowo”, firmy Milbak a także smacznym cistom upieczonym przez panie z POAK: p. Agnieszkę i Marię Miazga, p. Krystynę Szydłowską oraz pomocy nauczycieli świetlicy szkolnej p. Małgorzaty Dobrzyńskiej, p. Katarzyny Białej, p. Annie Jagosz  i p. Aliny Karczewskiej, było to spotkanie nie tylko ucztą duchową, ale i wzmocnieniem dla ciała. Serdecznie dziękujemy za współpracę.

             Szczególne podziękowania składamy na ręce o. Leona Barczaka ofm, który wraz z zespołem młodzieżowym  prowadzonym przez p. Dorotę Melnyk pięknym koncertem Ewangelizacyjnym wzbogacił nasze spotkanie.

             Na koniec pragnę podziękować uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie należącym do Szkolnego koła Caritas: Aleksandrze i Jagodzie Miazga, Patrycji Wierzba, Annie Wołoszczuk, Julii Ratajszczak, Ninie Grochowskiej, Oliwii Kisiel, Klaudii Pietkiel, Zuzannie Miloch i Darii Krystofik za porządkową pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu.

 

Relacja

Agnieszka Bułak

 

Foto

 

Teresa Kałudzińska, Tadeusz Bułak

Konkurs biblijny Akcji Katolickiej Ewangelia wg.Sw.Łukasza

Powrót

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
28 października 2021

(301. dzień roku)

Liturgia słowa

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
2889135

nowy