Menu

Dzisiaj jest

niedziela,
25 czerwca 2017

(176. dzień roku)

Aktualności

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W RAJDZIE

 

 

 

 

REGULAMIN

VI Rodzinnego Rajdu Rowerowego, Miłakowo 04 czerwca 2017 r.

       I.            Cel rajdu:

1.    Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,

2.    Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację,

3.    Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,

4.    Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

 

    II.            Organizator rajdu: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Termin rajdu: 04.06.2017 r. (niedziela)

 

 III.            Organizacja rajdu:

·         Zapisy w każdą niedzielę maja tj. 1, 3,07,14, 21 i 28 po Mszy św. o godz. 11:00

1 Spotkanie 04 czerwca 2017 r. na Mszy św. O godz. 11:00 – odbiór identyfikatorów i gadżetów pamiątkowych

2 Zbiórka z rowerami o godz. 14:00 przy kościele parafialnym – Modlitwa, poświęcenie rowerów i odprawa Policji

3        Trasa rajdu (6,400 km):

Start –parking pod kościołem parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie – ul. Okrężną – ul. Olsztyńską w stronę Ornety ok. 2,400 km – zjazd przed Rycerzewem drogą polną w stronę nasypu kolejowego – powrót w stronę Miłakowa – ul. Leśną –ul. Daszyńskiego -  ul. Dworcową – Meta – boisko rekreacyjne na końcu ul. Dworcowej

 

3       Warunki uczestnictwa:

1.    Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej parafii milakowo.parafia.ofm lub w zakrystii.

2.    Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia28.05.2016r. do siedziby organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej) lub całej rodziny załącznik nr 3

3.     Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,

4.    Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.

5.    Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

6.    Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,

7.    Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

 

 

4       Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1.    Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,

2.    Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,

3.    Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

4.    Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego,

5.    Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.

6.    Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,

7.    Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,

8.    Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,

9.    Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,

10.    Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

11.    Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,

12.    Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 

5       Na trasie zabrania się:

1.      spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

2.      zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

3.      niszczenia przyrody,

4.      indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

5.      głośnego zachowywania się,

6.      zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

6       Odpowiedzialność organizatora

1.    Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

2.     Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,

4.    Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

5.    Organizator przewiduje atrakcje: udział artystów sztuki cyrkowej, lody

 

7       Postanowienia końcowe:

1.      Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,

2.      Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,

3.      Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Opracowanie:

Zastępca Prezesa

Parafialnego Oddziału

Akcji Katolickiej w Miłakowie

Agnieszka Bułak

To już siódmy raz kiedy to 10 kwietnia spotykamy się, by wspominać w zadumie i modlić się za 96 Ofiar Tragedii Smoleńskiej na czele z śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim i Jego śp. Małżonką Marią. Tak jak co roku w wielu miastach Polski , także w Miłakowie w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego prowadzonej przez Ojców Franciszkanów odbyła się w Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Proboszcza o. dr Honorata Rzepka ofm, który odniósł się w kazaniu do współczesnego spojrzenia na tą tragedię. Ukazał konieczność podążania za wartościami nieprzemijającymi w duchu wolności stawiając za najwyższy cel - dobro Ojczyzny.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości: Senator RP p. Bogusława Orzechowska wraz z Małżonkiem, Kierownik KRUS w Morągu p. Małgorzata Rucińska, Burmistrz Miłakowa p. Aleksander Gawryluk, V-ce Burmistrz p. Justyna Zabiełło, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Michał Boczulak oraz delegacje: Koła PIS, Rady Mieszkańców, FZŚ, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia o. Wł. Włodyki, na czele z Gwardianem o. dr Arkadiuszem Czają ofm udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożyli wieńce i wiązanki przy tablicy upamiętniającej ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Pani Senator w kilku słowach zapewniła nas o swojej wdzięczności za te dowody pamięci podkreślając, że jesteśmy coraz bliżej dnia, kiedy to prawda o tej tragedii narodowej ujrzy światło dzienne. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

Są takie dni w życiu, kiedy coś nam dolega, coś nas boli, domowe receptury nie dają pozytywnych rezultatów leczenia, to wówczas udajemy się po poradę do lekarza. Ten po zbadaniu nas, stawia diagnozę, wypisuje receptę, a my szczęśliwi wracamy z „gotowym” rozwiązaniem naszego problemu. Z pewnością mamy zaufanie do lekarza z powodu jego doświadczenia medycznego oraz naukowego i nie kwestionujemy jego wskazań. Ponownie wraca kwestia halloween i pytanie: czy jest ono duchowo niebezpieczne dla człowieka? Przeciwko Halloween w 2009 r. wypowiedział się Benedykt XVI. Stwierdził on, że jest to „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”. Halloween „promuje kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych”. Również egzorcyści wskazują na wielkie zagrożenia duchowe płynące z halloween, co udowadnia film znajdujący się poniżej. Czy zatem odrzucisz wskazania specjalistów od życia duchowego i pójdziesz swoją drogą bez światła wiary?

Nowe Info na stronie www.framilakowo.pl - Aktualizacja

+ fotki i recenzja z dni braterstwa

+ dalsza część sprawozdań ze spotkań FRA

 

FRAMILAKOWO.PL

Zapraszamy do odwiedzania nowo powstałej strony Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego

 

FRAMILAKOWO.PL

Wyszukiwanie

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
1392450

nowy